Uutiset

Satoja asiantuntijoiden laatimia
artikkeleja useista eri aihealueista

Uutiset - 2016

KKO:n ratkaisu vapaaehtoisen eläkevakuutuksen huomioon ottamisesta ositukessa ja osituksen sovittelemisesta

A:n ja B:n avioeron tullessa vireille B oli omistanut X Ky:n. Hän oli myös työskennellyt kommandiittiyhtiössä ja oli sen ainoa vastuunalainen yhtiömies. Kommandiittiyhtiö oli ottanut eläkevakuutukset, joissa B oli ollut eläkevakuutuksessa vakuutettuna.

Lue uutinen

Uutiset - 2016

Asuntolainojen ja vertaislainojen sääntelyyn muutoksia vuoden 2017 alusta

Kuluttajansuojalakiin lisätään erityissäännökset asuntoluotoista sekä muista kuluttajaluotoista, joiden vakuudeksi annetaan asunto. Uudet säännökset perustuvat EU-direktiiviin. Ne vahvistetaan tasavallan presidentin esittelyssä tänään 14. lokakuuta. Tarkoituksena on, että ne tulevat voimaan vuoden 2017 alussa.

Lue uutinen

Uutiset - 2016

Työtuomioistuin katsoi ahtaajien ammattiosastojen rikkoneen työrauhavelvollisuuttaan

Ahtaajia edustavat ammattiosastot olivat toimeenpanneet kolmessa satamassa alusten lastinkäsittelyn keskeytyksiä. Aiemmat työtuomioistuimen ratkaisut osoittivat, että ammattiliiton tavoitteena ammattiosastoineen on ollut usean vuoden ajan saada tanko- eli konttisurraustyö ahtaajien tehtäväksi.

Lue uutinen

Uutiset - 2016

KKO linjasi: Arvottoman tavaran varastaminen työnantajalta sen tuhoamisen sijaan ei oikeuttanut työsuhteen päättämiseen

K on työskennellyt Osuuskauppa H:n palveluksessa kassavastuullisissa tehtävissä, viimeksi vakinaisena osa-aikaisena myyjänä tavaratalossa. K on työvuoronsa päättyessä kirjannut hävikkituotteiksi asiakkaan palauttaman vesimelonin ja neljäsosan hunajamelonista, jotka olisi työnantajan toimintaohjeen mukaan pitänyt hävittää viemällä ne jätepuristimeen.

Lue uutinen

Uutiset - 2016

Helsingin hallinto-oikeuden ratkaisu osinkotulon jaksottamisesta, kun osingonjako on peruutettu

X Oy päätti jakaa osinkoa 24.10.2012 tehdyllä yhtiökokouksen päätöksellä. Yhtiökokouksen pöytäkirjassa ei ollut mainintaa siitä, milloin osinko oli nostettavissa. X Oy teki 9.11.2012 aiesopimuksen yrityskaupasta ja kaupan rahoittamiseksi yhtiökokous päätti 10.11.2012 yksimielisesti peruuttaa tehdyn osingonjakopäätöksen.

Lue uutinen

Uutiset - 2016

Kuluttajariitalautakunnan linjasi: Sähköyhtiön tulee näyttää toteen aiemman sähkömittarin virheettömyys

Kuluttajan sähkönkäyttöpaikkaan vaihdettiin etäluettava sähkömittari 19.4.2013. Mittarin vaihtamisen jälkeen käyttöpaikan mitattu sähkönkulutus väheni huomattavasti. Asiassa on kysymys siitä, oliko aikaisempi sähkömittari mitannut sähkönkulutusta vuosien ajan virheellisesti.

Lue uutinen

Uutiset - 2016

Verohallinnon kannanotto luokkatoimikuntien varainhankinnan verotuksesta

Peruskoulun oppilaat keräävät huoltajiensa kanssa tavanomaisesti yhdessä varoja luokkaretken, leirikoulun tai muun vastaavaan yhteisen koulun toimintana toteutettavan hankkeen rahoitusta varten. Oppilaiden varainhankinta on yleensä järjestetty niin, että varainhankintaa ei harjoiteta rekisteröidyn yhdistyksen tai muun oikeushenkilön kautta, vaan varainhankinta tapahtuu suoraan oppilaiden ja heidän vanhempiensa yhteiseen lukuun luokkatoimikunnan muodossa.

Lue uutinen

Uutiset - 2016

Aikaisemman tuomion täytäntöönpano vai ei? KKO ratkaisi

A oli 29.1.2014 lainvoimaisesti tuomittu 21.6.2013 tehdystä törkeästä pahoinpitelystä 1 vuoden 1 kuukauden ehdolliseen vankeuteen, jonka koeaika oli määrätty päättymään 29.1.2016.

Lue uutinen

Puhelinpalvelu

0600 199 33

Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin (3,10 € + ppm/min)

OpusLexin lakimiehet palvelevat sivua myös puhelimitse! Puhelinneuvontaa numerossa 0600 199 33 (3,1 € + ppm/min). Sinua lähinnä vapaana oleva OpusLexin lakimies vastaa puheluusi arkipäivisin kello 8:00-16:00 välisenä aikana, aattopäivinä klo 8:00-14:00.