Kauppa ja sopimus

Vaaranvastuu kaupassa

Julkaistu: 17.12.2012

Asianajaja Timo Portaanpää, Hämeenlinna, As:tsto Portaanpää Oy timo.portaanpaa@aatp.fi

Vaaranvastuu irtaimen esineen kaupassa käsittelee riskinjakoa tapauksissa, joissa tavaraa kaupanteon jälkeen kohtaa tapaturma. Säännökset koskevat ostajan velvollisuutta maksaa kauppahinta tällaisissa tapauksissa, vaikka kauppatavara olisikin “pilalla”. Eli mikäli tavara on tuhoutunut, kadonnut, huonontunut tai vähentynyt, myyjästä riippumattomasta syystä.

Vaaranvastuuta koskevat säädökset merkitsevät sitä, että se osapuoli, jolla on varanvastuu, joutuu kärsimään taloudelliset seuraukset tavaran huonontumisesta. Jos osapuoli haluaa välttää tällaisen riskinoton, voi hän suojautua sitä vastaan vakuutuksin.

Pääsääntönä tavaran kaupassa on, että vaaranvastuu siirtyy ostajalle vasta kun tavara luovutetaan myyjältä ostajalle. Tästä on kuitenkin säädetty eräitä poikkeuksia.

  1. Silloin kun kauppatavaraa ei luovuteta oikeaan aikaan, ja viivästys johtuu ostajasta tai ostajan puolella olevasta seikasta. Täten jos myyjä olisi ollut valmis luovuttamaan tavaran sovittuun aikaan, mutta ostaja on viivästynyt tästä ajankohdasta, tapahtuu tavaran säilyttäminen myyjän toimesta ostajan vastuulla.
  2. Mikäli on sovittu, että ostajan tulee noutaa tavara muualta kuin myyjän luota, niin vaaranvastuu siirtyy ostajalle kahden ehdon toteutuessa. Kun tavaran luovutuksen aika on tullut ja ostaja on saanut tietoonsa, että tavara on noudettavissa myyjän luota.
  3. Mikäli kyseessä on kuljetettavana oleva tavara, ja kauppa tavarasta tehdään kuljetuksen aikana, alkaa ostajan vaaranvastuu tavarasta kaupantekohetkellä. Käytännössä tosin, mikäli tavaraa ei voi tällöin tarkistaa, tai kaupantekohetkellä on sovittu saattaa ostajan vaaranvastuu alkaa jo siitä, kun tavara on luovutettu kuljetettavaksi.

Edellä kirjoitettuun sovelletaan kuitenkin tiettyä perussääntöä. Vaaranvastuu ei siirry ostajalle ennen kuin tavaraan tai kuljetuskirjaan tehdyin merkinnöin on tehty selväksi, että tavara on tarkoitettu ostajalle. Toisinsanoen, vasta kun tietty tavara tai tavaraerä on yksilöity määrättyä ostajaa varten, voi vaaranvastuu siirtyä hänelle.

Jos osapuolet ovat sopineet avoimesta kaupasta. Eli kauppa sitoo ostajaa, mutta myyjällä on oikeus tietyn ajan kuluessa palauttaa tavara. Tällöin vaaranvastuu on ostajalla, kunnes hän palauttaa tavaran myyjälle. On huomioitava, että jos tavara on sen laatuista, esim. helposti pilaantuvaa, tai tavara huononee muusta ostajasta riippumattomasta syystä, ei ostaja menetä oikeuttaan purkaa kauppaa, vaikkei hän voikaan palauttaa tavaraa välttämättä yhtä hyvässä kunnossa, kuin mitä hän sen osti.

Löydätkö vastauksen kysymykseesi artikkeleistamme?

Artikkelit

Tavaran virhe kauppalain mukaan

Kauppa on sopimus, jossa myyjä luovuttaa esineen omistusoikeuden ostajalle rahavastiketta vastaan. Kun kaupan molemmat osapuolet ovat joko yksityishenkilöitä tai elinkeinonharjoittajia, sovelletaan kauppalakia. Tässä artikkelissa tarkastellaan, milloin tavarassa on kauppalain mukaan virhe.

Lue artikkeli

Artikkelit

Vuokranantajan oikeus purkaa vuokrasopimus

Toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus päättyy tavallisesti irtisanomiseen. On kuitenkin tiettyjä erikoistilanteita, joissa vuokrasopimus voidaan purkaa välittömästi. Tässä artikkelissa keskitytään niihin tilanteisiin, joissa vuokranantaja voi purkaa vuokrasopimuksen asuinhuoneistoa vuokratessa. Vuokranantajan purkuperusteet on lueteltu tyhjentävästi laissa ja ylimääräisistä purkuperusteista ei voi sopia.

Lue artikkeli

Artikkelit

Perusteettoman edun palautus

Henkilön saadessa perusteetonta etua toisen kustannuksella, tämä etu voidaan vaatia takaisin perusteettoman edun palautuksena. Perusteettoman edun palautus ei tarkoita samaa kuin vahingonkorvaus.

Lue artikkeli

Puhelinpalvelu

0600 199 33

Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin (1 € + ppm/min)

OpusLexin lakimiehet palvelevat sivua myös puhelimitse! Puhelinneuvontaa numerossa 0600 199 33 (1 € + ppm/min). Sinua lähinnä vapaana oleva OpusLexin lakimies vastaa puheluusi arkipäivisin kello 8:00-16:00 välisenä aikana, aattopäivinä klo 8:00-14:00.