Kauppa ja sopimus

Vuokranantajan oikeus purkaa vuokrasopimus

Julkaistu: 21.06.2021

Toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus päättyy tavallisesti irtisanomiseen. On kuitenkin tiettyjä erikoistilanteita, joissa vuokrasopimus voidaan purkaa välittömästi. Tässä artikkelissa keskitytään niihin tilanteisiin, joissa vuokranantaja voi purkaa vuokrasopimuksen asuinhuoneistoa vuokratessa. Vuokranantajan purkuperusteet on lueteltu tyhjentävästi laissa ja ylimääräisistä purkuperusteista ei voi sopia.

Vuokranantaja voi purkaa sopimuksen seuraavilla perusteilla:

1) vuokralainen laiminlyö suorittaa vuokran säädetyssä tai sovitussa ajassa

2) vuokraoikeus siirretään taikka huoneisto tai sen osa muutoin luovutetaan toisen käytettäväksi vastoin asuinhuoneiston vuokrasta annetun lain määräyksiä

3) huoneistoa käytetään muuhun tarkoitukseen tai muulla tavalla kuin vuokrasopimusta tehtäessä on edellytetty

4) vuokralainen viettää tai sallii vietettävän huoneistossa häiritsevää elämää

5) vuokralainen hoitaa huoneistoa huonosti

6) vuokralainen huoneistossa rikkoo, mitä terveyden tai järjestyksen säilyttämiseksi on säädetty tai määrätty.

Oikeutta vuokrasopimuksen purkamiseen ei kuitenkaan ole, jos purkamisperusteen aiheuttaneella menettelyllä on vain vähäinen merkitys. Esimerkiksi purkaminen vuokrarästien perusteella edellyttää yleensä 2–3 kuukautta maksamattomia vuokria. Toisaalta myös pitkäaikainen ja toistuva vuokranmaksun myöhästely voi olla peruste vuokrasopimuksen purkamiselle.

Vuokranantajan tulee vedota purkuperusteeseen kohtuullisessa ajassa saatuaan sen tietoon. Vuokranantaja ei kuitenkaan menetä purkuoikeuttaan niin kauan kuin menettely jatkuu, paitsi jos kyse on purkuperusteista 2 tai 3.

Vuokrasopimuksen purkaminen yllä mainittujen kohtien 3-6 perusteella edellyttää kirjallisen varoituksen antamista vuokralaiselle. Kirjallinen varoitus toimitetaan todistettavasti. Varoitus voidaan myös toimittaa noudattamalla haasteen tiedoksiannosta säädettyä. Jos vuokralaista ei tiedetä, voidaan varoitus toimittaa kyseessä olevaan huoneistoon tai julkaista se virallisessa lehdessä. 

Varoituksen tarkoitus on antaa vuokralaiselle mahdollisuus korjata käyttäytymistään. Jos vuokralainen varoituksen johdosta täyttää velvollisuutensa tai oikaisu muutoin tapahtuu, vuokranantajalla ei ole oikeutta vuokrasopimuksen purkamiseen. Varoitusta ei tarvita, jos purkamisperusteen aiheuttanut vuokralaisen menettely on toistunut ja vuokralaiselle jo aikaisemmin menettelyn johdosta on annettu varoitus. Purkaminen voi tapahtua myös varoituksetta, jos vuokralainen on 4 tai 6 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa menetellyt erittäin moitittavalla tavalla.

Vuokranantajalla on oikeus saada vuokralaiselta korvaus vahingosta, joka vuokrasopimuksen purkamisesta aiheutuu.

Löydätkö vastauksen kysymykseesi artikkeleistamme?

Artikkelit

Omistuksenpidätys- ja takaisinottoehdosta

Laissa osamaksukaupasta (osamaksukauppalaki) 1 §:ssä säädetään osamaksukaupan legaalimääritelmästä sekä takaisinotto- ja omistuksenpidätysehdosta. Yleisesti ottaen omistuksenpidätys- tai takaisinottoehdon käytön syynä on se, että myyjä haluaa varautua ostajan mahdollisiin sopimusrikkoihin, eli käytännössä joko siihen, ettei ostaja maksa sovittua kauppahintaa taikka siihen, että ostaja viivästyy sovitun kauppahinnan maksamisessa. Omistuksenpidätys- tai takaisinottoehtoa voidaan käyttää myös esimerkiksi hallinnoimistarkoituksessa taikka kontrollitarkoituksessa.

Lue artikkeli

Artikkelit

Tavaran virhe kauppalain mukaan

Kauppa on sopimus, jossa myyjä luovuttaa esineen omistusoikeuden ostajalle rahavastiketta vastaan. Kun kaupan molemmat osapuolet ovat joko yksityishenkilöitä tai elinkeinonharjoittajia, sovelletaan kauppalakia. Tässä artikkelissa tarkastellaan, milloin tavarassa on kauppalain mukaan virhe.

Lue artikkeli

Artikkelit

Vuokranantajan oikeus purkaa vuokrasopimus

Toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus päättyy tavallisesti irtisanomiseen. On kuitenkin tiettyjä erikoistilanteita, joissa vuokrasopimus voidaan purkaa välittömästi. Tässä artikkelissa keskitytään niihin tilanteisiin, joissa vuokranantaja voi purkaa vuokrasopimuksen asuinhuoneistoa vuokratessa. Vuokranantajan purkuperusteet on lueteltu tyhjentävästi laissa ja ylimääräisistä purkuperusteista ei voi sopia.

Lue artikkeli

Puhelinpalvelu

0600 199 33

Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin (3,10 € + ppm/min)

OpusLexin lakimiehet palvelevat sivua myös puhelimitse! Puhelinneuvontaa numerossa 0600 199 33 (3,1 € + ppm/min). Sinua lähinnä vapaana oleva OpusLexin lakimies vastaa puheluusi arkipäivisin kello 8:00-16:00 välisenä aikana, aattopäivinä klo 8:00-14:00.