Uutiset - 2016

Euroopan komissio ehdottaa verotussääntöjen yhtenäistämistä ja konsernin tuloksen jakamista EU:ssa

Ensin tarkoituksena on sopia yhteisestä yhtiöveropohjasta (Common Corporate Tax Base, CCTB), ja tämän jälkeen yhdistettyä yhtiöveropohjaa (Common Consolidated Corporate Tax Base, CCCTB) koskevista jakosäännöksistä. Yhdistetty yhtiöveropohja tarkoittaa, että eri jäsenvaltioissa toimivien konserniyhtiöiden kokonaistulos jaettaisiin jäsenvaltioiden kesken.

Lue uutinen

Uutiset - 2016

KKO hylkäsi anonyymiä todistamista koskevan syyttäjien vaatimuksen

Korkein oikeus on kumonnut Helsingin hovioikeuden päätöksen, jolla hovioikeus oli hyväksynyt neljän todistajan kuulemisen anonyymisti eli heidän henkilöllisyyttään ja yhteystietojaan paljastamatta. Kuulemista koskeva päätös liittyi törkeää huumausainerikosta koskevaan asiaan.

Lue uutinen

Uutiset - 2016

Työsopimuslaki muuttuu vuodenvaihteessa

Voimassaolevan työsopimuslain mukaan määräaikaisen työsopimuksen tekemiseen tulee olla perusteltu syy. Työsopimuslakiin lisätään vuodenvaihteessa säännös, joka mahdollistaa määräaikaisen työsopimuksen tekemisen pitkäaikaistyöttömän kanssa ilman perusteltua syytä.

Lue uutinen

Uutiset - 2016

Korkein oikeus hylkäsi Anneli Auerin seksuaalirikostuomiota koskevan purkuhakemuksen

Korkein oikeus (KKO) on hylännyt hakemuksen, jolla Anneli Auer haki Turun hovioikeuden antaman tuomion purkamista. Hovioikeus tuomitsi Auerin kesäkuussa 2013 yhteensä 7 vuoden ja 6 kuukauden mittaiseen vankeusrangaistuksen seksuaalirikoksista ja eräistä muista rikoksista.

Lue uutinen

Uutiset - 2016

KKO:n mukaan velka, joka perustuu toisen henkilön tekemään rikokseen ei ole esteperuste velkajärjestelyn myöntämiselle

A oli ollut jäsenenä viimeksi WinCapita-nimellä toimineessa klubissa, jonka toimintaa johtanut henkilö oli tuomittu rikoksesta. A ei ollut osallistunut rikolliseen toimintaan, mutta hän oli saanut sen johdosta taloudellista hyötyä, joka hänet oli tuomittu menettämään valtiolle.

Lue uutinen

Uutiset - 2016

KHO: Lahjaksi saaduista asunto-osakeyhtiön osakkeista ei tullut maksaa varainsiirtoveroa yhtiölainaosuuden perusteella

A sai aviopuolisonsa kanssa yhteisesti lahjaksi asunto-osakeyhtiön osakkeet, jotka oikeuttavat asuinhuoneiston hallintaan. Osakkeisiin on kohdistunut osuus asunto-osakeyhtiön lainasta. Verohallinto ei ollut määrännyt luovutuksesta varainsiirtoveroa.

Lue uutinen

Uutiset - 2016

KKO:n ratkaisu vapaaehtoisen eläkevakuutuksen huomioon ottamisesta ositukessa ja osituksen sovittelemisesta

A:n ja B:n avioeron tullessa vireille B oli omistanut X Ky:n. Hän oli myös työskennellyt kommandiittiyhtiössä ja oli sen ainoa vastuunalainen yhtiömies. Kommandiittiyhtiö oli ottanut eläkevakuutukset, joissa B oli ollut eläkevakuutuksessa vakuutettuna.

Lue uutinen

Uutiset - 2016

Asuntolainojen ja vertaislainojen sääntelyyn muutoksia vuoden 2017 alusta

Kuluttajansuojalakiin lisätään erityissäännökset asuntoluotoista sekä muista kuluttajaluotoista, joiden vakuudeksi annetaan asunto. Uudet säännökset perustuvat EU-direktiiviin. Ne vahvistetaan tasavallan presidentin esittelyssä tänään 14. lokakuuta. Tarkoituksena on, että ne tulevat voimaan vuoden 2017 alussa.

Lue uutinen

Uutiset - 2016

Työtuomioistuin katsoi ahtaajien ammattiosastojen rikkoneen työrauhavelvollisuuttaan

Ahtaajia edustavat ammattiosastot olivat toimeenpanneet kolmessa satamassa alusten lastinkäsittelyn keskeytyksiä. Aiemmat työtuomioistuimen ratkaisut osoittivat, että ammattiliiton tavoitteena ammattiosastoineen on ollut usean vuoden ajan saada tanko- eli konttisurraustyö ahtaajien tehtäväksi.

Lue uutinen

Uutiset - 2016

KKO linjasi: Arvottoman tavaran varastaminen työnantajalta sen tuhoamisen sijaan ei oikeuttanut työsuhteen päättämiseen

K on työskennellyt Osuuskauppa H:n palveluksessa kassavastuullisissa tehtävissä, viimeksi vakinaisena osa-aikaisena myyjänä tavaratalossa. K on työvuoronsa päättyessä kirjannut hävikkituotteiksi asiakkaan palauttaman vesimelonin ja neljäsosan hunajamelonista, jotka olisi työnantajan toimintaohjeen mukaan pitänyt hävittää viemällä ne jätepuristimeen.

Lue uutinen