Kauppa ja sopimus

Oikeudellisia kysymyksiä luottokortista

Julkaistu: 17.12.2012

Asianajaja Martti Lepistö, Seinäjoki, Asianajotoimisto Ristikangas, Kinnunen & Koskinen Oy, martti.lepisto@ristikangas.fi

Luottokortit ovat yleistyneet maksuvälineenä selvästi viime vuosien aikana. Seuraavaan on koottu muutamia oikeudellisia kysymyksiä koskien luottokortteja:

Kenellä on oikeus käyttää luottokorttia?

Luottokortin käyttöoikeus on ehdottoman henkilökohtainen – vain luottokortin nimetyllä omistajalla on oikeus käyttää luottokorttia, eikä hän voi luovuttaa luottokorttiaan toisen henkilön käyttöön.

Kuinka luottokorttisopimus tehdään?

Luottokorttia koskevan sopimuksen tulee olla kirjallinen, kun luoton hankkijana on kuluttaja. Muutoin sopimukselle ei ole määrämuotoa. Yleisiä sopimuskohtia ovat mm. luoton takaisinmaksua ja enimmäismäärää koskevat ehdot. Luotonhakijalta edellytetään sopimuksen ehtojen saantia tietoonsa sekä niiden hyväksymistä.

Onko luottokorttiin sovitun luoton enimmäismäärän ylittäminen rikos?

Mikäli henkilö ylittää luottokorttiinsa sovitun luoton enimmäismäärän syyllistyy hän maksuvälinepetokseen. Luoton maksimimäärän ylittämisen lisäksi edellytetään sitä, että luoton ylittäjällä ei ylityshetkellä ole tarkoitusta välittömästi korvata luottorajan ylitystään. Maksuvälinepetoksen rangaistuksena tulee kyseeseen sakko tai vankeus enintään kahdeksi vuodeksi. (Maksuvälinepetos kattaa myös muita tekomuotoja kuin edellä mainitun.)

Olenko velvollinen maksamaan luottokunnalle ostotapahtumassa käyttämääni luottoa, mikäli kaupan toinen osapuoli ei täytä velvollisuuksiaan?

Kulutusluoton – luoton joka on myönnetty kulutushyödykkeiden ostamista varten – on säädetty ns. visa-vastuusta. Tällöin mikäli kulutushyödykettä ostettaessa kaupan myyjä syyllistyy sopimusrikkomukseen eikä esim. luovuta myytyä tuotetta, ei ostaja ole velvollinen maksamaan myöskään luottokorttiyhtiölle kaupassa käyttämäänsä luottoa. Luottokorttiyhtiöllä nähdään olevan paremmat edellytykset painostaa sopimusta rikkonutta elinkeinonharjoittaja kuin yksittäisellä asiakkaalla, sillä sen on verkottunut elinkeinonharjoittajan kanssa lottokortin hyväksymistä maksuvälineenä koskevin sopimuksin.

Voiko myyjä vaatia muun maksuvälineen käyttöä, mikäli kuitenkin on tiedossa että hänen kaupassaan luottokortti käy maksuvälineenä?

Kun myyjä on sitoutunut vastaanottamaan kyseisiä luottokortteja maksuvälineenä, ei hän voi kieltäytyä vastaanottamasta korttia. Myytävän tuotteen hintaan ei voida myöskään asettaa ns. provisiota, mikäli kuluttaja käyttää luottokorttia esim. käteisen sijaan.

Löydätkö vastauksen kysymykseesi artikkeleistamme?

Artikkelit

Tavaran virhe kauppalain mukaan

Kauppa on sopimus, jossa myyjä luovuttaa esineen omistusoikeuden ostajalle rahavastiketta vastaan. Kun kaupan molemmat osapuolet ovat joko yksityishenkilöitä tai elinkeinonharjoittajia, sovelletaan kauppalakia. Tässä artikkelissa tarkastellaan, milloin tavarassa on kauppalain mukaan virhe.

Lue artikkeli

Artikkelit

Vuokranantajan oikeus purkaa vuokrasopimus

Toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus päättyy tavallisesti irtisanomiseen. On kuitenkin tiettyjä erikoistilanteita, joissa vuokrasopimus voidaan purkaa välittömästi. Tässä artikkelissa keskitytään niihin tilanteisiin, joissa vuokranantaja voi purkaa vuokrasopimuksen asuinhuoneistoa vuokratessa. Vuokranantajan purkuperusteet on lueteltu tyhjentävästi laissa ja ylimääräisistä purkuperusteista ei voi sopia.

Lue artikkeli

Artikkelit

Perusteettoman edun palautus

Henkilön saadessa perusteetonta etua toisen kustannuksella, tämä etu voidaan vaatia takaisin perusteettoman edun palautuksena. Perusteettoman edun palautus ei tarkoita samaa kuin vahingonkorvaus.

Lue artikkeli

Puhelinpalvelu

0600 199 33

Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin (1 € + ppm/min)

OpusLexin lakimiehet palvelevat sivua myös puhelimitse! Puhelinneuvontaa numerossa 0600 199 33 (1 € + ppm/min). Sinua lähinnä vapaana oleva OpusLexin lakimies vastaa puheluusi arkipäivisin kello 8:00-16:00 välisenä aikana, aattopäivinä klo 8:00-14:00.