Uutiset - 2013

Odottavan äidin oikeus työkyvyttömyyskorvaukseen täsmentyi

Korkein oikeus on tuoreessa ratkaisussaan ottanut kantaa työkyvyttömyyskorvaukseen raskausajalla. Tapauksessa henkilö oli vuonna 1997 sattuneen työtapaturman seurauksena joutunut käyttämään jatkuvasti särkylääkitystä työskennellessään, sillä hänellä oli todettu neuropaattinen kiputila. Tapaturman johdosta aiheutunut ansion alentuma henkilön uudelleenkouluttauduttua pintakäsittelijäksi oli korvattu myönnetyllä tapaturmaeläkkeellä.

Lue uutinen

Uutiset - 2013

Esitutkintaan ja pakkokeinojen käyttöön uudistuksia

Tuomioistuin päättää perusoikeuksiin merkittävimmin kajoavien salaisten pakkokeinojen käytöstä poliisin esitettyä asiaa sille. Tuomioistuin päättää myös pakkokeinojen avulla saadun esitutkittavaan rikokseen liittymättömän ylimääräisen tiedon käyttämisestä esimerkiksi vakavien rikosten selvittämiseen.

Lue uutinen

Uutiset - 2013

Blogeihin ei saa sisältyä piilomainontaa

Kuluttaja-asiamies on linjannut, että yritysten markkinointikanavinaan käyttämissä sekä ammattibloggaajien pitämissä blogeissa ei saa olla piilomainontaa. Piilomainonnalla tarkoitetaan mainontaa, jota lukija ei erota muusta sisällöstä. Kuluttajansuojalain mainonnan tunnistettavuutta koskevat säännöksen koskevat siis näitä blogeja.

Lue uutinen

Uutiset - 2013

Kansalainen voi ottaa kantaa ehdotettuihin isyyslain muutoksiin

Oikeusministeriön työryhmä on laatinut mietinnön isyyslain uudistamiseksi. Työryhmä ehdottaa, että isyys olisi mahdollista selvissä tilanteissa tunnustaa jo syntymättömän lapsen kohdalla äitysneuvolakäynneissä. Tunnustus olisi kuitenkin peruutettavissa 30 päivän kuluessa lapsen synnystä.

Lue uutinen

Uutiset - 2013

Velkajärjestelyssä olevan henkilön lisätulojen vaikutus maksuohjelmaan täsmentyi

Korkein oikeus otti kantaa, kuinka velallisen velvollisuus suorituksiin kasvaa yksityishenkilön velkajärjestelyssä, kun tämän tulot lisääntyvät mutta samoin lisääntyvät myös asumis- ja terveydenhoitomenot.

Lue uutinen

Uutiset - 2013

Korkein oikeus kumosi tuomion salakuljetuksesta

Tapauksessa henkilö oli tilannut postitse 23 laserosoitinta, eikä ollut esittänyt maahantuonnin yhteydessä laitteiden turvallisuusluokitusta koskevia asiakirjoja tai tyyppitarkastustodistuksia. Laitteiden lähetys oli pysäytetty tullissa. Laiminlyöntien seurauksena sekä käräjäoikeus että hovioikeus olivat tuominneet maahantuojan salakuljetuksesta, mutta Korkein oikeus päätyi kumoamaan tuomion sekä hylkäämään syytteen siitä.

Lue uutinen

Uutiset - 2013

Kaupunki loukkasi kirjallisella varoituksellaan opettajan sananvapautta

Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen antoi huomautuksen Riihimäen kaupungin kasvatus- ja opetustoimenjohtajalle sekä kaupunginlakimiehelle, kun kaupunki oli loukannut opettajan sananvapautta antamalla tälle kirjallisen varoituksen mielipidekirjoituksesta.

Lue uutinen

Uutiset - 2013

Uudistuksia valvottuun koevapauteen ja seksuaalirikollisten hoitoon

Ensi vuoden alusta astuu voimaan koevapautta koskevia uudistuksia. Pitkän kehitystyön tulokset saivat presidentin vahvistukseen viime kuun loppupuolella.

Lue uutinen

Uutiset - 2013

Syyskuusta lähtien todistajilla mahdollisuus suurempaan korvaukseen

Henkilön todistaessa oikeudenkäynnissä on hänellä oikeus korvaukseen taloudellisesta menetyksestä. Syyskuusta lähtien korvauksen enimmäismäärä nousee 80 euroon vuorokaudelta. Korotusta tulee reilu parikymmentä euroa.

Lue uutinen

Uutiset - 2013

Laajaa paritusjuttua käsitellään Tampereella

Pirkanmaan käräjäoikeudessa puidaan laajaa paritusaaltoa, jossa vuoden 2011 alusta alkaen kahden miehen epäillään käyttäneen jopa yli kolmeakymmentä asuntoa ympäri Suomea paritustarkoitukseen. Prostituution asiakkaina oli jopa tuhansia miehiä.

Lue uutinen