Perhe ja perintö

Testamentti

Julkaistu: 23.01.2012

Asianajaja Aino Lehtonen, Helsinki, As:tsto Teperi & Co Oy, aino.lehtonen@teperi-law.fi

Useimmat meistä haluavat siirtää kauas tulevaisuuteen ajatuksen testamentin tekemisestä, asioiden hoitamisesta kuoleman varalle. Testamentti on kuitenkin ainoa keino määrätä pitävästi jäämistöstä.

Mitä voi määrätä

Testamenttausvapautta rajoittaa rintaperillisen oikeus lakiosaan ja puolison oikeus pitää hallinnassaan yhteinen koti. Testamentissa lakiosakin voidaan määrätä maksettavaksi rahana. Testamentata voi koko omaisuutensa, osan siitä, tai vaikkapa yhden korun tyttären tyttärelle.

Aviopuolisot

Yleinen testamenttimuoto on puolisoiden välinen keskinäinen testamentti. Senkin tekemisessä on eri vaihtoehtoja, halutaanko antaa omistusoikeus jäämistöomaisuuteen, tai turvata kesämökin käyttöoikeus asunnon lisäksi.

Avopuolisot

Avopuolisoilla testamentti on vieläkin tärkeämpi, koska puolison tukena ei ole aviovarallisuuden ositusta koskevaa säännöstöä eikä perintökaaren lesken suojaksi säätämää asunnon hallintaoikeutta.

Lasten puolisot

Nykyisessä elämänmenossa, jossa mikään ei ole pysyvää, on usein hyvin tarpeellista sulkea pois lasten puolisoiden avio-oikeus testamentilla lasten perintöosista. Avioerotilanteessa on katkeraa luovuttaa äidiltä tai isältä tullutta perintöä entiselle puolisolle.

Testamentin muoto

Koska testamentti tulee tulkittavaksi kuoleman jälkeen, on sen laatimiseksi säädetty tarkat muotomääräykset. Testamentin on oltava kirjallinen, testamentin tekijän allekirjoittama, kahden esteettömän todistajan yhtä aikaa paikalla ollessa. Todistajien on tiedettävä, että allekirjoitettava asiakirja on testamentti ja heidän on todistuslauselmassa kuvattava testamenttaustapahtuma, eli se, että he ovat olleet yhtä aikaa paikalla ja ovat tienneet, että kyseessä on testamentti. Kiireisissä tilanteissa voidaan käyttää hätätilatestamenttia, mutta sen käytön edellytykset ovat tiukat.

Sisältö

Testamentin sisältöön tulee kiinnittää huomiota, jotta testamentti vastaisi tekijänsä tahtoa ja se voidaan peruuttaa vapaamuotoisesti milloin tahansa. Testamentilla voidaan vaikuttaa perintöveron määrään.

Mitä maksaa

Asianajaja ottaa testamentin teosta haastatteluineen, kirjoituksineen, todistajineen ja säilytyksineen 200 – 600 euroa ajankäytöstä riippuen. Hinta on syytä kysyä ennakkoon ja työn laatua valvoo asianajajaliitto sekä oikeuskansleri

Löydätkö vastauksen kysymykseesi artikkeleistamme?

Artikkelit

Hyvitys yhteistalouden hyväksi annetusta panoksesta.

Avoliitto ei purkautuessaan synnytä samanlaisia varallisuusoikeudellisia vaikutuksia kuin avioliitto. Lähtökohtana on, että avoliiton molemmat osapuolet pitävät oman omaisuutensa. Avoliiton päättyessä ei suoriteta ositusta, eikä kumpikaan osapuoli maksa tasinkoa toiselle. Poikkeuksena tästä on hyvitys yhteistalouden hyväksi annetusta panoksesta.

Lue artikkeli

Artikkelit

Kenellä on oikeus toimia pesänjakajana?

Oikeus määrää hakemuksesta sopivan henkilön pesänjakajaksi. Jos pesän laatuun tai laajuuteen katsoen taikka muusta erityisestä syystä on tarpeen, voidaan määrätä useita pesänjakajia.

Lue artikkeli

Artikkelit

Kuka voi nostaa kanteen isyyden kumoamiseksi ja milloin?

Jo vahvistetun isyyden voi kumota Digi- ja väestötietoviraston päätöksellä tai nostamalla ns. isyyden kumoamiskanteen. Digi- ja väestötietoviraston päätös edellyttää, että kolmas henkilö tunnustaa isyyden tai, että aviopari pyytää lastenvalvojaa selvittämään lapsen isyyden lapsen olleessa alle puolivuotias. Päätös myös edellyttää suostumusta aviomieheltä, äidiltä sekä joissain tilanteessa myös lapselta.

Lue artikkeli

Puhelinpalvelu

0600 199 33

Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin (1 € + ppm/min)

OpusLexin lakimiehet palvelevat sivua myös puhelimitse! Puhelinneuvontaa numerossa 0600 199 33 (1 € + ppm/min). Sinua lähinnä vapaana oleva OpusLexin lakimies vastaa puheluusi arkipäivisin kello 8:00-16:00 välisenä aikana, aattopäivinä klo 8:00-14:00.