2014

Hallintokanteluiden käsittely joutuisammaksi

Julkaistu: 15.05.2014

Ensi syyskuusta alkaen hallintokanteluiden käsittely tehostuu, kun siinä lisätään sekä joustavuutta että viranomaisen harkintavaltaa lakimuutoksella. Jatkossa viranomainen voi arvioida, millaisiin toimiin kunkin kantelun kohdalla on ryhdyttävä. Lakimuutokseen asti valtaosa hallintokanteluista tutkitaan täyden prosessin mukaan. Siihen kuuluvat kuulemiset, selvitykset ja vastine.

Hallintokantelulle säädetään lisäksi kahden vuoden vanhentumisaika, josta voidaan poiketa vain erityisestä syystä. Siksi on syytä toimia heti, jos haluaa hallintokantelumahdollisuutta käyttää.

Hallintokantelussa on kyse kantelusta valtion tai kunnan viranomaisen, valtioon tai kuntaan virka- tai työsuhteessa olevan henkilön taikka muun julkista hallintotehtävää hoitava menettelystä. Kantelu koskee lainvastaista menettelyä taikka velvollisuuden laiminlyöntiä.

Kuka tahansa voi käyttää hallintokantelua vapaamuotoisena oikeussuojakeinona. Kantelu osoitetaan toimintaa valvovalle viranomaiselle. Siinä ei ole kyse muutoksenhausta päätökseen.

Lakimuutoksessa säädetään myös hallintokantelun seuraamuksista,kun se katsotaan aiheelliseksi. Näitä ovat huomion kiinnittäminen hyvän hallinnon vaatimuksiin tai lainmukaiseen menettelyyn sekä huomautuksen antaminen kantelun kohteelle.

Lain myötä viranomaiset voivat kohdistaa resursseja hallintokanteluiden käsittelystä enemmän muualle, kuten ohjaustyöhön. Tasavallan presidentti vahvisti hallintolain muutoksen viime viikolla. Lakimuutoksesta ilmoitti oikeusministeriö.

Löydätkö vastauksen kysymykseesi artikkeleistamme?

Uutiset

Uusi yhdenvertaisuuslaki astuu voimaan 1.1.2015

Voimaan astuvalla uudella yhdenvertaisuuslailla edistetään yhdenvertaisuutta ja ehkäistään syrjintää. Lakia sovelletaan julkiseen ja yksityiseen toimintaan, muttei yksityiselämään, perhe-elämään ja uskonnonharjoitukseen. Siten se soveltuu esimerkiksi työantajiin ja koulutuksen järjestäjiin. Samalla tasa-arvolakiin, joka sääntelee sukupuolisyrjinnän kieltoa, tulee joitakin muutoksia koskien esimerkiksi lisättyä sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvan syrjinnän kieltoa.

Lue uutinen

Uutiset

Korkein oikeus määräsi huoltajuuskiistan hävinnen vanhemman maksamaan voittaneen oikeudenkäyntikulut

Tapauksessa vanhemmat olivat riidelleet lasten huollosta ja tapaamisoikeudesta. Hävinnyt vanhempi oli käräjäoikeudessa vaatinut yksinhuoltoa ja toiselle vanhemmalle tiedonsaantioikeutta lasten asioista. Vaatimusten perusteina olivat muun muassa vanhempien riidat ja toisen vanhemman lapsiin kohdistunut huono kohtelu.

Lue uutinen

Uutiset

Korvausten saaminen kartelleista aiheutuneista vahingoista helpottuu

Kilpailunrajoituksista kuten kartelleista kärsineiden mahdollisuudet korvauksiin paranevat uuden direktiivin myötä, jonka Euroopan parlamentti ja EU-maat ovat hyväksyneet. Korvauksia voivat saada kilpailunrajoitusten vuoksi ylihintaa maksaneet asiakkaat. Hinnannousu on voinut olla kartellien kohdalla jopa 25 prosenttia.

Lue uutinen

Puhelinpalvelu

0600 199 33

Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin (3,10 € + ppm/min)

OpusLexin lakimiehet palvelevat sivua myös puhelimitse! Puhelinneuvontaa numerossa 0600 199 33 (3,1 € + ppm/min). Sinua lähinnä vapaana oleva OpusLexin lakimies vastaa puheluusi arkipäivisin kello 8:00-16:00 välisenä aikana, aattopäivinä klo 8:00-14:00.