2015

Kuluttaja-asiamiehelle halutaan tehokkaampia valvontakeinoja

Julkaistu: 08.03.2015

Oikeusministeriön työryhmä ehdottaa tuoreessa mietinnössään, että kuluttaja-asiamiehelle suotaisiin tehokkaampia puuttumiskeinoja yritysten kuluttajansuojalain vastaisiin toimiin. Tällöin markkinoiden valvonnan uskottavuus lisääntyisi. Muutoksella pyritään vähentämään kuluttajansuojalain rikkomusten haitallisia vaikutuksia kuluttajiin ja kilpailijoihin nopeuttamalla selvien rikkomusten lopettamista.

Yritys voi syyllistyä kuluttajansuojalain rikkomiseen esimerkiksi lainvastaisella markkinoinnilla tai kohtuuttomilla sopimusehdoilla, jolloin kuluttaja-asiamies voi kieltää yritystä jatkamasta lainvastaista menettelyään. Ehdotuksen mukaan elinkeinonharjoittajan ilmoitus kiellon vastustamisesta ei enää saisi  kuluttaja-asiamiehen asettamaa kieltoa raukeamaan. Elinkeinonharjoittajan tulisi viedä asia markkinaoikeuden käsiteltäväksi 30 päivän kuluessa saatua tiedon kieltopäätöksestä tai muutoin kielto jäisi pysyväksi. Yrityksen kanssa käytävät neuvottelut olisivat kuitenkin nykyisen mallin mukaan ensimmäinen vaihe kuluttajansuojalain rikkomisen lopettamiseksi.

Työryhmä ehdottaa kuluttaja-asiamiehelle myös mahdollisuutta hakea elinkeinonharjoittajalle seuraamusmaksua silloin, kun tämä rikkoo tahallaan tai huolimattomuudesta lain säännöksiä markkinoinnissa tai sopimuksia laatiessaan. Lisäksi mietinnössä ehdotetaan aluehallintovirastoille toimivaltaa valvoa markkinointia muutoinkin kuin hinnan ilmoittamisen osalta, jolloin yritysten valvonta paikallisella tasolla tehostuisi. Yrityksen rikkoessa ilmeisesti lakia voisi aluehallintovirasto kieltää yritystä jatkamasta lainvastaista markkinointia.

Lue mietintö kokonaisuudessaan oikeusministeriön sivuilta täältä. Ehdotuksesta tiedotti oikeusministeriö.

Löydätkö vastauksen kysymykseesi artikkeleistamme?

Uutiset

Rikoslakiin tulee uusi törkeää luonnonsuojelurikosta koskeva säännös

Aiemmin laissa ei luonnonsuojelurikoksesta ollut törkeää tekomuotoa. Rikos voidaan arvioida törkeäksi, jos se on kokonaisuutena arvostellen törkeä ja se aiheuttaa vakavaa vaaraa luonnolle, sillä tavoitellaan huomattavaa taloudellista hyötyä tai se on erityisen suunnitelmallinen. Rangaistus rikoksesta on neljästä kuukaudesta neljään vuoteen vankeutta.

Lue uutinen

Uutiset

Korkolain mukainen viitekorko ja viivästyskorot 1.1.–30.6.2016

Korkolain mukainen viitekorko ajanjaksona 1.1.–30.6.2016 on 0,5 %. Viivästyskorko tänä ajanjaksona on siten 7,5 % vuodessa (viitekorko lisättynä korkolain 4 §:n mukaisella 7 prosenttiyksikön lisäkorolla).

Lue uutinen

Uutiset

Suomi ja Espanja allekirjoittivat verosopimuksen

Sopimus muuttaa muun muassa Suomessa sijaitsevan osakehuoneiston vuokrauksesta ja myynnistä saatavan tulon verotusta. Jatkossa Suomi verottaa sekä vuokratuloa että luovutusvoittoa, joita Espanjassa asuvat henkilöt saavat Suomessa sijaitsevista osakehuoneistoista.

Lue uutinen

Puhelinpalvelu

0600 199 33

Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin (3,10 € + ppm/min)

OpusLexin lakimiehet palvelevat sivua myös puhelimitse! Puhelinneuvontaa numerossa 0600 199 33 (3,1 € + ppm/min). Sinua lähinnä vapaana oleva OpusLexin lakimies vastaa puheluusi arkipäivisin kello 8:00-16:00 välisenä aikana, aattopäivinä klo 8:00-14:00.