2015

Hovioikeus ei olisi saanut jättää rikosasiaa sillensä vastaajan poissaolon vuoksi

Julkaistu: 24.02.2015

Korkein oikeus on ottanut kantaa tapaukseen, jossa hovioikeus oli oikeudenkäymiskaaren nojalla jättänyt sillensä rikostuomion valitusta koskeneen asian, koska vastaaja ei ollut henkilökohtaisesti saapunut sen käsittelyyn. Syytteiden hylkäämistä vaatinut vastaaja oli kutsuttu henkilökohtaisesti käsittelyyn sillä uhalla, että asia jätettäisiin muutoin sillensä. Koska vastaajan puolustaja oli kuitenkin saapunut käsittelyyn, ei hovioikeus olisi saanut jättää asiaa sillensä.

Tapauksessa vastaaja oli käräjäoikeudessa tuomittu rikoksista sisältäen esimerkiksi kaksi törkeää veropetosta ja valittanut tuomioistaan hovioikeuteen. Hovioikeus oli vastaajan poisjäännin vuoksi käsitellyt valituksen vain rangaistuksen mittaamista koskevalta osin.

Perustuslain mukaan jokaisella on oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin, mikä on turvattu myös Euroopan ihmisoikeussopimuksessa. Ihmisoikeussopimuksen mukaan jokaisella rikoksesta syytetyllä on oikeus puolustautua henkilökohtaisesti tai itse valitsemansa oikeudenkäyntiavustajan välityksellä. Korkein oikeus huomioi tapausta ratkaistessaan myös ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytäntöä. Eräässä ratkaisussa vuodelta 2012 Saksa oli loukannut ihmisoikeussopimusta vastaavassa tilanteessa, jossa syytetyn asianajaja ei saanut edustaa päämiestään muutoksenhakukäsittelyssä, vaan valitus oli hylätty syytetyn ilman hyväksyttävää syytä tapahtuneen poissaolon vuoksi.

Korkeimman oikeuden mukaan hovioikeuden menettely oli perustuslain mukaisesti ilmeisessä ristiriidassa ihmisoikeussopimuksen ja perustuslain kanssa. Siksi korkein oikeus kumosi hovioikeuden tuomion ja palautti asian uudelleen hovioikeuden käsittelyyn.

Lue asian ratkaisu kokonaisuudessan korkeimman oikeuden nettisivuilta.

Löydätkö vastauksen kysymykseesi artikkeleistamme?

Uutiset

Rikoslakiin tulee uusi törkeää luonnonsuojelurikosta koskeva säännös

Aiemmin laissa ei luonnonsuojelurikoksesta ollut törkeää tekomuotoa. Rikos voidaan arvioida törkeäksi, jos se on kokonaisuutena arvostellen törkeä ja se aiheuttaa vakavaa vaaraa luonnolle, sillä tavoitellaan huomattavaa taloudellista hyötyä tai se on erityisen suunnitelmallinen. Rangaistus rikoksesta on neljästä kuukaudesta neljään vuoteen vankeutta.

Lue uutinen

Uutiset

Korkolain mukainen viitekorko ja viivästyskorot 1.1.–30.6.2016

Korkolain mukainen viitekorko ajanjaksona 1.1.–30.6.2016 on 0,5 %. Viivästyskorko tänä ajanjaksona on siten 7,5 % vuodessa (viitekorko lisättynä korkolain 4 §:n mukaisella 7 prosenttiyksikön lisäkorolla).

Lue uutinen

Uutiset

Suomi ja Espanja allekirjoittivat verosopimuksen

Sopimus muuttaa muun muassa Suomessa sijaitsevan osakehuoneiston vuokrauksesta ja myynnistä saatavan tulon verotusta. Jatkossa Suomi verottaa sekä vuokratuloa että luovutusvoittoa, joita Espanjassa asuvat henkilöt saavat Suomessa sijaitsevista osakehuoneistoista.

Lue uutinen

Puhelinpalvelu

0600 199 33

Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin (3,10 € + ppm/min)

OpusLexin lakimiehet palvelevat sivua myös puhelimitse! Puhelinneuvontaa numerossa 0600 199 33 (3,1 € + ppm/min). Sinua lähinnä vapaana oleva OpusLexin lakimies vastaa puheluusi arkipäivisin kello 8:00-16:00 välisenä aikana, aattopäivinä klo 8:00-14:00.