Perhe ja perintö

Testamentin peruuttaminen

Julkaistu: 23.01.2012

Asianajaja Väinö Teperi, Helsinki, As:tsto Teperi & Co Oy vaino. teperi@teperi-law.fi

Vaikka testamentti on laatijansa viimeisen tahdon ilmaisu, on kuitenkin järkevää laatia asiakirja jo hyvissä ajoin. Tällöin tulee varmistettua omaisuuden jakautuminen halutulla tavalla. Kun elämäntilanteet kuitenkin vaihtuvat ajan mittaan, saattaa testamentti menettää jollain tavoin merkityksensä. Tekijä saattaa myös muuttaa mielensä joltain osin jne. Tällaisia tilanteita varten testamentin täytyy olla peruutettavissa milloin tahansa tekijän eläessä. Muutoinhan testamentti ei vastaisikaan enää tekijänsä toiveita.

Tässä kirjoituksessa testamentilla tarkoitetaan sen yksinkertaisinta muotoa, jossa henkilö testamenttaa omaisuuttaan toiselle henkilölle täydellä omistusoikeudella. Alla oleva ei siten sellaisenaan sovi esim. puolisoiden yleisesti käyttämään keskinäiseen testamenttiin.

Perintökaaressa peruuttaminen on tehty nimenomaisella säännöksellä mahdolliseksi. Tältäosin testamentti eroaa esim. sopimuksista ja muista sitovista oikeustoimista. Perittävä voikin yksipuolisesti peruuttaa tekemänsä testamentin monella tapaa, mutta yleisin menettely lienee uuden testamentin laatiminen. Uudessa testamentissa omaisuuden jaosta määrätään aikaisemmin laaditusta testamentista poikkeavasti. Tällöin vanhempi menettää merkityksensä, uuden “viimeisen tahdon” tultua esitetyksi. Vanhempi testamentti voi kuitenkin säilyttää merkityksensä osittain, jos uudessa testamentissa ei määrätä kaikesta samasta omaisuudesta. Jos esim. henkilö määrää aikaisemmassa testamentissaan kenelle hänen maatilansa ja kesämökkinsä menee, ja tekee myöhemmin uuden testamentin kesämökistä, jää aikaisempi testamentti voimaan maatilan osalta. Uusi testamentti peruuttaakin aikaisemman vain siltä osin kun ne menevät päällekäin.

Jos testamentit määräävät täysin samasta omaisuudesta (esim. koko omaisuudesta), myöhempi kumoaa aikaisemman kokonaisuudessaan. Jälkimmäisessä testamentissa ei tarvitse mainita mitään aikaisemman peruuttamisesta, tai edes koko aikaisemmasta testamentista. Testamentin peruuttaminen onkin lähtökohtaisesti vapaamuotoinen toimi. Uusi testamentti ilman kannanottoa aikaisempaan saattaa kuitenkin aiheuttaa tiettyjä ongelmia, joita täytyy tarkastella kussakin yksittäisessä tapauksessa erikseen.

Kun peruuttaminen on vapaamuotoista, voi peruutuksen suoritta laatimalla erillisen peruutusasiakirjan. Myös suullinen peruutus käy, mutta tällöin riitatilanteessa aiheutuu luonnollisesti näyttöongelmia. Ehkä yksinkertaisin tapa peruuttaa testamentti on hävittää se vaikkapa polttamalla. Hävittää tulee ainakin alkuperäinen asiakirja, mielellään myös kaikki jäljennökset.

Tapoja on monia, mutta niihin liittyy hyvin paljon sudenkuoppia. Viimeisen tahtonsa uusimisessa kannattaakin olla erityisen tarkkana, sillä testamenttia voimaanpantaessa ei enää paras tiedonlähde, eli laatija, ole epäselvyyksiä oikomassa. Pieni virhe tai ajattelemattomuus saattaakin kostautua suurena riitana. Tämän vuoksi yllä kuvatut periaatteet antavat vain yleisen kuvan peruuttamisesta. Jokainen tilanne tuleekin arvioida erikseen ja suunnitella toimintaa etukäteen. Monista vaihtoehdoista löytyy varmasti juuri sopiva kulloiseenkin tilanteeseen.

Löydätkö vastauksen kysymykseesi artikkeleistamme?

Artikkelit

Hyvitys yhteistalouden hyväksi annetusta panoksesta.

Avoliitto ei purkautuessaan synnytä samanlaisia varallisuusoikeudellisia vaikutuksia kuin avioliitto. Lähtökohtana on, että avoliiton molemmat osapuolet pitävät oman omaisuutensa. Avoliiton päättyessä ei suoriteta ositusta, eikä kumpikaan osapuoli maksa tasinkoa toiselle. Poikkeuksena tästä on hyvitys yhteistalouden hyväksi annetusta panoksesta.

Lue artikkeli

Artikkelit

Kenellä on oikeus toimia pesänjakajana?

Oikeus määrää hakemuksesta sopivan henkilön pesänjakajaksi. Jos pesän laatuun tai laajuuteen katsoen taikka muusta erityisestä syystä on tarpeen, voidaan määrätä useita pesänjakajia.

Lue artikkeli

Artikkelit

Kuka voi nostaa kanteen isyyden kumoamiseksi ja milloin?

Jo vahvistetun isyyden voi kumota Digi- ja väestötietoviraston päätöksellä tai nostamalla ns. isyyden kumoamiskanteen. Digi- ja väestötietoviraston päätös edellyttää, että kolmas henkilö tunnustaa isyyden tai, että aviopari pyytää lastenvalvojaa selvittämään lapsen isyyden lapsen olleessa alle puolivuotias. Päätös myös edellyttää suostumusta aviomieheltä, äidiltä sekä joissain tilanteessa myös lapselta.

Lue artikkeli

Puhelinpalvelu

0600 199 33

Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin (1 € + ppm/min)

OpusLexin lakimiehet palvelevat sivua myös puhelimitse! Puhelinneuvontaa numerossa 0600 199 33 (1 € + ppm/min). Sinua lähinnä vapaana oleva OpusLexin lakimies vastaa puheluusi arkipäivisin kello 8:00-16:00 välisenä aikana, aattopäivinä klo 8:00-14:00.