2014

Elokuusta alkaen neljä uutta ainetta määritellään huumausaineiksi

Julkaistu: 31.07.2014

Suomen kansalliseen huumausaineiden luetteloon kuuluvien aineiden joukkoon nousee elokuussa neljä uutta ainetta. Huumausainelaki sallii uusien terveydelle vaarallisten aineiden määrittelyn huumausaineiksi joustavasti kansallisella tasolla. Päätöksiä määrittelyistä ei tarvitse enää tehdä YK:n tai EU:n tasolla kuten kesäkuuhun 2011 asti oli. Huumevalvonta on parantunut kansallisen määrittelyn mahdollistamisen jälkeen.

Luetteloon lisättävät aineet ovat johtaneet Suomessa väärinkäyttötilanteisiin, ja jotkin niistä kuolemantapauksiin Euroopassa. 3,4-CTMP ja etyylifenidaatti ovat rakenteeltaan ja haittavaikutuksiltaan huumausaineeksi luokitellun metyylifenidaatin kaltaisia, jonka käyttäjät yrittävät jatkuvasti kehittää uusia laillisia versioita aineesta. MPA muistuttaa vaikutuksiltaan ja kemialliselta rakenteeltaan metamfetamiinia. P-metyyli-4-metyyliaminoreksi stimuloi puolestaan kokaiinin tapaan keskushermostoa.

Kyseisten aineiden käyttöön on puututtu laajasti Euroopassa, mutta ne eivät vielä kuulu YK:n tai EU:n huumausainevalvontaan.

Asetus huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta tulee voimaan elokuun 4. päivä. Asiasta tiedotti Sosiaali- ja terveysministeriö.

Löydätkö vastauksen kysymykseesi artikkeleistamme?

Uutiset

Uusi yhdenvertaisuuslaki astuu voimaan 1.1.2015

Voimaan astuvalla uudella yhdenvertaisuuslailla edistetään yhdenvertaisuutta ja ehkäistään syrjintää. Lakia sovelletaan julkiseen ja yksityiseen toimintaan, muttei yksityiselämään, perhe-elämään ja uskonnonharjoitukseen. Siten se soveltuu esimerkiksi työantajiin ja koulutuksen järjestäjiin. Samalla tasa-arvolakiin, joka sääntelee sukupuolisyrjinnän kieltoa, tulee joitakin muutoksia koskien esimerkiksi lisättyä sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvan syrjinnän kieltoa.

Lue uutinen

Uutiset

Korkein oikeus määräsi huoltajuuskiistan hävinnen vanhemman maksamaan voittaneen oikeudenkäyntikulut

Tapauksessa vanhemmat olivat riidelleet lasten huollosta ja tapaamisoikeudesta. Hävinnyt vanhempi oli käräjäoikeudessa vaatinut yksinhuoltoa ja toiselle vanhemmalle tiedonsaantioikeutta lasten asioista. Vaatimusten perusteina olivat muun muassa vanhempien riidat ja toisen vanhemman lapsiin kohdistunut huono kohtelu.

Lue uutinen

Uutiset

Korvausten saaminen kartelleista aiheutuneista vahingoista helpottuu

Kilpailunrajoituksista kuten kartelleista kärsineiden mahdollisuudet korvauksiin paranevat uuden direktiivin myötä, jonka Euroopan parlamentti ja EU-maat ovat hyväksyneet. Korvauksia voivat saada kilpailunrajoitusten vuoksi ylihintaa maksaneet asiakkaat. Hinnannousu on voinut olla kartellien kohdalla jopa 25 prosenttia.

Lue uutinen

Puhelinpalvelu

0600 199 33

Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin (3,10 € + ppm/min)

OpusLexin lakimiehet palvelevat sivua myös puhelimitse! Puhelinneuvontaa numerossa 0600 199 33 (3,1 € + ppm/min). Sinua lähinnä vapaana oleva OpusLexin lakimies vastaa puheluusi arkipäivisin kello 8:00-16:00 välisenä aikana, aattopäivinä klo 8:00-14:00.