Uutiset

Satoja asiantuntijoiden laatimia
artikkeleja useista eri aihealueista

Uutiset - 2015

Lomautuksen yhtäjaksoisuus

Ratkaisussa on kyse työsopimuslain 5 luvun 7 §: mukaisen yhdenjaksoisen lomautuksen alkamisajankohdan määrittelemisestä silloin kuin osa lomautuksesta on ollut osa-aikaista.

Lue uutinen

Uutiset - 2015

Olennainen laatuvirhe kiinteistökaupassa

Tapauksessa A oli ostanut kiinteistön, jolla sijaitsi vuonna 1955 rakennettu asuinrakennus. Rakennuksen alapohjassa ja pesutiloissa oli havaittu kaupan jälkeen kosteusvaurioita, joiden korjauskustannukset olivat merkittävät ja olennaisesti suuremmat verrattuna siihen, mitä A oli voinut kauppaa tehtäessä otaksua joutuvansa maksamaan rakennuksen korjauskuluina.

Lue uutinen

Uutiset - 2015

Kuluttaja-asiamiehelle halutaan tehokkaampia valvontakeinoja

Oikeusministeriön työryhmä ehdottaa tuoreessa mietinnössään, että kuluttaja-asiamiehelle suotaisiin tehokkaampia puuttumiskeinoja yritysten kuluttajansuojalain vastaisiin toimiin. Tällöin markkinoiden valvonnan uskottavuus lisääntyisi. Muutoksella pyritään vähentämään kuluttajansuojalain rikkomusten haitallisia vaikutuksia kuluttajiin ja kilpailijoihin nopeuttamalla selvien rikkomusten lopettamista.

Lue uutinen

Uutiset - 2015

Poliisi käytti aiempaa vähemmän salaisia tiedonhankintakeinoja viime vuonna

Sisäministeriön tuoreen kertomuksen mukaan poliisin käyttämien salaisten tiedonhankintakeinojen määrä viime vuonna laski huomattavasti vuoteen 2013 verrattuna. Telekuuntelu ja televalvonta aloitettiin useimmiten huumausainerikoksen perusteella ja muita syitä olivat esimerkiksi väkivalta- ja omaisuusrikokset.

Lue uutinen

Uutiset - 2015

Hovioikeus ei olisi saanut jättää rikosasiaa sillensä vastaajan poissaolon vuoksi

Korkein oikeus on ottanut kantaa tapaukseen, jossa hovioikeus oli oikeudenkäymiskaaren nojalla jättänyt sillensä rikostuomion valitusta koskeneen asian, koska vastaaja ei ollut henkilökohtaisesti saapunut sen käsittelyyn. Syytteiden hylkäämistä vaatinut vastaaja oli kutsuttu henkilökohtaisesti käsittelyyn sillä uhalla, että asia jätettäisiin muutoin sillensä.

Lue uutinen

Uutiset - 2015

Oikeusministeriön työryhmä ehdottaa maksullisuuden lisäämistä oikeuskäsittelyihin

Oikeusministeriön työryhmä on valmistellut ehdotuksen, jossa tuomioistuinmaksuja kuten avioerohakemusten hakemusmaksuja kohotettaisiin lähemmäksi käsittelykustannuksia ja maksullisuutta lisättäisiin uusiin asiaryhmiin. Ehdotuksen myötä valtaosa tuomioistuinasioinnista olisi jatkossa maksullista.

Lue uutinen

Uutiset - 2015

Syyttäjälaitoksen työmäärä kasvussa

Valtakunnansyyttäjänvirasto tiedotti, että viime vuonna syyttäjänvirastoihin saapui yli 84 000 asiaa. Kasvua asiamäärässä vuoteen 2013 verrattuna oli noin 700 asian verran.

Lue uutinen

Uutiset - 2014

Uusi yhdenvertaisuuslaki astuu voimaan 1.1.2015

Voimaan astuvalla uudella yhdenvertaisuuslailla edistetään yhdenvertaisuutta ja ehkäistään syrjintää. Lakia sovelletaan julkiseen ja yksityiseen toimintaan, muttei yksityiselämään, perhe-elämään ja uskonnonharjoitukseen. Siten se soveltuu esimerkiksi työantajiin ja koulutuksen järjestäjiin. Samalla tasa-arvolakiin, joka sääntelee sukupuolisyrjinnän kieltoa, tulee joitakin muutoksia koskien esimerkiksi lisättyä sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvan syrjinnän kieltoa.

Lue uutinen

Puhelinpalvelu

0600 199 33

Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin (3,10 € + ppm/min)

OpusLexin lakimiehet palvelevat sivua myös puhelimitse! Puhelinneuvontaa numerossa 0600 199 33 (3,1 € + ppm/min). Sinua lähinnä vapaana oleva OpusLexin lakimies vastaa puheluusi arkipäivisin kello 8:00-16:00 välisenä aikana, aattopäivinä klo 8:00-14:00.