2014

Henkilörekisteririkoksen tai -rikkomuksen esitutkintaa ei olisi saanut rajoittaa

Julkaistu: 30.06.2014

Valtakunnansyyttäjänvirasto tiedotti kesäkuisesta ratkaisusta, jossa esitutkintaa ei olisi saatu rajoittaa henkilörekisteririkoksen tai -rikkomuksen kohdalla.

Poliisi ja entisen Pirkanmaan syyttäjänviraston kihlakunnansyyttäjä olivat rajoittaneet epäillyn rikoksen esitutkintaa niin sanotulla vähäisyysperusteella, joten esitutkinta oli lopetettu. Tutkinnanjohtaja oli esittänyt esitutkinnan rajoittamista tapauksessa. Esitutkinnan rajoittamispäätöksestä kanneltiin Eduskunnan oikeusasiamiehelle. Asia tuli kuitenkin vireille myös Valtakunnansyyttäjänvirastossa, koska siihen sisältyen pyydettiin muutosharkintaa esitutkinnan rajoittamispäätöksen suhteen.

Tapauksessa epäillyssä rikoksessa oli kantelijan mukaan kyse siitä, että kantelijan tuttu sairaalatyöntekijä olisi katsonut hänen potilastietojaan ilman hoitosuhdetta kantelijaan, jolla oli turvakielto. Kantelija epäili potilastietojen ja turvakiellon luottamuksen vaarantuneen tapauksessa. Kantelussa oli esitetty kantelijan ja epäillyn sairaalatyöntekijän suhteeseen liittyviä perusteita, joilla oli kantelijan mukaan merkitystä tapauksen arvioimisessa.

Rikosoikeudellinen järjestelmä pyrkii toimimaan yleisen oikeustajun mukaisesti ja luottamusta herättäen eikä vain siten, että pelkästään rangaistuksen antamisella on merkitystä. Tapauksessa epäilty rikos tuli selvittää, koska tärkeän yksityisen edun ohella se oli tärkeää rikosoikeudellisen järjestelmän luotettavuuden kannalta.

Lopputuloksena apulaisvaltakunnansyyttäjä määräsi esitutkinnan aloitettavaksi tapauksessa uudelleen.

Vähäisyysperusteella voidaan jättää nostamatta myös syyte syyteharkinnassa. Vähäisyysperusteessa on kyse siitä, kun rikoksesta ei ole odotettavissa ankarampaa rangaistusta kuin sakko ja kun rikosta on sen haitallisuus tai siitä ilmenevä tekijän syyllisyys huomioon ottaen pidettävä vähäisenä.

Löydätkö vastauksen kysymykseesi artikkeleistamme?

Uutiset

Uusi yhdenvertaisuuslaki astuu voimaan 1.1.2015

Voimaan astuvalla uudella yhdenvertaisuuslailla edistetään yhdenvertaisuutta ja ehkäistään syrjintää. Lakia sovelletaan julkiseen ja yksityiseen toimintaan, muttei yksityiselämään, perhe-elämään ja uskonnonharjoitukseen. Siten se soveltuu esimerkiksi työantajiin ja koulutuksen järjestäjiin. Samalla tasa-arvolakiin, joka sääntelee sukupuolisyrjinnän kieltoa, tulee joitakin muutoksia koskien esimerkiksi lisättyä sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvan syrjinnän kieltoa.

Lue uutinen

Uutiset

Korkein oikeus määräsi huoltajuuskiistan hävinnen vanhemman maksamaan voittaneen oikeudenkäyntikulut

Tapauksessa vanhemmat olivat riidelleet lasten huollosta ja tapaamisoikeudesta. Hävinnyt vanhempi oli käräjäoikeudessa vaatinut yksinhuoltoa ja toiselle vanhemmalle tiedonsaantioikeutta lasten asioista. Vaatimusten perusteina olivat muun muassa vanhempien riidat ja toisen vanhemman lapsiin kohdistunut huono kohtelu.

Lue uutinen

Uutiset

Korvausten saaminen kartelleista aiheutuneista vahingoista helpottuu

Kilpailunrajoituksista kuten kartelleista kärsineiden mahdollisuudet korvauksiin paranevat uuden direktiivin myötä, jonka Euroopan parlamentti ja EU-maat ovat hyväksyneet. Korvauksia voivat saada kilpailunrajoitusten vuoksi ylihintaa maksaneet asiakkaat. Hinnannousu on voinut olla kartellien kohdalla jopa 25 prosenttia.

Lue uutinen

Puhelinpalvelu

0600 199 33

Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin (3,10 € + ppm/min)

OpusLexin lakimiehet palvelevat sivua myös puhelimitse! Puhelinneuvontaa numerossa 0600 199 33 (3,1 € + ppm/min). Sinua lähinnä vapaana oleva OpusLexin lakimies vastaa puheluusi arkipäivisin kello 8:00-16:00 välisenä aikana, aattopäivinä klo 8:00-14:00.