2013

Korkein oikeus kumosi tuomion salakuljetuksesta

Julkaistu: 14.10.2013

Tapauksessa henkilö oli tilannut postitse 23 laserosoitinta, eikä ollut esittänyt maahantuonnin yhteydessä laitteiden turvallisuusluokitusta koskevia asiakirjoja tai tyyppitarkastustodistuksia. Laitteiden lähetys oli pysäytetty tullissa. Laiminlyöntien seurauksena sekä käräjäoikeus että hovioikeus olivat tuominneet maahantuojan salakuljetuksesta, mutta Korkein oikeus päätyi kumoamaan tuomion sekä hylkäämään syytteen siitä.

Henkilö oli tuomittu salakuljetuksesta, koska alempien tuomioistuinten mukaan hän oli ilman asianmukaista lupaa taikka muuten tuontia koskevien säännösten tai määräysten vastaisesti tuonut Suomeen tuotteita, joiden tuonti on ollut kiellettyä tai edellyttänyt viranomaisen tarkastusta. Salakuljetuksesta säädetään rikoslaissa.  Käräjäoikeuden mukaan henkilöllä oli velvollisuus tuntea tuomiensa laitteiden tekniset ominaisuudet sekä niiden maahantuonnin edellytykset, luvanvaraisuus sekä maahantuontikiellot. Käräjäoikeuden mukaan laitteisiin liittyi lisäksi vakava riski silmien vaurioitumiseen. Hovioikeus hyväksyi käräjäoikeuden tuomion salakuljetuksesta ja lisäsi, että henkilö olisi helposti voinut selvittää maahantuontisäännökset kyseisten laitteiden kohdalla, jolloin esimerkiksi tyyppitarkastustodistusten pakollisuus olisi tullut tietoon.

Maahantuoja valitti tuomiostaan Korkeimpaan oikeuteen. Korkein oikeus arvioi, olivatko lasertähtäimet kiellettyjä tai edellyttivätkö ne viranomaisen lupaa.

Tyyppitarkastuksen toimittamisvelvollisuus on yleensä tuotteen valmistajalla tai maahantuojalla. Kyseessä olleiden laitteiden kohdalla tyyppitarkastus oli edellytys laitteen asettamiseksi myyntiin, luovuttamiseksi toiselle taikka käyttöönottoon. Maahantuotujen laserohjainten käyttö voi lisäksi vaarantaa terveyttä, jota suojataan salakuljetuksen rangaistussäännöksellä. Syyttäjän mukaan 17 kyseisistä tähtäimistä ei olisi saanut lain mukaan tuoda Suomeen ja loppuihin olisi tarvittu tyyppitarkastustodistukset esitettäväksi maahantuonnissa.

Korkeimman oikeuden mukaan maahantuojalle asetun velvollisuuden tehdä laitteille tyyppitarkastus ennen niiden luovuttamista markkinoille taikka käyttöön laiminlyöminen ei ollut lain mukaan perusta salakuljetustuomiolle. Kyseinen maahantuojalle asetettu velvollisuus ei myöskään tehnyt maahantuonnista kiellettyä taikka viranomaisluvanvaraista. Kyseessä olleet tyyppitarkastamattomat laserosoittimet eivät olleet maahantuontikiellon kohteena, vaikkakin niitä ei tarkastamattomina saanut ottaa käyttöön. Lain mukaan kyseessä ei täten ollut salakuljetus, sillä maahantuonti ei tapahtunut vastoin kieltoa tai viranomaisen lupaa taikka tarkastusta.

Löydätkö vastauksen kysymykseesi artikkeleistamme?

Uutiset

Odottavan äidin oikeus työkyvyttömyyskorvaukseen täsmentyi

Korkein oikeus on tuoreessa ratkaisussaan ottanut kantaa työkyvyttömyyskorvaukseen raskausajalla. Tapauksessa henkilö oli vuonna 1997 sattuneen työtapaturman seurauksena joutunut käyttämään jatkuvasti särkylääkitystä työskennellessään, sillä hänellä oli todettu neuropaattinen kiputila. Tapaturman johdosta aiheutunut ansion alentuma henkilön uudelleenkouluttauduttua pintakäsittelijäksi oli korvattu myönnetyllä tapaturmaeläkkeellä.

Lue uutinen

Uutiset

Esitutkintaan ja pakkokeinojen käyttöön uudistuksia

Tuomioistuin päättää perusoikeuksiin merkittävimmin kajoavien salaisten pakkokeinojen käytöstä poliisin esitettyä asiaa sille. Tuomioistuin päättää myös pakkokeinojen avulla saadun esitutkittavaan rikokseen liittymättömän ylimääräisen tiedon käyttämisestä esimerkiksi vakavien rikosten selvittämiseen.

Lue uutinen

Uutiset

Blogeihin ei saa sisältyä piilomainontaa

Kuluttaja-asiamies on linjannut, että yritysten markkinointikanavinaan käyttämissä sekä ammattibloggaajien pitämissä blogeissa ei saa olla piilomainontaa. Piilomainonnalla tarkoitetaan mainontaa, jota lukija ei erota muusta sisällöstä. Kuluttajansuojalain mainonnan tunnistettavuutta koskevat säännöksen koskevat siis näitä blogeja.

Lue uutinen

Puhelinpalvelu

0600 199 33

Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin (3,10 € + ppm/min)

OpusLexin lakimiehet palvelevat sivua myös puhelimitse! Puhelinneuvontaa numerossa 0600 199 33 (3,1 € + ppm/min). Sinua lähinnä vapaana oleva OpusLexin lakimies vastaa puheluusi arkipäivisin kello 8:00-16:00 välisenä aikana, aattopäivinä klo 8:00-14:00.