Työ ja virka

Artikkelit - Työ ja virka

Työtuntimäärän osalta määrittelemätön ns. nollatuntityösopimus / työtä tarjottaessa työsopimus

Nollatuntityösopimukset ja työtä tarjottaessa työsopimukset ovat yleistyneet monilla aloilla.

Lue artikkeli

Artikkelit - Työ ja virka

Työsuhteessa noudatettava koeaika

Työsopimuslain 1 luvun 4 §:ssä on työsuhteessa noudatettavaa koeaikaa koskevat määräykset.

Lue artikkeli

Artikkelit - Työ ja virka

Työsuhde ja yhteistyökumppanuus

Arvioitaessa henkilöyrittäjän ja työsuhteen välistä rajaa keskeisiä kysymyksiä ovat perinteisesti olleet toiminnan itsenäisyys ja vapaus sekä kyseisen henkilön taloudellinen sitoutuminen toimintaan.

Lue artikkeli

Artikkelit - Työ ja virka

Työsopimus vai ei?

Milloin on kysymyksessä työsopimus ja milloin työtä tehdään esimerkiksi itsenäisenä yrittäjänä? Vastaus on työsopimuslaissa.

Lue artikkeli

Artikkelit - Työ ja virka

Työsopimuksen irtisanominen työntekijästä johtuvista syistä

Yleissäännös työsopimuksen irtisanomisperusteista on työsopimuslain 7 luvun 1 §:ssä.

Lue artikkeli

Artikkelit - Työ ja virka

Työntekijän vastuu työssä aiheuttamastaan vahingosta

Työelämässä tulee eteen tilanteita, jossa työntekijä aiheuttaa vahingon, jonka perusteella vahingon kärsinyt vaatii vahingonkorvauksia.

Lue artikkeli

Artikkelit - Työ ja virka

Työntekijän sähköposti

Työsuhteen päättymisen yhteydessä yleensä sovitaan työtekijän ja työnantajan välillä työntekijän sähköpostia koskevista kysymyksistä.

Lue artikkeli

Artikkelit - Työ ja virka

Työntekijän uudelleensijoittamisvelvollisuus

Työnantaja ei saa irtisanoa työntekijää, jos hänet voidaan sijoittaa tai kouluttaa toisiin tehtäviin.

Lue artikkeli

Artikkelit - Työ ja virka

Työnantajan velvollisuudet ja syrjintäkielto

Työnantajan on kaikin puolin edistettävä suhteitaan työntekijöihin samoin kuin työntekijöiden keskinäisiä suhteita. On huolehdittava työntekijän suoriutumiskyvystä ja mahdollisuuksista kehittyä ja edetä työuralla.

Lue artikkeli

Artikkelit - Työ ja virka

Työnantajan harjoittama kameravalvonta – avoimuus edellytyksenä

Työnantaja voi järjestää alaistensa työtiloihin kameravalvontaa, mikäli tämä on välttämätön keino esim. työntekijöiden turvallisuuden varmistamiseksi tai tuotantoprosessin valvonnaksi.

Lue artikkeli