Uutiset

Satoja asiantuntijoiden laatimia
artikkeleja useista eri aihealueista

Uutiset - 2016

KKO linjasi: Arvottoman tavaran varastaminen työnantajalta sen tuhoamisen sijaan ei oikeuttanut työsuhteen päättämiseen

K on työskennellyt Osuuskauppa H:n palveluksessa kassavastuullisissa tehtävissä, viimeksi vakinaisena osa-aikaisena myyjänä tavaratalossa. K on työvuoronsa päättyessä kirjannut hävikkituotteiksi asiakkaan palauttaman vesimelonin ja neljäsosan hunajamelonista, jotka olisi työnantajan toimintaohjeen mukaan pitänyt hävittää viemällä ne jätepuristimeen.

Lue uutinen

Uutiset - 2016

Helsingin hallinto-oikeuden ratkaisu osinkotulon jaksottamisesta, kun osingonjako on peruutettu

X Oy päätti jakaa osinkoa 24.10.2012 tehdyllä yhtiökokouksen päätöksellä. Yhtiökokouksen pöytäkirjassa ei ollut mainintaa siitä, milloin osinko oli nostettavissa. X Oy teki 9.11.2012 aiesopimuksen yrityskaupasta ja kaupan rahoittamiseksi yhtiökokous päätti 10.11.2012 yksimielisesti peruuttaa tehdyn osingonjakopäätöksen.

Lue uutinen

Uutiset - 2016

Kuluttajariitalautakunnan linjasi: Sähköyhtiön tulee näyttää toteen aiemman sähkömittarin virheettömyys

Kuluttajan sähkönkäyttöpaikkaan vaihdettiin etäluettava sähkömittari 19.4.2013. Mittarin vaihtamisen jälkeen käyttöpaikan mitattu sähkönkulutus väheni huomattavasti. Asiassa on kysymys siitä, oliko aikaisempi sähkömittari mitannut sähkönkulutusta vuosien ajan virheellisesti.

Lue uutinen

Uutiset - 2016

Verohallinnon kannanotto luokkatoimikuntien varainhankinnan verotuksesta

Peruskoulun oppilaat keräävät huoltajiensa kanssa tavanomaisesti yhdessä varoja luokkaretken, leirikoulun tai muun vastaavaan yhteisen koulun toimintana toteutettavan hankkeen rahoitusta varten. Oppilaiden varainhankinta on yleensä järjestetty niin, että varainhankintaa ei harjoiteta rekisteröidyn yhdistyksen tai muun oikeushenkilön kautta, vaan varainhankinta tapahtuu suoraan oppilaiden ja heidän vanhempiensa yhteiseen lukuun luokkatoimikunnan muodossa.

Lue uutinen

Uutiset - 2016

Aikaisemman tuomion täytäntöönpano vai ei? KKO ratkaisi

A oli 29.1.2014 lainvoimaisesti tuomittu 21.6.2013 tehdystä törkeästä pahoinpitelystä 1 vuoden 1 kuukauden ehdolliseen vankeuteen, jonka koeaika oli määrätty päättymään 29.1.2016.

Lue uutinen

Uutiset - 2016

Hallinto-oikeus kumosi ennakkoratkaisun edustusveneen vähennyksistä

Rahoitusalalla toimiva A Oy on hankkinut veneen, jota käytetään yhtiön edustuskäytössä, osakkaan yksityisetukäytössä ja mahdollisesti henkilökunnan virkistystoiminnassa. Yksityiskäyttö on tarkoitus käsitellä kirjanpidossa luontoisetuna.

Lue uutinen

Uutiset - 2016

Apulaisoikeuskansleri arvosteli TE-keskuksen menettelyä

Kantelija oli oikeuskanslerille 17.4.2016 osoittamassaan kantelukirjoituksessa arvostellut X:n työ- ja elinkeinotoimiston (jäljempänä TE-toimisto) menettelyä työtarjouskirjeen lähettämistä koskevassa asiassa. Kantelija on kertonut 15.4.2016 vastaanottaneensa postitse lähetetyn, 13.4.2016 päivätyn työtarjouksen, jonka mukaan työnantajaan on tullut ottaa yhteyttä viimeistään 17.4.2016. Kantelija on pitänyt vastausaikaa riittämättömänä.

Lue uutinen

Uutiset - 2016

Korkein oikeus arvioi velan vanhentumisen katkeamisen edellytyksiä

Helsingin hovioikeus oli 16.11.2000 antamallaan sittemmin lainvoimaisella tuomiolla pysyttänyt käräjäoikeuden tuomion, jolla A oli velvoitettu suorittamaan pankki M:lle muun muassa kolmeen velkakirjaan perustuvia saatavia pääomaltaan yhteensä noin 3 250 000 markkaa (noin 550 000 euroa). M oli vuonna 2003 siirtänyt tuomion mukaisen saatavan L Oy:lle, joka oli hakenut ulosottovirastolta saatavan ulosottoa viimeksi 24.8.2012.

Lue uutinen

Puhelinpalvelu

0600 199 33

Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin (1 € + ppm/min)

OpusLexin lakimiehet palvelevat sivua myös puhelimitse! Puhelinneuvontaa numerossa 0600 199 33 (1 € + ppm/min). Sinua lähinnä vapaana oleva OpusLexin lakimies vastaa puheluusi arkipäivisin kello 8:00-16:00 välisenä aikana, aattopäivinä klo 8:00-14:00.