Työ ja virka

Artikkelit - Työ ja virka

Milloin määräaikainen työsopimus voidaan tehdä?

Työsopimus voidaan tehdä toistaiseksi voimassa olevaksi tai määräaikaiseksi.

Lue artikkeli

Artikkelit - Työ ja virka

Liikkeen luovutus ja työsuhdeturva

Kun toimiva yritys tai sen osa siirretään toiselle, joka ryhtyy jatkamaan liiketoimintaa, kysymys on työoikeudellisesta liikkeen luovutuksesta.

Lue artikkeli

Artikkelit - Työ ja virka

Täytyykö vanhempien allekirjoittaa nuoren työsopimus?

Viisitoista vuotta täyttänyt saa työntekijänä itse tehdä sekä irtisanoa ja purkaa työsopimuksensa. Alle 15-vuotiaan puolesta työsopimuksen voi tehdä huoltaja tai huoltajan antamalla luvalla nuori henkilö itse.

Lue artikkeli

Artikkelit - Työ ja virka

Yrittäjän työttömyysturvasta

Perinteisesti on ajateltu, että yrittäjä pärjää omillaan, eikä hän tarvitse yhteiskunnan apua selvitäkseen elämän karikoista.

Lue artikkeli

Artikkelit - Työ ja virka

Työttömyysturva palkansaajan ryhtyessä yrittäjäksi

Työttömyysuhan alla olevat joutuvat yrittäjäksi siirtyessään myös pohtimaan sitä, miten yrittäjyys vaikuttaa heidän työttömyysturvaansa jos aloitettava yritystoiminta ei onnistukaan.

Lue artikkeli

Artikkelit - Työ ja virka

Työsuhdeasunto

Työsuhdeasunnolla tarkoitetaan työ- tai virkasuhteen perusteella vuokralle annettua asuinhuoneistoa, johon työnantajalla on määräämisvalta vuokranantajana, yhteisön jäsenyyden tai osuuden perusteella taikka perustamansa säätiön tai vastaavan välityksellä.

Lue artikkeli

Artikkelit - Työ ja virka

Työsuhdeasunnon vuokrasopimuksen irtisanominen

Vuokranantajan puolelta työsuhdeasunnon irtisanomisaika on yksi, kolme tai kuusi kuukautta. Työsuhdeasunnon irtisanomisaika riippuu työsuhteen kestoajasta ja päättymisperusteesta.

Lue artikkeli

Artikkelit - Työ ja virka

Vuosilomalain (18.3.2005/162) keskeiset kohdat

Viimeisin muutos 1.4.2005

Lue artikkeli

Artikkelit - Työ ja virka

Voiko työnantaja puhalluttaa työntekijän?

Laissa ei ole säännöksiä työnantajan oikeudesta puhalluttaa työntekijä.

Lue artikkeli

Artikkelit - Työ ja virka

Voiko työnantaja asentaa kameravalvontaa työpaikalle?

Kameravalvontaa ilmenee työnantajan toimesta yhä useammilla työpaikoilla.

Lue artikkeli