Työ ja virka

Artikkelit - Työ ja virka

Työaikakirjanpidosta

Työajanseuranta on työnantajan työaikalaissa säädetty velvollisuus. Työnantajan on kirjattava työntekijäkohtaisesti kaikki tehdyt työtunnit ja niistä maksetut korvaukset.

Lue artikkeli

Artikkelit - Työ ja virka

Työsuhteen päättämissopimukset

Yleisesti kuulee puhuttavan niin sanotuista työntekijöille tarjottavista paketeista tai sopimuksista, jotka liittyvät työsuhteiden päättämiseen.

Lue artikkeli

Artikkelit - Työ ja virka

Tekijänoikeus työsuhteessa luotuun teokseen

Työsuhteessa syntyy usein tekijänoikeuden suojaan kuuluvia taiteellisen tai kirjallisen teoksen teoksia: muistioita, valokuvia sekä vaikkapa kirjallisia, äänellisiä tai kuvallisia esitelmiä.

Lue artikkeli

Artikkelit - Työ ja virka

Tekijänoikeuden perusluonteesta

Tekijänoikeus on taiteellisen tai kirjallisen teoksen luoneelle tekijälle kuuluva kyseistä teosta koskeva oikeus.

Lue artikkeli

Artikkelit - Työ ja virka

Pokerin pelaamisen sponsori- ja voitonjakosopimukset sekä niihin liittyvä verotuskäytäntö Suomessa

Pokerin pelaaminen internetissä on yleistynyt. Pokerin pelaamisen sponsori- ja voitonjakosopimuksista ei ole kuitenkaan erityisiä säännöksiä.

Lue artikkeli

Artikkelit - Työ ja virka

Millä keinoin taloudellinen irtisanomisperuste voidaan todistaa

Työsopimuksen irtisanomisperusteita käsitellään työsopimuslain 7 luvussa.

Lue artikkeli

Artikkelit - Työ ja virka

Pokeritulojen verotus

Pokerin pelaaminen internetissä on yleistynyt. Pokeritulojen verotuksesta ei ole kuitenkaan erityisiä säännöksiä.

Lue artikkeli

Artikkelit - Työ ja virka

Milloin työnantaja vastaa työntekijän aiheuttamasta vahingosta?

Työntekijän aiheuttaessa vahinkoa, josta seuraa vahingonkorvausvelvollisuus, tulee kyseinen vahingonkorvaus-velvollisuus yleensä työnantajan kontolle.

Lue artikkeli

Artikkelit - Työ ja virka

Milloin määräaikainen työsopimus voidaan tehdä?

Työsopimus voidaan tehdä toistaiseksi voimassa olevaksi tai määräaikaiseksi.

Lue artikkeli

Artikkelit - Työ ja virka

Liikkeen luovutus ja työsuhdeturva

Kun toimiva yritys tai sen osa siirretään toiselle, joka ryhtyy jatkamaan liiketoimintaa, kysymys on työoikeudellisesta liikkeen luovutuksesta.

Lue artikkeli