2014

Uusi yhdenvertaisuuslaki astuu voimaan 1.1.2015

Julkaistu: 31.12.2014

Voimaan astuvalla uudella yhdenvertaisuuslailla edistetään yhdenvertaisuutta ja ehkäistään syrjintää. Lakia sovelletaan julkiseen ja yksityiseen toimintaan, muttei yksityiselämään, perhe-elämään ja uskonnonharjoitukseen. Siten se soveltuu esimerkiksi työantajiin ja koulutuksen järjestäjiin. Samalla tasa-arvolakiin, joka sääntelee sukupuolisyrjinnän kieltoa, tulee joitakin muutoksia koskien esimerkiksi lisättyä sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvan syrjinnän kieltoa.

Yhdenvertaisuuslain mukaan syrjinnältä suojataan, kun syrjintä perustuu etniseen alkuperään, ikään, kansallisuuteen, kieleen, uskontoon, vakaumukseen, mielipiteeseen, terveydentilaan, vammaisuuteen, seksuaaliseen suuntautumiseen tai muuhun henkilöön liittyvään syyhyn.

Yli 30 henkilöä säännöllisesti työllistävien työnantajien tulee uuden lain mukaan laatia suunnitelma yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Työantajan on tähänkin asti tullut huomioida vammaisen työntekijän tarpeet tehden kohtuullisia mukautuksia. Uutuutena esimerkiksi hotelleille, ravintoloille ja vähittäiskaupoille tulee uusia velvoitteita koskien palveluiden ja tavaroiden tarjoamista vammaisille henkilöille, ja niiden tulee mahdollisuuksien mukaan järjestää esimerkiksi esteetön kulkureitti.

Vähemmistövaltuutettuna toimiva Eva Biaudet toimii jatkossa yhdenvertaisuusvaltuutettuna, joka käsittelee laajasti syrjintää koskevia asioita liittyen myös työelämään. Yhdenvertaisuuvaltuutettu valvoo jatkossa syrjintää kaikilla syrjintäperusteilla, eikä vain etnistä syrjintää. Sen sijaan tasa-arvovaltuutettu valvoo edelleen tasa-arvolain toteutumista. Yhdistyvä syrjintä- ja tasa-arvolautakunta valvoo syrjintää kaikilla syrjintäperusteilla.

Uudistuksesta tiedotti sisäasiainministeriö.

Löydätkö vastauksen kysymykseesi artikkeleistamme?

Uutiset

Uusi yhdenvertaisuuslaki astuu voimaan 1.1.2015

Voimaan astuvalla uudella yhdenvertaisuuslailla edistetään yhdenvertaisuutta ja ehkäistään syrjintää. Lakia sovelletaan julkiseen ja yksityiseen toimintaan, muttei yksityiselämään, perhe-elämään ja uskonnonharjoitukseen. Siten se soveltuu esimerkiksi työantajiin ja koulutuksen järjestäjiin. Samalla tasa-arvolakiin, joka sääntelee sukupuolisyrjinnän kieltoa, tulee joitakin muutoksia koskien esimerkiksi lisättyä sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvan syrjinnän kieltoa.

Lue uutinen

Uutiset

Korkein oikeus määräsi huoltajuuskiistan hävinnen vanhemman maksamaan voittaneen oikeudenkäyntikulut

Tapauksessa vanhemmat olivat riidelleet lasten huollosta ja tapaamisoikeudesta. Hävinnyt vanhempi oli käräjäoikeudessa vaatinut yksinhuoltoa ja toiselle vanhemmalle tiedonsaantioikeutta lasten asioista. Vaatimusten perusteina olivat muun muassa vanhempien riidat ja toisen vanhemman lapsiin kohdistunut huono kohtelu.

Lue uutinen

Uutiset

Korvausten saaminen kartelleista aiheutuneista vahingoista helpottuu

Kilpailunrajoituksista kuten kartelleista kärsineiden mahdollisuudet korvauksiin paranevat uuden direktiivin myötä, jonka Euroopan parlamentti ja EU-maat ovat hyväksyneet. Korvauksia voivat saada kilpailunrajoitusten vuoksi ylihintaa maksaneet asiakkaat. Hinnannousu on voinut olla kartellien kohdalla jopa 25 prosenttia.

Lue uutinen

Puhelinpalvelu

0600 199 33

Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin (3,10 € + ppm/min)

OpusLexin lakimiehet palvelevat sivua myös puhelimitse! Puhelinneuvontaa numerossa 0600 199 33 (3,1 € + ppm/min). Sinua lähinnä vapaana oleva OpusLexin lakimies vastaa puheluusi arkipäivisin kello 8:00-16:00 välisenä aikana, aattopäivinä klo 8:00-14:00.