Työ ja virka

Voiko työnantaja asentaa kameravalvontaa työpaikalle?

Julkaistu: 02.01.2012

Asianajaja Esa Valjakka, Pieksamäki, As:tsto Ropponen & Valjakka Oy, esa.valjakka@rvlaw.fi

Kameravalvontaa ilmenee työnantajan toimesta yhä useammilla työpaikoilla. Kyseiselle valvonnalle on kuitenkin asetettu täsmälliset edellytykset ja rajat Laissa yksityisyyden suojasta työelämässä. Erityisesti tiettyyn työpisteeseen kohdistuva kameravalvonta on luonteeltaan poikkeuksellista.

Työantajalla on oikeus asentaa kuvaa välittävä tai tallentava kameravalvonta käyttämissään tiloissa, mikäli kuvaamisella on tarkoitus varmistaa työntekijöiden tai muiden tiloissa aikaa viettävien turvallisuus, suojata omaisuutta tai valvoa asianmukaisella tavalla tuotantoprosessin kulkua. Kameravalvonta on sallittua myös turvallisuutta, omaisuutta tai tuotantoprosessia haittaavien tilanteiden ehkäisemiseksi ennalta taikka jo syntyneiden tilanteiden selvittämiseksi.

Kameravalvontaa ei lain mukaan saa käyttää, mikäli sen tarkoituksena on yksittäisen työntekijän tai tietyn työntekijäryhmän toiminnan tarkkailu työpaikalla. Kameravalvonta on myös kokonaan kielletty seuraavissa paikoissa: wc-tiloissa, pukeutumistilassa tai muussa näihin verrattavassa tilassa kuin myös henkilöstötiloissa sekä työhuoneessa, joka on tarkoitettu työntekijän henkilökohtaiseen käyttöön.

Poikkeustilanteita, joiden ollessa käsillä työnantaja voi kohdistaa kameravalvonnan tiettyyn työpisteeseen, jossa työntekijät työskentelevät on muutamia ja kuvaamisen tulee olla välttämätön keino. Kuvaaminen on tällä tavalla sallittua, mikäli tarkoituksena on ennaltaehkäistä työntekijän työtehtäviin liittyvää ilmeistä väkivallan uhkaa tai hänen turvallisuudelleen tai terveydelleen johtuvaa ilmeistä haittaa tai vaaraa. Sallittavuuden edellytykset täyttyvät myös jos työntekijä käsittelee tehtävissään merkittävää omaisuutta ja kuvaaminen on välttämätöntä omaisuutta loukkaavien rikosten ehkäisemiseksi tai selvittämiseksi. On myös mahdollista että työntekijä on itse pyytänyt häneen kohdistuvaa kameravalvontaa ja valvonnasta on siis sovittu työsuhteen osapuolten välillä.

Löydätkö vastauksen kysymykseesi artikkeleistamme?

Artikkelit

Työntekijöiden tasapuolinen kohtelu

Työsopimuslakiin sisältyy työntekijöiden tasapuolisen kohtelun periaate. Työnantajan on kohdeltava työntekijöitä tasapuolisesti, jollei siitä poikkeaminen ole työntekijöiden tehtävät ja asema huomioon ottaen perusteltua. Periaate koskee kaikkia työsuhdetta ja sen ehtoja koskevia työnantajan ratkaisuja. Periaate koskee myös esim. työnantajan antamia etuuksia ja työpaikalla noudatettavia käytäntöjä.

Lue artikkeli

Artikkelit

Irtisanominen sairauden, vamman tai tapaturman takia

Työsopimuslain mukaan työntekijä voidaan irtisanoa hänestä johtuvalla tai hänen henkilöönsä liittyvällä asiallisella ja painavalla irtisanomisperusteella.

Lue artikkeli

Artikkelit

Mikä lasketaan työajaksi?

Työaikalaki, joka uudistui vuoden 2020 alussa, määrittelee mitä lasketaan työntekijän työaikaan kuuluvaksi. Työ—ja virkaehtosopimuksin voidaan laajentaa työajan käsitettä, mutta sitä ei voida supistaa työaikalaista sovitusta.

Lue artikkeli

Puhelinpalvelu

0600 199 33

Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin (1 € + ppm/min)

OpusLexin lakimiehet palvelevat sivua myös puhelimitse! Puhelinneuvontaa numerossa 0600 199 33 (1 € + ppm/min). Sinua lähinnä vapaana oleva OpusLexin lakimies vastaa puheluusi arkipäivisin kello 8:00-16:00 välisenä aikana, aattopäivinä klo 8:00-14:00.