Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

Artikkelikirjastostamme löydät satoja asiantuntijoiden laatimia artikkeleja useista eri aihealueesta

1.3.2012

Onko asuntokaupan virheestä reklamoinnille asetettu määräaika?

Asunnon ostajan on ilmoitettava havaitsemastaan virheestä myyjälle kohtuullisessa ajassa. Reklamaatiossa on ilmoitettava myös virheeseen perustuvat ostajan vaatimukset eli haluaako hän purkaa kaupan vai vaatia hinnanalennusta sekä vahingonkorvauksia.

1.3.2012

Kuinka suuri käsiraha on?

Käsirahalle ei ole laissa asetettu enimmäismäärää. Asunnon ostaja ja myyjä voivat siis vapaasti sopia sen suuruudesta.

1.3.2012

Mikä on kiinteistön kaupassa laatuvirhe?

Kiinteistön laatuvirheellä tarkoitetaan sitä, että ostettu kiinteistö poikkeaa siitä, mitä ostaja ja myyjä ovat sopineet. Myyjä ja ostaja ottavat kauppasopimuksessa kantaa siihen, minkä laatuinen kiinteistö on kaupan kohteena. Ostajalla on oikeus edellyttää siis kiinteistöltä sitä laatua ja niitä ominaisuuksia, joista kauppasopimuksessa on sovittu. Jos kiinteistö poikkeaa kuitenkin siitä, millaiseksi se on myyjän ja ostajan välillä sovittu, on siinä laatuvirhe.

23.1.2012

Kirjallinen valtakirja

Valtakirjan laatiminen on helpohko tapa luovuttaa toiselle oikeus tiettyyn toimeen, jonka muutoin vain valtuuttaja itse olisi oikeutettu tekemään. Esimerkiksi pankissa asiointi – vaikkapa tietyn rahasumman nostaminen tai tallettaminen – luonnistuvat helposti, kunhan pankkivirkailijalle esitettävä valtakirja on laadittu oikeaoppisesti. Valtakirja on kuitenkin tarkoitettu käytettäväksi lähinnä poikkeuksellisesti ja harvoin sen erityisen luonteen vuoksi. Seuraavassa käydään läpi valtakirjan peruspiirteitä.

23.1.2012

Lahjanlupaus – sitooko se antajaansa?

Lahjanlupaus on kyseessä nimensä mukaisesti silloin, kun henkilö lupaa jonakin tulevana ajankohtana antavansa lahjan toiselle henkilölle. Erilaiset lupaukset tosielämässä peruuntuvat useinkin, mutta seuraavassa esitellään irtainta omaisuutta koskevan lahjanlupauksen oikeudellista sitovuutta – sitooko lahjanlupaus antajaansa?

23.1.2012

Lahjan peruutus ja purkaminen

Voiko lahja peruuttaa tai purkaa?

21.1.2012

Omistuksenpidätys konkurssissa

Tavara kuuluu myyjälle, kunnes kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu – vai kuuluuko?

3.1.2012

Asuntokaupan sopimuksen synty: tarjous ja vastaus

Sopimus asunto-osakkeen kaupasta syntyy tarjouksen ja siihen saadun vastauksen myötä. Oleellista on, että hyväksyvän vastauksen tulee olla sisällöltään sama kuin tarjous, jotta sopimus katsotaan muodostuneen.

16.12.2011

Onko sopimus pätevä, jos olen erehdyksessä antanut virheellisen tahdonilmaisun?

Jos osapuoli on erehdyksessä antanut virheellisen tahdonilmaisun, ei tahdonilmaisu sellaisenaan sido sen antajaa, jos sopimuksen toinen osapuoli tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää erehdyksestä.

16.12.2011

Onko sopimus pätevä, jos osapuoli käyttää kiskontaa?

Kiskonta on kyseessä silloin, jos joku, käyttäen hyväkseen toisen pulaa, ymmärtämättömyyttä, kevytmielisyyttä tai hänestä riippuvaista asemaa, on ottanut tai edustanut itselleen aineellista etua, joka on ilmeisessä epäsuhteessa siihen, mitä hän on antanut tai myöntänyt, taikka josta mitään vastiketta ei ole suoritettava. Tällä tavalla syntynyt sopimus ei sido sitä, jonka etua on loukattu. Kiskonta sopimuksen pätemättömyysperusteena tulee esille varsin harvoin.