2015

Oikeusministeriön työryhmä ehdottaa maksullisuuden lisäämistä oikeuskäsittelyihin

Julkaistu: 31.01.2015

Oikeusministeriön työryhmä on valmistellut ehdotuksen, jossa tuomioistuinmaksuja kuten avioerohakemusten hakemusmaksuja kohotettaisiin lähemmäksi käsittelykustannuksia ja maksullisuutta lisättäisiin uusiin asiaryhmiin. Ehdotuksen myötä valtaosa tuomioistuinasioinnista olisi jatkossa maksullista. Maksullisuuden piiriin tulisivat valitukset koskien esimerkiksi verotusta ja pysäköintivirhemaksuja.

Tuomioistuimessa asioiva asiakas maksaa tilanteesta riippuen oikeudenkäyntimaksujen ohella hakemus-, toimitus- ja toimituskirjamaksuja.

Ehdotuksen mukaan esimerkiksi laajan riita-asian oikeudenkäyntimaksu olisi 500 euroa, joka tulisi maksaa myös mahdollisen valitusoikeudenkäynnin kohdalla. Rikostuomiosta valittaminen kustantaisi puolet vähemmän. Maksu olisi 250 euroa myös hallinto-oikeudessa, mutta nousisi 500 euroon seuraavassa oikeusasteessa, joskin voittanut valittaja vapautettaisiin oikeudenkäyntimaksusta. Markkinaoikeudessa oikeudenkäyntimaksu olisi yksityishenkilön kohdalla 500 euroa ja yrityksen kohdalla enintään 6000 euroa, kun kyseessä on julkisia hankintoja koskevasta asiasta. Vakuutusoikeuden päätöksestä valittamisen oikeudenkäyntimaksu olisi 500 euroa, ellei kyse ole yksityishenkilön etuutta koskevasta valituksesta.

Pienituloisuus olisi kuitenkin yhä peruste vapautua tuomioistuinmaksuista.

Muutoksella ei haluta vaarantaa kansalaisten oikeusturvaa, mutta sillä tavoitellaan tuomiostuinten resurssien vahvistamista ja parempaa kohdentamista vähentämällä esimerkiksi tuomistuimen käsittelyyn tulevien perusteettomien valitusten määrää. Maksut kattaisivat ehdotuksen mukaisesti 18 prosenttia tuomioistuinten kokonaiskustannuksista nykyisen 13 prosentin sijaan. Eurooppalainen yleistaso maksujen kattavuuden suhteen olisi vielä kymmenyksen korkeampi.

Ehdotus jää oikeusministeriön harkintaan ja aikaisintaan muutokset voisivat tulla voimaan ensi vuonna.

Työryhmän ehdotuksesta uutisoi oikeusministeriö.

Löydätkö vastauksen kysymykseesi artikkeleistamme?

Uutiset

Rikoslakiin tulee uusi törkeää luonnonsuojelurikosta koskeva säännös

Aiemmin laissa ei luonnonsuojelurikoksesta ollut törkeää tekomuotoa. Rikos voidaan arvioida törkeäksi, jos se on kokonaisuutena arvostellen törkeä ja se aiheuttaa vakavaa vaaraa luonnolle, sillä tavoitellaan huomattavaa taloudellista hyötyä tai se on erityisen suunnitelmallinen. Rangaistus rikoksesta on neljästä kuukaudesta neljään vuoteen vankeutta.

Lue uutinen

Uutiset

Korkolain mukainen viitekorko ja viivästyskorot 1.1.–30.6.2016

Korkolain mukainen viitekorko ajanjaksona 1.1.–30.6.2016 on 0,5 %. Viivästyskorko tänä ajanjaksona on siten 7,5 % vuodessa (viitekorko lisättynä korkolain 4 §:n mukaisella 7 prosenttiyksikön lisäkorolla).

Lue uutinen

Uutiset

Suomi ja Espanja allekirjoittivat verosopimuksen

Sopimus muuttaa muun muassa Suomessa sijaitsevan osakehuoneiston vuokrauksesta ja myynnistä saatavan tulon verotusta. Jatkossa Suomi verottaa sekä vuokratuloa että luovutusvoittoa, joita Espanjassa asuvat henkilöt saavat Suomessa sijaitsevista osakehuoneistoista.

Lue uutinen

Puhelinpalvelu

0600 199 33

Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin (3,10 € + ppm/min)

OpusLexin lakimiehet palvelevat sivua myös puhelimitse! Puhelinneuvontaa numerossa 0600 199 33 (3,1 € + ppm/min). Sinua lähinnä vapaana oleva OpusLexin lakimies vastaa puheluusi arkipäivisin kello 8:00-16:00 välisenä aikana, aattopäivinä klo 8:00-14:00.