2015

Poliisi käytti aiempaa vähemmän salaisia tiedonhankintakeinoja viime vuonna

Julkaistu: 28.02.2015

Sisäministeriön tuoreen kertomuksen mukaan poliisin käyttämien salaisten tiedonhankintakeinojen määrä viime vuonna laski huomattavasti vuoteen 2013 verrattuna. Telekuuntelu ja televalvonta aloitettiin useimmiten huumausainerikoksen perusteella ja muita syitä olivat esimerkiksi väkivalta- ja omaisuusrikokset.

Telekuuntelu- ja valvontavaatimuksia oli vuonna 2014 vähiten viimeisen viiden vuoden ajanjaksolla. Pakkokeinolain mukaisia televalvontavaatimuksia annettiin 1631 ja määrä laski yli 300 kappaleen verran. Telekuuntelu- ja televalvontavaatimuksia myönnettiin 1428, mikä oli huomattavasti vähemmän vuonna 2013 myönnettyihin 2169 kappaleeseen. Televalvontaa kohdistui viime vuonna 1322 henkilöön, kun vuonna 2013 sen kohteena oli 1503 henkilöä, ja televalvonnan kohteena olleiden liittymien määrä oli viime vuonna 2844. Telekuuntelun ja -valvonnan osalta henkilöiden ja liittymien määrät olivat vähäisemmät.

Vuoden 2014 alussa astuivat voimaan poliisin tiedonhankintaa koskevat uudet säännökset. Poliisihallitus huomioi viime vuonna etenkin poliisiyksiköiden laillisuusvalvonnan ja tiedonhankintakeinojen käytäntöjen yhdenmukaisuuden valvonnan.

Lisäksi viime vuonna tehtiin jokunen peitetoiminta- ja valeostopääs ja aikaisempien peitetoimintapäätösten jatkopäätös.

Kertomus pohjautuu Poliisihallituksen tekemään selvitykseen. Sisäministeriö antaa kertomuksen vuosittain, ja se toimitetaan eduskunnan oikeusasiamiehelle. Eduskunnan oikeusasiamiehen ohella valtioneuvoston oikeuskansleri valvoo poliisin toimintaa ja raportoi siitä eduskunnalle.

Sisäministeriö uutisoi kertomuksesta kotisivuillaan.

Löydätkö vastauksen kysymykseesi artikkeleistamme?

Uutiset

Rikoslakiin tulee uusi törkeää luonnonsuojelurikosta koskeva säännös

Aiemmin laissa ei luonnonsuojelurikoksesta ollut törkeää tekomuotoa. Rikos voidaan arvioida törkeäksi, jos se on kokonaisuutena arvostellen törkeä ja se aiheuttaa vakavaa vaaraa luonnolle, sillä tavoitellaan huomattavaa taloudellista hyötyä tai se on erityisen suunnitelmallinen. Rangaistus rikoksesta on neljästä kuukaudesta neljään vuoteen vankeutta.

Lue uutinen

Uutiset

Korkolain mukainen viitekorko ja viivästyskorot 1.1.–30.6.2016

Korkolain mukainen viitekorko ajanjaksona 1.1.–30.6.2016 on 0,5 %. Viivästyskorko tänä ajanjaksona on siten 7,5 % vuodessa (viitekorko lisättynä korkolain 4 §:n mukaisella 7 prosenttiyksikön lisäkorolla).

Lue uutinen

Uutiset

Suomi ja Espanja allekirjoittivat verosopimuksen

Sopimus muuttaa muun muassa Suomessa sijaitsevan osakehuoneiston vuokrauksesta ja myynnistä saatavan tulon verotusta. Jatkossa Suomi verottaa sekä vuokratuloa että luovutusvoittoa, joita Espanjassa asuvat henkilöt saavat Suomessa sijaitsevista osakehuoneistoista.

Lue uutinen

Puhelinpalvelu

0600 199 33

Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin (3,10 € + ppm/min)

OpusLexin lakimiehet palvelevat sivua myös puhelimitse! Puhelinneuvontaa numerossa 0600 199 33 (3,1 € + ppm/min). Sinua lähinnä vapaana oleva OpusLexin lakimies vastaa puheluusi arkipäivisin kello 8:00-16:00 välisenä aikana, aattopäivinä klo 8:00-14:00.