Työ ja virka

Työntekijän sähköposti

Julkaistu: 02.01.2012

Asianajaja Jyrki Piiparinen, Asianajotoimisto Kontturi & Co Oy, jyrki.piiparinen@kontturi.fi

Työsuhteen päättymisen yhteydessä yleensä sovitaan työtekijän ja työnantajan välillä työntekijän sähköpostia koskevista kysymyksistä. Tällöin työtekijä voi ennen lähtöään ja ennen sähköpostiosoitteen lakkauttamista erotella sähköpostistaan yksityiset sekä työhön liittyvät viestit. Tällöin ei ongelmia yleensä synny. Lähtökohtaisesti viestin vastaanottaja päättää mitä viestille tekee. Toisaalta on huomattava, että työnantajalla on oikeus määritellä, kuinka työntekijä työtään tekee, esimerkiksi saattaa työtehtäviin liittyvät viestit työnantajan käyttöön ja hoitaa keskeneräiset viestintäasiat päätökseen.

Kuitenkin, jos työntekijä eroaa tai erotetaan yllättäen, voivat sähköpostiasioita koskevat kysymykset jäädä hoitamatta. Tällöin työntekijä ei ole enää oikeutettu tulemaan työpaikalle sähköpostiaan tarkastamaan, eikä työnantaja toisaalta oikeutettu puuttumaan työntekijän postilaatikossa mahdollisesti oleviin yksityisiin viesteihin. Luonnollisesti myös tässä vaiheessa osapuolet voivat sopia keskenään, miten asiassa menetellään. Tällöin on kuitenkin otettava huomioon siis sekä työnantajan että työntekijän oikeudet ja edut. Siinä vaiheessa, kun työntekijän työsuhde on päättynyt ja työntekijä poistunut työpaikaltaan, on sähköpostia koskevissa asioissa noudatettava huolellisuutta ja varovaisuutta.

Työntekijän sähköpostia koskevissa asioissa on meneteltävä erittäin huolellisesti, kun työntekijä on irtisanottu. Työnantajan tulee omien intressiensä lisäksi huomioida työntekijän yksityisyyttä koskeva näkökulma. Tämä näkökulma voidaan huomioida ensinnäkin siis sopimalla menettelytavoista työntekijän kanssa. Tämän lisäksi tilannetta helpottaa, mikäli sähköpostiasioista on sovittu kirjallisesti ja työntekijä noudattaa näitä menettelytapoja. Täsmällisen sopimuksen puuttuessa sovellettavaksi tulevat työelämän tietosuojalaki ja sähköisen viestinnän tietosuojalaki (516/2004).Yleisenä ohjeena voidaankin sanoa, että kun asioista työsuhteen alussa sovitaan kattavasti ja kirjallisesti, ongelmia ei useinkaan pääse syntymään.

Löydätkö vastauksen kysymykseesi artikkeleistamme?

Artikkelit

Työntekijöiden tasapuolinen kohtelu

Työsopimuslakiin sisältyy työntekijöiden tasapuolisen kohtelun periaate. Työnantajan on kohdeltava työntekijöitä tasapuolisesti, jollei siitä poikkeaminen ole työntekijöiden tehtävät ja asema huomioon ottaen perusteltua. Periaate koskee kaikkia työsuhdetta ja sen ehtoja koskevia työnantajan ratkaisuja. Periaate koskee myös esim. työnantajan antamia etuuksia ja työpaikalla noudatettavia käytäntöjä.

Lue artikkeli

Artikkelit

Irtisanominen sairauden, vamman tai tapaturman takia

Työsopimuslain mukaan työntekijä voidaan irtisanoa hänestä johtuvalla tai hänen henkilöönsä liittyvällä asiallisella ja painavalla irtisanomisperusteella.

Lue artikkeli

Artikkelit

Mikä lasketaan työajaksi?

Työaikalaki, joka uudistui vuoden 2020 alussa, määrittelee mitä lasketaan työntekijän työaikaan kuuluvaksi. Työ—ja virkaehtosopimuksin voidaan laajentaa työajan käsitettä, mutta sitä ei voida supistaa työaikalaista sovitusta.

Lue artikkeli

Puhelinpalvelu

0600 199 33

Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin (1 € + ppm/min)

OpusLexin lakimiehet palvelevat sivua myös puhelimitse! Puhelinneuvontaa numerossa 0600 199 33 (1 € + ppm/min). Sinua lähinnä vapaana oleva OpusLexin lakimies vastaa puheluusi arkipäivisin kello 8:00-16:00 välisenä aikana, aattopäivinä klo 8:00-14:00.