Kauppa ja sopimus

Artikkelit - Kauppa ja sopimus

Kuka on velvollinen korvaamaan oikeudenkäyntikulut?

Asianosainen, joka häviää asian tuomioistuimessa, on pääsäännön mukaan velvollinen korvaamaan vastapuolen oikeudenkäyntikulut. Oikeudenkäynnit ovat tulleet arvonlisäveron ja menettelyn mutkikkuuden vuoksi niin kalliiksi, ettei keskituloisella suomalaisella aina ole ollut mahdollisuutta saada riita-asiassa tuomioistuimen ratkaisua.

Lue artikkeli

Artikkelit - Kauppa ja sopimus

Virheen seuraamukset kiinteistön kaupassa – hinnanalennus, kaupanpurku ja vahingonkorvaus

Virhearvioinnin lähtökohtana kiinteistön kaupassa on osapuolten välinen sopimus. Ostajalla on (laatu-, vallinta- ja oikeudellisen) virheen perusteella oikeus hinnan-alennukseen tai vaatia kaupan purkua. Ostaja voi saada myös vahingonkorvausta, jos myyjä on toiminut tuottamuksellisesti (esimerkiksi tahallaan salaamalla jonkin tietämänsä vian).

Lue artikkeli

Artikkelit - Kauppa ja sopimus

Vastuu luottokortin oikeudettomasta käyttämisestä

Oikeus luottokortin käyttämiseen on vain sen nimetyllä omistajalla, eikä kukaan toinen saa käyttää toisen omistamaa luottokorttia. Luottokorttien oikeudeton käyttäminen on kuitenkin yleistynyt sitä mukaa kun luottokortit ovat löytäneet tiensä yhä useamman kuluttajan lompakkoon.

Lue artikkeli

Artikkelit - Kauppa ja sopimus

Vaaranvastuu kaupassa

Vaaranvastuu irtaimen esineen kaupassa käsittelee riskinjakoa tapauksissa, joissa tavaraa kaupanteon jälkeen kohtaa tapaturma. Säännökset koskevat ostajan velvollisuutta maksaa kauppahinta tällaisissa tapauksissa, vaikka kauppatavara olisikin “pilalla”.

Lue artikkeli

Artikkelit - Kauppa ja sopimus

Tavaran oikeudellinen virhe irtaimen esineen kaupassa

Vaikka ostettu tavara itsessään olisi täysin moitteetonta, saattaa sitä rasittaa oikeudellinen virhe. Tällöin kaupanteosta täysin sivullisella taholla on tavaraan omistusoikeus, panttioikeus tai muu oikeus.

Lue artikkeli

Artikkelit - Kauppa ja sopimus

Tavaran hinnan määräytyminen

Kauppaa koskeva sopimus voidaan pätevästi tehdä myös silloin, kun kaupankohteen hintaa ei ole itse sopimuksessa määritelty. Yleensä hinta on aina sovittu ennen kaupantekoa, mutta joissain tilanteissa se on saattanut jäädä syystä tai toisesta tekemättä. Tämän vuoksi kauppalakiin on otettu säännös, jonka nojalla tavaralle voidaan määrittää hinta.

Lue artikkeli

Artikkelit - Kauppa ja sopimus

Sovintomenettely – edullisempi riidanratkaisukeino

Yritys taikka yksityinen ihminen voi joutua sellaiseen oikeudelliseen riitatilanteeseen, jossa tuntuu, että käytettävänä ei ole muita keinoja kuin oikeudenkäyntitie.

Lue artikkeli

Artikkelit - Kauppa ja sopimus

Ostajan toimenpiteet virhetilanteessa

Kun ostaja havaitsee hankkimassaan tuotteessa virheen, tulee hänen reagoida siihen. Kauppalain mukaan hänen tulee kohtuullisessa ajassa ilmoittaa myyjälle virheestä, säilyttääkseen oikeutensa vedota virheellisyyteen.

Lue artikkeli

Artikkelit - Kauppa ja sopimus

Sopimusvapaus irtaimen esineen kaupassa

Maassamme irtaimilla esineillä käytävää kauppaa sääntelee kauppalaki. Siinä kaupankäynnille annetaan selvät pelisäännöt ja määritellään monet seuraukset sääntöjen rikkomisesta.

Lue artikkeli

Artikkelit - Kauppa ja sopimus

Oikeudellisia kysymyksiä luottokortista

Luottokortit ovat yleistyneet maksuvälineenä selvästi viime vuosien aikana. Seuraavaan on koottu muutamia oikeudellisia kysymyksiä koskien luottokortteja:

Lue artikkeli