Perhe ja perintö

Artikkelit - Perhe ja perintö

Lähisuhdeväkivalta on rikos

Lähisuhdeväkivalta on perheessä tai sukulaisuus- ja lähisuhteissa esiintyvää väkivaltaa. Useimmiten lähisuhdeväkivaltaa tapahtuu parisuhteessa, jolloin puhutaan parisuhdeväkivallasta tai perheväkivallasta.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Lastensuojeluilmoituksen tekeminen

Onko lähipiirissäsi lapsi, jonka hoidontarpeen epäilet jäävän täyttymättä lapsen huoltajien laiminlyöntien seurauksena?

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Lapsen tapaamisoikeus: valvottu tapaaminen

Eronneiden vanhempien järjestäessä lapsen tapaamisoikeutta vanhempaan, jonka luona lapsi ei asu, joudutaan välillä turvautumaan lapsen ja vanhemman tapaamisten asettamiseen valvonnan alaiseksi.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Testamenttiehdoista

Testamentin tekijä voi puuttua testamentin saajan asemaan monella tapaa laittamalla testamenttiin ehtoja.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Lapsen sukunimen muuttaminen isän sukunimeksi

Lapsi saa syntyessään sen sukunimen, joka vanhemmilla on lapsen syntymän hetkellä, jos vanhemmilla on yhteinen sukunimi. Jos lapsen vanhemmilla on eri sukunimet, vanhempien tulee ilmoittaa seurakunnalle tai maistraatille lapsen rekisteröinnin yhteydessä kumman vanhemman sukunimen lapsi saa.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Testamentti

Useimmat meistä haluavat siirtää kauas tulevaisuuteen ajatuksen testamentin tekemisestä, asioiden hoitamisesta kuoleman varalle. Testamentti on kuitenkin ainoa keino määrätä pitävästi jäämistöstä.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön epäily huoltajuusriidassa

Lapsen joutuessa keskelle huoltajuusriitaa saattaa hänen käytöksensä muuttua prosessin kuluessa. Lapsen käyttäytymisen muutokset saattavat toisinaan enteillä mahdollista seksuaalista hyväksikäyttöä. Lapsen vanhempien riidellessä lapsen huoltajuudesta esitetäänkin aika ajoin epäilyjä toisen vanhemman lapseen kohdistuneesta hyväksikäytöstä.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Testamentin peruuttaminen

Vaikka testamentti on laatijansa viimeisen tahdon ilmaisu, on kuitenkin järkevää laatia asiakirja jo hyvissä ajoin. Tällöin tulee varmistettua omaisuuden jakautuminen halutulla tavalla.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Lapsen ruumiillinen kurittaminen on kiellettyä

Lapsella on oikeus ruumiilliseen koskemattomuuteen siinä missä aikuisellakin. Kasvatuksellisetkaan syyt lapsen ruumiillisen kurittamisen taustalla eivät tee kurittamisesta sallittua, sillä se loukkaa lapsen perus- ja ihmisoikeuksia.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Sukupolvenvaihdoksessa perintöveroon tehtävän huojennuksen vaatiminen

Kun kuolinpesän osakas, testamentilla jonkin tietyn omaisuuden osan perinyt tai eloonjäänyt puoliso on verotoimistolta hakenut ennakkoratkaisua koskien maksettavaa perintöveroa noudatetaan kyseistä ennakkoratkaisua, mikäli verovelvollinen tätä vaatii.

Lue artikkeli