Perhe ja perintö

Artikkelit - Perhe ja perintö

Kuolinpesän yhteishallinto ja virallishallinto

Jos perittävältä on jäänyt kaksi tai useampia oikeudenomistajia, he ovat yhdessä oikeutettuja jäämistöön. Syntyy yhteishallintosuhde.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Huostaanotto – asianosaisten kuuleminen

Oikeusturvanäkökohdat saavat suuren merkityksen huostaanotossa lastensuojelullisena toimenpiteenä, sillä huostaanotto vaikuttaa suuresti perheenjäsenten itsenäiseen itsemääräämisoikeuteen.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Edunvalvontavaltuutus – varautuminen omaan tulevaan edunvalvonnan tarpeeseen

Edunvalvontavaltuutus on keino etukäteen suunnitella omaa edunvalvontaansa. Edunvalvoja tarvitaan, jos henkilö tulee sairauden, henkisen toiminnan häiriintymisen, heikentyneen terveydentilan tai muun syyn takia kykenemättömäksi huolehtimaan asioistaan.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Kuolinpesän hallinto

Kuolinpesän väliaikainen hallinto-oikeus perittävän omaisuuteen siirtyy perillisille välittömästi perittävän kuoltua. Käytännössä kuolinpesän hallinnon järjestäminen vie kuitenkin aikansa, jolloin kuolinpesän omaisuus vaatii väliaikaista hallintoa.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Jäämistöstä maksettava avustus leskelle ja kihlakumppanille

Eloon jäänyt puoliso voi saada jäämistöomaisuutta itselleen perinnön myötä, tai ainakin hän yleensä voi pitää jäämistöä jakamattomana hallussaan tietyin edellytyksin. Jos jostain perintöoikeuden erityisestä esteestä näin ei tapahdu, voi leski saada avustusta jäämistöstä.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Edunvalvoja vanhukselle

Pieni hajamielisyys kuuluu meistä useimpien luonteenominaisuuksiin. Mutta silloin, kun lähipiirissä olevan vanhuksen unohtelu muuttuu toistuvaksi ja päivittäiseksi niin, että jokapäiväiset arkiaskareet eivät enää suju, omaisten on syytä pohtia toimenpiteitä.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Hätätilatestamentti

Ääritilanteiden varalle perintökaaressa on säännökset hätätilatestamentista. Se voidaan tehdä joko suullisesti tai omakätisesti kirjoittaen ja allekirjoittaen.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Avoparien perintöoikeus

Avioliitossa olevilla puolisoilla on toisen puolison kuollessa pääsääntöisesti oikeus saada laskennallisesti puolet puolisoiden yhteisen omaisuuden säästöstä itselleen osituksessa avio-oikeuden nojalla. Jos aviopuolisoilla ei ole rintaperillisiä (siis lapsia tai lapsenlapsia) menee toinen puoli puolisoiden yhteisestä omaisuudesta eloonjääneelle puolisolle perintönä.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Hallintaoikeuden merkityksestä siivili- ja vero-oikeudessa

Lahjakirjoissa ja testamenteissa käytetään lähes säännönmukaisesti vakiolauseena hallintaoikeuden pidättämistä joko jälkeenjääneelle puolisolle tai lahjanantajalle itselleen. Mahdollista on sekin, että hallintaoikeus pidätetään jollekulle muullekin vaikkapa lahjanantajan puolisolle.

Lue artikkeli

Artikkelit - Perhe ja perintö

Ennakkoperintö

Ennakkoperinnöllä tarkoitetaan perittävän eläessään antamaa lahjaa, joka otetaan huomioon kuoleman jälkeen laskettaessa perillisten perintöosia. Lahja on tullut nimenomaan antaa perittävän perilliselle.

Lue artikkeli