2013

Kansalainen voi ottaa kantaa ehdotettuihin isyyslain muutoksiin

Julkaistu: 18.11.2013

Oikeusministeriön työryhmä on laatinut mietinnön isyyslain uudistamiseksi. Työryhmä ehdottaa, että isyys olisi mahdollista selvissä tilanteissa tunnustaa jo syntymättömän lapsen kohdalla äitysneuvolakäynneissä. Tunnustus olisi kuitenkin peruutettavissa 30 päivän kuluessa lapsen synnystä.

Laissa säilyisi kuitenkin olettama avioliitossa syntyneen lapsen isästä, eli isyys kirjattaisiin tällöin automaattisesti. Kuitenkin jos aviomies ei elä perheen kanssa, voi isäksi itsensä katsova mies nostaa kanteen isyyden kumoamiseksi, jos miehen ja lapsen välillä on perheyhteyteen rinnastettava suhde.

Työryhmä ehdottaa myös, että äidiltä poistettaisiin oikeus vastustaa isyyden selvittämistä.

Kaavailtujen uudistusten taustalla vaikuttaa perherakenteiden kehittyminen Suomessa ja esimerkiksi avioliiton ulkopuolella syntyvien lasten suurentunut määrä. Avioliiton ulkopuolella syntyneistä lapsista valtaosa syntyy avoliittoon.  Nykyinen isyyslaki on ollut voimassa noin viimeiset 37 vuotta.

Työryhmä nostaa myös esiin mahdollisuuden kehittää lainsäädäntöä hedelmöityshoidossa käyvien naisparien kohdalla niin, että hedelmöitettävän naisen kumppani voitaisiin vahvistaa lapsen vanhemmaksi, jos siittiöiden luovuttajaa ei voida vahvistaa lapsen isäksi.

Mietintö on lähtenyt lausuntokierrokselle. Kansalaiset voivat kertoa mielipiteensä siihen otakantaa.fi –verkkopalvelussa, jonne avautuu kysely asiasta.

Hallituksen esityksen asiassa on määrä valmistua eduskunnalle annettavaksi ensi vuoden keväällä.

Löydätkö vastauksen kysymykseesi artikkeleistamme?

Uutiset

Odottavan äidin oikeus työkyvyttömyyskorvaukseen täsmentyi

Korkein oikeus on tuoreessa ratkaisussaan ottanut kantaa työkyvyttömyyskorvaukseen raskausajalla. Tapauksessa henkilö oli vuonna 1997 sattuneen työtapaturman seurauksena joutunut käyttämään jatkuvasti särkylääkitystä työskennellessään, sillä hänellä oli todettu neuropaattinen kiputila. Tapaturman johdosta aiheutunut ansion alentuma henkilön uudelleenkouluttauduttua pintakäsittelijäksi oli korvattu myönnetyllä tapaturmaeläkkeellä.

Lue uutinen

Uutiset

Esitutkintaan ja pakkokeinojen käyttöön uudistuksia

Tuomioistuin päättää perusoikeuksiin merkittävimmin kajoavien salaisten pakkokeinojen käytöstä poliisin esitettyä asiaa sille. Tuomioistuin päättää myös pakkokeinojen avulla saadun esitutkittavaan rikokseen liittymättömän ylimääräisen tiedon käyttämisestä esimerkiksi vakavien rikosten selvittämiseen.

Lue uutinen

Uutiset

Blogeihin ei saa sisältyä piilomainontaa

Kuluttaja-asiamies on linjannut, että yritysten markkinointikanavinaan käyttämissä sekä ammattibloggaajien pitämissä blogeissa ei saa olla piilomainontaa. Piilomainonnalla tarkoitetaan mainontaa, jota lukija ei erota muusta sisällöstä. Kuluttajansuojalain mainonnan tunnistettavuutta koskevat säännöksen koskevat siis näitä blogeja.

Lue uutinen

Puhelinpalvelu

0600 199 33

Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin (3,10 € + ppm/min)

OpusLexin lakimiehet palvelevat sivua myös puhelimitse! Puhelinneuvontaa numerossa 0600 199 33 (3,1 € + ppm/min). Sinua lähinnä vapaana oleva OpusLexin lakimies vastaa puheluusi arkipäivisin kello 8:00-16:00 välisenä aikana, aattopäivinä klo 8:00-14:00.