2016

Asuntolainojen ja vertaislainojen sääntelyyn muutoksia vuoden 2017 alusta

Julkaistu: 14.10.2016

Kuluttajansuojalakiin lisätään erityissäännökset asuntoluotoista sekä muista kuluttajaluotoista, joiden vakuudeksi annetaan asunto. Uudet säännökset perustuvat EU-direktiiviin. Ne vahvistetaan tasavallan presidentin esittelyssä tänään 14. lokakuuta. Tarkoituksena on, että ne tulevat voimaan vuoden 2017 alussa.

Luotonantajan on vertailun helpottamiseksi annettava asuntoluottoa koskevat tiedot vakiomuotoisella lomakkeella ennen luottosopimuksen tekemistä. Kuluttajalla on oikeus peruuttaa myös luotonantajan liiketiloissa tehty asuntoluottosopimus 14 päivän kuluessa, kun nyt peruuttamisoikeus koskee vain etämyynnissä ja kotimyynnissä tarjottuja asuntoluottoja.

Uutta on kaikkia luotonantajia koskeva luoton kytkykaupan kielto. Luottotarjouksen ehtona ei saa olla, että kuluttaja tekee samalla sopimuksen toisesta palvelusta, esimerkiksi vakuutuksesta, luotonantajan tai tämän kanssa yhteistoiminnassa toimivan tahon kanssa. Yhdistetyt tarjoukset, joissa kuluttaja saa luoton edullisemmin ehdoin ostaessaan myös jonkin toisen palvelun, ovat jatkossakin sallittuja, kunhan kuluttajalla on halutessaan oikeus saada luotto myös ilman lisäpalvelun ostamista.

Koron muuttamiseen selvennys

Koron muuttamista koskevia kuluttajansuojalain säännöksiä selvennetään niin, että kuluttajaluoton korko voi muuttua vain viitekoron muutosten mukaisesti ja edellyttäen, että koron muuttamisesta on sovittu luottosopimuksessa. Muilla perusteilla lainan marginaalia tai kokonaiskorkoa ei siis saa muuttaa luottosuhteen aikana.

Samalla selvennetään, että asuntoluotossa luotonantajalla on oikeus periä marginaali kokonaisuudessaan myös silloin, kun viitekorko on negatiivinen, jos luottosopimuksessa näin on sovittu.

Kuluttajaluoton johdosta perittävien maksujen muuttamista koskevia säännöksiä tiukennetaan. Esimerkiksi velan lyhennyksestä perittävän suoraveloitusmaksun korotus ei saa olla suurempi kuin tosiasiallinen lisäys suoraveloituksen kustannuksissa.

Vertaislainojen välittäjille uusia velvollisuuksia

Myös niin sanottua vertaislainatoimintaa koskeva sääntely uudistuu. Vertaislainojen välittäminen kuluttajille edellyttää välittäjän rekisteröintiä Etelä-Suomen aluehallintoviraston ylläpitämään rekisteriin. Vertaislainojen välittäjän on huolehdittava siitä, että luottosuhteessa noudatetaan kuluttajaluottoja koskevia säännöksiä, kuten säännöstä korkokatosta.

 

Lähde: Oikeusministeriö

 

Löydätkö vastauksen kysymykseesi artikkeleistamme?

Uutiset

Euroopan komissio ehdottaa verotussääntöjen yhtenäistämistä ja konsernin tuloksen jakamista EU:ssa

Ensin tarkoituksena on sopia yhteisestä yhtiöveropohjasta (Common Corporate Tax Base, CCTB), ja tämän jälkeen yhdistettyä yhtiöveropohjaa (Common Consolidated Corporate Tax Base, CCCTB) koskevista jakosäännöksistä. Yhdistetty yhtiöveropohja tarkoittaa, että eri jäsenvaltioissa toimivien konserniyhtiöiden kokonaistulos jaettaisiin jäsenvaltioiden kesken.

Lue uutinen

Uutiset

KKO hylkäsi anonyymiä todistamista koskevan syyttäjien vaatimuksen

Korkein oikeus on kumonnut Helsingin hovioikeuden päätöksen, jolla hovioikeus oli hyväksynyt neljän todistajan kuulemisen anonyymisti eli heidän henkilöllisyyttään ja yhteystietojaan paljastamatta. Kuulemista koskeva päätös liittyi törkeää huumausainerikosta koskevaan asiaan.

Lue uutinen

Uutiset

Työsopimuslaki muuttuu vuodenvaihteessa

Voimassaolevan työsopimuslain mukaan määräaikaisen työsopimuksen tekemiseen tulee olla perusteltu syy. Työsopimuslakiin lisätään vuodenvaihteessa säännös, joka mahdollistaa määräaikaisen työsopimuksen tekemisen pitkäaikaistyöttömän kanssa ilman perusteltua syytä.

Lue uutinen

Puhelinpalvelu

0600 199 33

Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin (3,10 € + ppm/min)

OpusLexin lakimiehet palvelevat sivua myös puhelimitse! Puhelinneuvontaa numerossa 0600 199 33 (3,1 € + ppm/min). Sinua lähinnä vapaana oleva OpusLexin lakimies vastaa puheluusi arkipäivisin kello 8:00-16:00 välisenä aikana, aattopäivinä klo 8:00-14:00.