Uutiset

Satoja asiantuntijoiden laatimia
artikkeleja useista eri aihealueista

Uutiset - 2014

Elokuusta alkaen neljä uutta ainetta määritellään huumausaineiksi

Suomen kansalliseen huumausaineiden luetteloon kuuluvien aineiden joukkoon nousee elokuussa neljä uutta ainetta. Huumausainelaki sallii uusien terveydelle vaarallisten aineiden määrittelyn huumausaineiksi joustavasti kansallisella tasolla. Päätöksiä määrittelyistä ei tarvitse enää tehdä YK:n tai EU:n tasolla kuten kesäkuuhun 2011 asti oli. Huumevalvonta on parantunut kansallisen määrittelyn mahdollistamisen jälkeen.

Lue uutinen

Uutiset - 2014

Korkein oikeus arvioi kilpailukieltosopimuksen perusteltavuutta

Tuoreessa tapauksessa Korkein oikeus on ottanut kantaa kilpailukieltosopimuksen lainmukaisuuteen. Tapauksessa sopimus kielsi robotteihin perustuvien automaatiojärjestelmien toimittajayrityksessä ohjelmistotehtävissä toiminutta insinöörityötekijää solmimasta työsopimusta kilpailevan yrityksen kanssa. Kielto oli sopimuksen mukaan voimassa neljä kuukautta työsuhteen päättymisestä, ja se oli osa työsopimusta.

Lue uutinen

Uutiset - 2014

Henkilörekisteririkoksen tai -rikkomuksen esitutkintaa ei olisi saanut rajoittaa

Valtakunnansyyttäjänvirasto tiedotti kesäkuisesta ratkaisusta, jossa esitutkintaa ei olisi saatu rajoittaa henkilörekisteririkoksen tai -rikkomuksen kohdalla.

Lue uutinen

Uutiset - 2014

Hallitus esittää velkajärjestelyn sallimista myös pienyrittäjille

Hallitus on antanut kesäkuussa tuoreen esityksen lakimuutoksesta, joka sallisi velkajärjestelyn myös pienyrittäjille. Lakimuutos koskisi pienyrittäjiä, joiden yritystoiminta koostuu lähinnä yrittäjän omasta työpanoksesta ja on melko pienimuotoista.

Lue uutinen

Uutiset - 2014

Kuluttajaluottojen markkinoinnissa huomautettavaa

Aluehallintovirastojen ja Kilpailu- ja kuluttajaviraston ajamassa tavanomaisten rahaluottojen ja käteisnostot mahdollistavien korttiluottojen valvontakampanjassa ilmeni, että luottoja markkinoidaan puutteellisilla tiedoilla. Yli puolessa tarkastetuista mainoksista sekä internetsivuista löytyi täsmennettävää.

Lue uutinen

Uutiset - 2014

Hallintokanteluiden käsittely joutuisammaksi

Ensi syyskuusta alkaen hallintokanteluiden käsittely tehostuu, kun siinä lisätään sekä joustavuutta että viranomaisen harkintavaltaa lakimuutoksella. Jatkossa viranomainen voi arvioida, millaisiin toimiin kunkin kantelun kohdalla on ryhdyttävä. Lakimuutokseen asti valtaosa hallintokanteluista tutkitaan täyden prosessin mukaan. Siihen kuuluvat kuulemiset, selvitykset ja vastine.

Lue uutinen

Uutiset - 2014

Tilaajan ei tarvinnut uudistaa korvausvaatimusta taloudellisessa loppuselvityksessä

Korkein oikeus ratkaisi tuoreessa tapauksessa LVI-urakkaa koskevan riidan, jossa tilaaja vaati korvausta vesivahingon nojalla. Urakkasopimukseen sovellettiin Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998.

Lue uutinen

Uutiset - 2014

Avunanto pahoinpitelyyn ei täyttynyt asunnon luovuttamisella käyttöön sen ajaksi

Korkein oikeus katsoi tuoreessa ennakkopäätöksessään, että henkilö ei syyllistynyt avunantoon törkeässä pahoinpitelyssä vain sillä, että tämä ei puuttunut hallitsemassaan asunnossaan tapahtuneeseen pahoinpitelyyn. Korkein oikeus hylkäsi syytteen.

Lue uutinen

Puhelinpalvelu

0600 199 33

Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin (3,10 € + ppm/min)

OpusLexin lakimiehet palvelevat sivua myös puhelimitse! Puhelinneuvontaa numerossa 0600 199 33 (3,1 € + ppm/min). Sinua lähinnä vapaana oleva OpusLexin lakimies vastaa puheluusi arkipäivisin kello 8:00-16:00 välisenä aikana, aattopäivinä klo 8:00-14:00.