Työ ja virka

Artikkelit - Työ ja virka

Milloin määräaikainen työsopimus voidaan tehdä?

Työsopimus voidaan tehdä toistaiseksi voimassa olevaksi tai määräaikaiseksi.

Lue artikkeli

Artikkelit - Työ ja virka

Liikkeen luovutus ja työsuhdeturva

Kun toimiva yritys tai sen osa siirretään toiselle, joka ryhtyy jatkamaan liiketoimintaa, kysymys on työoikeudellisesta liikkeen luovutuksesta.

Lue artikkeli

Artikkelit - Työ ja virka

Täytyykö vanhempien allekirjoittaa nuoren työsopimus?

Viisitoista vuotta täyttänyt saa työntekijänä itse tehdä sekä irtisanoa ja purkaa työsopimuksensa. Alle 15-vuotiaan puolesta työsopimuksen voi tehdä huoltaja tai huoltajan antamalla luvalla nuori henkilö itse.

Lue artikkeli

Artikkelit - Työ ja virka

Yrittäjän työttömyysturvasta

Perinteisesti on ajateltu, että yrittäjä pärjää omillaan, eikä hän tarvitse yhteiskunnan apua selvitäkseen elämän karikoista.

Lue artikkeli

Artikkelit - Työ ja virka

Työttömyysturva palkansaajan ryhtyessä yrittäjäksi

Työttömyysuhan alla olevat joutuvat yrittäjäksi siirtyessään myös pohtimaan sitä, miten yrittäjyys vaikuttaa heidän työttömyysturvaansa jos aloitettava yritystoiminta ei onnistukaan.

Lue artikkeli

Artikkelit - Työ ja virka

Työsuhdeasunto

Työsuhdeasunnolla tarkoitetaan työ- tai virkasuhteen perusteella vuokralle annettua asuinhuoneistoa, johon työnantajalla on määräämisvalta vuokranantajana, yhteisön jäsenyyden tai osuuden perusteella taikka perustamansa säätiön tai vastaavan välityksellä.

Lue artikkeli

Artikkelit - Työ ja virka

Vuosilomalain (18.3.2005/162) keskeiset kohdat

Viimeisin muutos 1.4.2005

Lue artikkeli

Artikkelit - Työ ja virka

Voiko työnantaja puhalluttaa työntekijän?

Laissa ei ole säännöksiä työnantajan oikeudesta puhalluttaa työntekijä.

Lue artikkeli

Artikkelit - Työ ja virka

Voiko työnantaja asentaa kameravalvontaa työpaikalle?

Kameravalvontaa ilmenee työnantajan toimesta yhä useammilla työpaikoilla.

Lue artikkeli

Artikkelit - Työ ja virka

Työturvallisuuslain mukaiset työnantajan yleiset velvoitteet

Työturvallisuuslain tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja työolosuhteita työntekijöiden työkyvyn turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi sekä ennalta ehkäistä ja torjua työtapaturmia, ammattitauteja ja muita työstä ja työympäristöstä johtuvia työntekijöiden fyysisen ja henkisen terveyden haittoja.

Lue artikkeli