2013

Esitutkintaan ja pakkokeinojen käyttöön uudistuksia

Julkaistu: 13.12.2013

Tuomioistuin päättää perusoikeuksiin merkittävimmin kajoavien salaisten pakkokeinojen käytöstä poliisin esitettyä asiaa sille. Tuomioistuin päättää myös pakkokeinojen avulla saadun esitutkittavaan rikokseen liittymättömän ylimääräisen tiedon käyttämisestä esimerkiksi vakavien rikosten selvittämiseen.

Poliisin peitetoimintaa koskien säädetään, ettei peitepoliisi yleensä saa tehdä rikosta eikä aloitetta rikokseen. Lievät rikkomukset ja esimerkiksi kuljetustoimet rikollisryhmän toiminnassa kuitenkin voivat poikkeuksellisesti tulla kyseeseen.

Muu uudistus on, että tuomioistuin päättää erityisestä kotietsinnästä, jota toimitettaessa kohteena on salassapitovelvollisuuden tai –oikeuden kattamaa tietoa kuten asianajotoimistossa olevaa tietoa.

Lakimuutoksissa täsmennetään osittain myös rikoksen uhrin ja siitä epäillyn oikeuksia. Rikoksen uhrilta voidaan jatkossa ilman suostumustakin suorittaa henkilötarkastus esimerkiksi DNA-näytteen muodossa, jos sillä on erittäin tärkeä merkitys vakavan rikoksen selvittämiseksi. Rikoksen epäillyn kohdalla lakiin lisätään oikeus olla myötävaikuttamatta hänen kohdallaan epäiltyyn rikokseen. Rikoksen uhrille taikka epäillylle tulee kirjallisesti ilmoittaa oikeudesta käyttää valitsemaansa avustajaa esitutkinnassa, ja oikeuden toteutuminen käytännössä on varmistettava.

Uudistusten tarkoituksena on tarkentaa viranomaisten toimivaltuuksia. Lakimuutosten kohdalla on huomioitu myös perus- ja ihmisoikeuksien sekä rikostorjunnan vaatimukset. Uudistuksista tiedotti valtioneuvosto.

Löydätkö vastauksen kysymykseesi artikkeleistamme?

Uutiset

Odottavan äidin oikeus työkyvyttömyyskorvaukseen täsmentyi

Korkein oikeus on tuoreessa ratkaisussaan ottanut kantaa työkyvyttömyyskorvaukseen raskausajalla. Tapauksessa henkilö oli vuonna 1997 sattuneen työtapaturman seurauksena joutunut käyttämään jatkuvasti särkylääkitystä työskennellessään, sillä hänellä oli todettu neuropaattinen kiputila. Tapaturman johdosta aiheutunut ansion alentuma henkilön uudelleenkouluttauduttua pintakäsittelijäksi oli korvattu myönnetyllä tapaturmaeläkkeellä.

Lue uutinen

Uutiset

Esitutkintaan ja pakkokeinojen käyttöön uudistuksia

Tuomioistuin päättää perusoikeuksiin merkittävimmin kajoavien salaisten pakkokeinojen käytöstä poliisin esitettyä asiaa sille. Tuomioistuin päättää myös pakkokeinojen avulla saadun esitutkittavaan rikokseen liittymättömän ylimääräisen tiedon käyttämisestä esimerkiksi vakavien rikosten selvittämiseen.

Lue uutinen

Uutiset

Blogeihin ei saa sisältyä piilomainontaa

Kuluttaja-asiamies on linjannut, että yritysten markkinointikanavinaan käyttämissä sekä ammattibloggaajien pitämissä blogeissa ei saa olla piilomainontaa. Piilomainonnalla tarkoitetaan mainontaa, jota lukija ei erota muusta sisällöstä. Kuluttajansuojalain mainonnan tunnistettavuutta koskevat säännöksen koskevat siis näitä blogeja.

Lue uutinen

Puhelinpalvelu

0600 199 33

Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin (3,10 € + ppm/min)

OpusLexin lakimiehet palvelevat sivua myös puhelimitse! Puhelinneuvontaa numerossa 0600 199 33 (3,1 € + ppm/min). Sinua lähinnä vapaana oleva OpusLexin lakimies vastaa puheluusi arkipäivisin kello 8:00-16:00 välisenä aikana, aattopäivinä klo 8:00-14:00.