2014

Hallitus esittää velkajärjestelyn sallimista myös pienyrittäjille

Julkaistu: 19.06.2014

Hallitus on antanut kesäkuussa tuoreen esityksen lakimuutoksesta, joka sallisi velkajärjestelyn myös pienyrittäjille. Lakimuutos koskisi pienyrittäjiä, joiden yritystoiminta koostuu lähinnä yrittäjän omasta työpanoksesta ja on melko pienimuotoista.

Tällä hetkellä velkajärjestelyssä ei voida käsitellä elinkeinotoiminnan velkoa, vaan elinkeinotoiminta on joko lopetettava tai on hakeuduttava yrityssaneeraukseen, joka voi muodostua liian raskaaksi.

Esityksessä vastataan käytännön muutokseen taloudellisessa toiminnassa. Ihmisten ylivelkaantumisen taustalla ovat yhä enemmän erilaiset kulutusluotot ja laskujen maksamattomuus.

Esityksen mukaan velkajärjestely olisi mahdollista, kun pienyrittäjä kykenee maksamaan ainakin vähän velkojaan ja elinkeinotoiminta on kannattavaa.

Muutoksen selkeä etu pienyrittäjälle olisi mahdollisuus säilyttää ohjelmassa omistusasunto, mikä ei tule yrityssaneerauksen yhteydessä kyseeseen.

Esitykseen sisältyy myös muita muutoksia. Sen mukaan velkajäjestelyyn voisi päästä jo 1,5 vuoden työttömyyden jälkeen. Lisäksi velallisen tulonhankintaa motivoitaisiin sallimalla velallisen pitää isomman osuuden lisätuloista itsellään. Maksuohjelma olisi lisäksi vahvistettavissa, vaikka pienvelkojat sitä vastustaisivat, kunhan suurin osa velkojista on sen kannalla.

Lakimuutoksen ulkopuolelle jäisivät yhtiöt.

Uudistuksen toteutuminen on kuitenkin riippuvainen valtion vuoden 2015 talousarvioesityksestä. Asiasta tiedotti oikeusministeriö.

Löydätkö vastauksen kysymykseesi artikkeleistamme?

Uutiset

Uusi yhdenvertaisuuslaki astuu voimaan 1.1.2015

Voimaan astuvalla uudella yhdenvertaisuuslailla edistetään yhdenvertaisuutta ja ehkäistään syrjintää. Lakia sovelletaan julkiseen ja yksityiseen toimintaan, muttei yksityiselämään, perhe-elämään ja uskonnonharjoitukseen. Siten se soveltuu esimerkiksi työantajiin ja koulutuksen järjestäjiin. Samalla tasa-arvolakiin, joka sääntelee sukupuolisyrjinnän kieltoa, tulee joitakin muutoksia koskien esimerkiksi lisättyä sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvan syrjinnän kieltoa.

Lue uutinen

Uutiset

Korkein oikeus määräsi huoltajuuskiistan hävinnen vanhemman maksamaan voittaneen oikeudenkäyntikulut

Tapauksessa vanhemmat olivat riidelleet lasten huollosta ja tapaamisoikeudesta. Hävinnyt vanhempi oli käräjäoikeudessa vaatinut yksinhuoltoa ja toiselle vanhemmalle tiedonsaantioikeutta lasten asioista. Vaatimusten perusteina olivat muun muassa vanhempien riidat ja toisen vanhemman lapsiin kohdistunut huono kohtelu.

Lue uutinen

Uutiset

Korvausten saaminen kartelleista aiheutuneista vahingoista helpottuu

Kilpailunrajoituksista kuten kartelleista kärsineiden mahdollisuudet korvauksiin paranevat uuden direktiivin myötä, jonka Euroopan parlamentti ja EU-maat ovat hyväksyneet. Korvauksia voivat saada kilpailunrajoitusten vuoksi ylihintaa maksaneet asiakkaat. Hinnannousu on voinut olla kartellien kohdalla jopa 25 prosenttia.

Lue uutinen

Puhelinpalvelu

0600 199 33

Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin (3,10 € + ppm/min)

OpusLexin lakimiehet palvelevat sivua myös puhelimitse! Puhelinneuvontaa numerossa 0600 199 33 (3,1 € + ppm/min). Sinua lähinnä vapaana oleva OpusLexin lakimies vastaa puheluusi arkipäivisin kello 8:00-16:00 välisenä aikana, aattopäivinä klo 8:00-14:00.