Työ ja virka

Pokerin pelaamisen sponsori- ja voitonjakosopimukset sekä niihin liittyvä verotuskäytäntö Suomessa

Julkaistu: 31.12.2012

Pokerin pelaaminen internetissä on yleistynyt. Pokerin pelaamisen sponsori- ja voitonjakosopimuksista ei ole kuitenkaan erityisiä säännöksiä. Tämä artikkeli perustuu verohallinnon ohjeeseen (Dnro 1329/31/2008).

Pokerin pelaamisen yhteydessä esiintyy usein sponsorijärjestelyjä, joiden kautta maksetaan pelaamisesta aiheutuvia kustannuksia. Sponsori voi maksaa pelaajan puolesta, esimerkiksi pelimatkoja sekä majoitus- ja turnausmaksuja. Sponsori ei ole yleensä lahjoittava, vaan saa vastikkeena sopimuksen mukaisen osan pelivoitoista.

Sponsorin osallistuminen kustannuksiin on pelaajan ja verotuksen kannalta katsottuna rahanarvoista etua. Saatu etuus ole lahjaverotuksen piiriin kuuluvaa, koska sponsorointi ei ole lahjoitus. Etuus verotetaan pelaajan normaalina tuloverotuksen alaisena veronalaisena tulona. Verovapaan pelaaminen tuo mutkikkuutta verotuskäytäntöön. Euroopan talousalueella toimeenpannun pelin voitot ovat verovapaita, mutta sponsorin osallistumisosuus pelaamisesta aiheutuneisiin kustannuksiin ei ole. Ns. verovapaasta pelaamisesta aiheutuneet kustannukset eivät olisi muutoinkaan vähennyskelpoisia, ellei pelaaminen ole päätoimista.

Euroopan talousalueen ulkopuolella tapahtuvan pelaamisen sponsorointi on samoin pelaajan veronalaista tuloa. Poikkeuksen muodostaa veronalaisen pokeritulon hankintaan kohdistuvien kulujen mahdollinen vähennysoikeus, jolloin pelaaja voi vähentää pokeritulostaan esim. pokeriturnaukseen osallistumisesta aiheutuneita kuluja vastaavan määrän, vaikka sponsori olisikin sponsoroinut turnaukseen osallistumisen.

Sponsorin ja pelaajan välisen voitonjakosopimuksen osalta, pelaajan veronalaiseksi tuloksi voidaan laskea tulo, josta on vähennetty sponsorille jaettu voitto-osuus. Voitto-osuuden jakamisen tarkoituksena on usein kuitata vähintäänkin sponsorin antama rahoitus. Vähennys edellyttää, että pelituottojen jakamisesta on tehty aito osapuolia sitova sopimus, ennen peliä.

Sponsorisopimusten lisäksi myös pelaajat voivat sopia vastavuoroisesta voitonjaosta, riippumatta siitä kumpi/kuka heistä voittaa pelin. Sopimus voidaan huomioida pelaajien verotuksessa, jos se todetaan aidosti vastavuoroiseksi ja se on tehty ennen peliä. Tällöin pelaajien verotuksensa perusteeksi otetaan se tulo, joka heille on tosiasiallisesti jäänyt jakosopimuksen toteuttamisen jälkeen. Saatu tulo voi olla pelin toimeenpanopaikasta riippuen joko verollista tai verovapaata.

Verohallinnon ohjeessa (Dnro 1329/31/2008) on annettu seuraavat esimerkit verotettavan pokeritulon laskemista varten:

Esimerkki. Pelaaja A ja yhtiö X Ltd ovat sopineet, että yhtiö X Ltd maksaa A:n 8 000 euron turnausmaksun Las Vegasissa järjestettävään pokeriturnaukseen ja korvaa A:lle turnausmatkasta aiheutuvat matka- ja majoituskulut yhteensä 2 500 euroa.

Sponsorisopimuksessa on sovittu, että turnauksesta saatu voitto, sen jälkeen kuin niistä on ensin vähennetty ja korvattu X Ltd:lle tämän maksamat turnausmaksu sekä matka- ja majoituskulut, jaetaan A:n ja X Ltd:n kesken tasan (50 % / 50 %).

A voittaa turnauksesta 50 000 euroa (määrä on brutto, josta ei ole vähennetty turnausmaksua, mahdollisia muita panoksia tai kuluja). Tämä määrä jaetaan A:n ja X Ltd:n kesken siten, että X Ltd saa siitä päältä päin 10 500 euroa (X:n maksama turnausmaksu 8 000 euroa sekä X:n A:lle korvaamat matka- ja majoituskustannukset 2 500 euroa). Erotus 39 500 euroa jaetaan tasan A:lle ja X:lle eli kumpikin saa 19 750 euroa.

A:n tuloksi verotuksessa katsotaan 60 500 euroa (voitto 50 000 euroa, X:ltä saatu etu turnausmaksun maksamisesta 8 000 euroa ja X:ltä saatu etu matka- ja majoituskustannusten korvaamisesta 2 500 euroa). Tulosta vähennetään turnausmaksu 8 000 euroa, matka- ja majoituskustannukset 2 500 euroa, X Ltd:lle voitosta päältäpäin korvattu 10 500 euroa ja X Ltd:lle sovittu voitto-osuus 19 750 euroa. A saa verotettavaa tuloa tästä pokeriturnauksesta 19 750 euroa.

Löydätkö vastauksen kysymykseesi artikkeleistamme?

Artikkelit

Työntekijöiden tasapuolinen kohtelu

Työsopimuslakiin sisältyy työntekijöiden tasapuolisen kohtelun periaate. Työnantajan on kohdeltava työntekijöitä tasapuolisesti, jollei siitä poikkeaminen ole työntekijöiden tehtävät ja asema huomioon ottaen perusteltua. Periaate koskee kaikkia työsuhdetta ja sen ehtoja koskevia työnantajan ratkaisuja. Periaate koskee myös esim. työnantajan antamia etuuksia ja työpaikalla noudatettavia käytäntöjä.

Lue artikkeli

Artikkelit

Irtisanominen sairauden, vamman tai tapaturman takia

Työsopimuslain mukaan työntekijä voidaan irtisanoa hänestä johtuvalla tai hänen henkilöönsä liittyvällä asiallisella ja painavalla irtisanomisperusteella.

Lue artikkeli

Artikkelit

Mikä lasketaan työajaksi?

Työaikalaki, joka uudistui vuoden 2020 alussa, määrittelee mitä lasketaan työntekijän työaikaan kuuluvaksi. Työ—ja virkaehtosopimuksin voidaan laajentaa työajan käsitettä, mutta sitä ei voida supistaa työaikalaista sovitusta.

Lue artikkeli

Puhelinpalvelu

0600 199 33

Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin (1 € + ppm/min)

OpusLexin lakimiehet palvelevat sivua myös puhelimitse! Puhelinneuvontaa numerossa 0600 199 33 (1 € + ppm/min). Sinua lähinnä vapaana oleva OpusLexin lakimies vastaa puheluusi arkipäivisin kello 8:00-16:00 välisenä aikana, aattopäivinä klo 8:00-14:00.