2014

Kuluttajaluottojen markkinoinnissa huomautettavaa

Julkaistu: 31.05.2014

Aluehallintovirastojen ja Kilpailu- ja kuluttajaviraston ajamassa tavanomaisten rahaluottojen ja käteisnostot mahdollistavien korttiluottojen valvontakampanjassa ilmeni, että luottoja markkinoidaan puutteellisilla tiedoilla. Yli puolessa tarkastetuista mainoksista sekä internetsivuista löytyi täsmennettävää.

Kuluttajansuojalaki sääntelee luottojen markkinointia. Nyt havaitut puutteet koskivat erityisesti luottojen kokonaiskustannusten kertomista selvästi kuluttajalle. Kuluttajansuojalaissa kerrottavaksi vaadittuja tietoja ei myöskään saa jakaa usealle eri alasivulle. Osasta tarkastuskohteita välittyi kuluttajalle myös epäselvä kuva luoton luonteesta – oliko kyseessä kertaluotto vai jatkuva luotto.

Ongelmia liittyi myös luottojen markkinointiin korottomina, vaikka korottomuus kesti vain jonkin aikaa.

Valvonta kohdistui neljän kuukauden kampanjan aikana 88 yritykseen, joista 31 sai huomautuksen. Tarkastetuista 150 mainoksesta tai internetsivusta täsmennystä vaati 93 kappaletta. Huomautettavaa oli myös kuluttajan luottokelpoisuuden ja takaisinmaksukyvyn riittävässä arvioinnissa.

Aluehallintovirastot jatkavat markkinoinnin tarkkailua. Osa luotonantajista on korjannut toimintaansa kuitenkin vain väliaikaisesti. Laittomasti toimiville luotonantajille voidaan antaa varoitus tai kieltää määräaikaisesti niiden toiminta, minkä jälkeen toimintansa korjaamisen laiminlyönyt luotonantaja voidaan myös poistaa luotonantorekisteristä.

Asiasta tiedotti Kilpailu- ja kuluttajavirasto.

Löydätkö vastauksen kysymykseesi artikkeleistamme?

Uutiset

Uusi yhdenvertaisuuslaki astuu voimaan 1.1.2015

Voimaan astuvalla uudella yhdenvertaisuuslailla edistetään yhdenvertaisuutta ja ehkäistään syrjintää. Lakia sovelletaan julkiseen ja yksityiseen toimintaan, muttei yksityiselämään, perhe-elämään ja uskonnonharjoitukseen. Siten se soveltuu esimerkiksi työantajiin ja koulutuksen järjestäjiin. Samalla tasa-arvolakiin, joka sääntelee sukupuolisyrjinnän kieltoa, tulee joitakin muutoksia koskien esimerkiksi lisättyä sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvan syrjinnän kieltoa.

Lue uutinen

Uutiset

Korkein oikeus määräsi huoltajuuskiistan hävinnen vanhemman maksamaan voittaneen oikeudenkäyntikulut

Tapauksessa vanhemmat olivat riidelleet lasten huollosta ja tapaamisoikeudesta. Hävinnyt vanhempi oli käräjäoikeudessa vaatinut yksinhuoltoa ja toiselle vanhemmalle tiedonsaantioikeutta lasten asioista. Vaatimusten perusteina olivat muun muassa vanhempien riidat ja toisen vanhemman lapsiin kohdistunut huono kohtelu.

Lue uutinen

Uutiset

Korvausten saaminen kartelleista aiheutuneista vahingoista helpottuu

Kilpailunrajoituksista kuten kartelleista kärsineiden mahdollisuudet korvauksiin paranevat uuden direktiivin myötä, jonka Euroopan parlamentti ja EU-maat ovat hyväksyneet. Korvauksia voivat saada kilpailunrajoitusten vuoksi ylihintaa maksaneet asiakkaat. Hinnannousu on voinut olla kartellien kohdalla jopa 25 prosenttia.

Lue uutinen

Puhelinpalvelu

0600 199 33

Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin (3,10 € + ppm/min)

OpusLexin lakimiehet palvelevat sivua myös puhelimitse! Puhelinneuvontaa numerossa 0600 199 33 (3,1 € + ppm/min). Sinua lähinnä vapaana oleva OpusLexin lakimies vastaa puheluusi arkipäivisin kello 8:00-16:00 välisenä aikana, aattopäivinä klo 8:00-14:00.