Työ ja virka

Työtuntimäärän osalta määrittelemätön ns. nollatuntityösopimus / työtä tarjottaessa työsopimus

Julkaistu: 02.01.2012

Nollatuntityösopimukset ja työtä tarjottaessa työsopimukset ovat yleistyneet monilla aloilla. Työntekijän kannattaa huomioida, että esimerkiksi “noin 15 tuntia viikossa” työsopimus merkitsee, että työtunteja voi olla nolla tai määrittelemättömästi “noin” 15 tuntia viikossa. Kyseisenlaisen työsopimuksen tekeminen tarkoittaa, ettei työsopimuksessa sovita mitään minimiviikkotyötuntimäärästä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, ettei työnantajalla ole mitään velvollisuutta tarjota työtä, jos työvoimantarvetta ei ole.

Järjestelmä tuo joustoa työnantajapuolelle työvoimantarpeen vaihdellessa, mutta työntekijän kannalta sopimus hyvin epävarma. Työaikalainsäädäntö määrittelee työntekijöiden viikoittaiset/kuukausittaiset maksimityötuntimäärät. Minimituntimääristä ei ole olemassa säätelyä. Työtunnit määrittelemättömän työsopimuksen solminut työntekijä ei voi varmistua millään tavalla kuukauden miniansioitaan. Työnantajalla ei ole velvollisuutta tarjota työtä, eikä maksaa palkkaa, jos työtä ei ole. Tästä syystä minimituntimäärästä sopiminen olisi työntekijän kannalta turvallinen ratkaisu, sillä se velvoittaa työnantajan tarjoamaan työtä vähintään sopimuksen mukaisen tuntimäärän.

Toistaiseksi voimassa oleva nollatuntityösopimus ja työtä tarjottaessa työsopimus saattaa johtaa epävarmaan tilanteeseen, jossa työsuhde on voimassa, mutta työtä ei kuitenkaan ole tarjolla. Työnantaja voi pitää kiinni sopimuksesta, jonka mukaan työntekijä on tarvittaessa hänen käytettävissään, vaikka töitä ei olisikaan tarjolla. Toisekseen nollatuntityösopimuksella työnantaja pystyy kiertämään työsopimuslain irtisanomisperusteet olemalla tarjoamatta työtä, jolloin työntekijä todennäköisesti irtisanoutuu itse voidakseen hankkia muun työpaikan.

Nollatuntityöntekijän työsuhdeturva konkretisoituu ainoastaan työsopimuslain asettamalla velvollisuudella tarjota työtä osa-aikaiselle työntekijälle. Työnantajan on tarjottava töitä osa-aikaisille työntekijöille, jos työnantaja tarvitsee lisää työntekijöitä niihin työtehtäviin, joissa on osa-aikaisia työntekijöitä.

Löydätkö vastauksen kysymykseesi artikkeleistamme?

Artikkelit

Työntekijöiden tasapuolinen kohtelu

Työsopimuslakiin sisältyy työntekijöiden tasapuolisen kohtelun periaate. Työnantajan on kohdeltava työntekijöitä tasapuolisesti, jollei siitä poikkeaminen ole työntekijöiden tehtävät ja asema huomioon ottaen perusteltua. Periaate koskee kaikkia työsuhdetta ja sen ehtoja koskevia työnantajan ratkaisuja. Periaate koskee myös esim. työnantajan antamia etuuksia ja työpaikalla noudatettavia käytäntöjä.

Lue artikkeli

Artikkelit

Irtisanominen sairauden, vamman tai tapaturman takia

Työsopimuslain mukaan työntekijä voidaan irtisanoa hänestä johtuvalla tai hänen henkilöönsä liittyvällä asiallisella ja painavalla irtisanomisperusteella.

Lue artikkeli

Artikkelit

Mikä lasketaan työajaksi?

Työaikalaki, joka uudistui vuoden 2020 alussa, määrittelee mitä lasketaan työntekijän työaikaan kuuluvaksi. Työ—ja virkaehtosopimuksin voidaan laajentaa työajan käsitettä, mutta sitä ei voida supistaa työaikalaista sovitusta.

Lue artikkeli

Puhelinpalvelu

0600 199 33

Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin (1 € + ppm/min)

OpusLexin lakimiehet palvelevat sivua myös puhelimitse! Puhelinneuvontaa numerossa 0600 199 33 (1 € + ppm/min). Sinua lähinnä vapaana oleva OpusLexin lakimies vastaa puheluusi arkipäivisin kello 8:00-16:00 välisenä aikana, aattopäivinä klo 8:00-14:00.