2016

Helsingin hallinto-oikeuden ratkaisu osinkotulon jaksottamisesta, kun osingonjako on peruutettu

Julkaistu: 26.09.2016

X Oy päätti jakaa osinkoa 24.10.2012 tehdyllä yhtiökokouksen päätöksellä. Yhtiökokouksen pöytäkirjassa ei ollut mainintaa siitä, milloin osinko oli nostettavissa. X Oy teki 9.11.2012 aiesopimuksen yrityskaupasta ja kaupan rahoittamiseksi yhtiökokous päätti 10.11.2012 yksimielisesti peruuttaa tehdyn osingonjakopäätöksen.

Asiasta saadusta selvityksestä ilmeni, että osinkoa ei ollut missään vaiheessa maksettu osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen 10.11.2012 tekemän lainvoimaiseksi tulleen päätöksen mukaisesti A:lla ei enää ollut saamisoikeutta osinkoon. Päätös osingonjaon peruuttamisesta tehtiin hyvin lyhyen ajan sisällä eli noin kolmen viikon kuluttua osingonjakopäätöksestä ja saman tilikauden aikana. Näissä oloissa hallinto-oikeus katsoi, ettei A saanut osinkoa vallintaansa tuloverolain 110 §:n 1 momentin tarkoittamalla tavalla. Siten 24.10.2012 tehty osingonjakopäätös ei lisännyt A:n veronmaksukykyä eikä 50 000 euron osinkoa pidetty A:n verotettavana pääomatulona.

 

Helsingin HAO 22.9.2016 16/0855/6

Löydätkö vastauksen kysymykseesi artikkeleistamme?

Uutiset

Euroopan komissio ehdottaa verotussääntöjen yhtenäistämistä ja konsernin tuloksen jakamista EU:ssa

Ensin tarkoituksena on sopia yhteisestä yhtiöveropohjasta (Common Corporate Tax Base, CCTB), ja tämän jälkeen yhdistettyä yhtiöveropohjaa (Common Consolidated Corporate Tax Base, CCCTB) koskevista jakosäännöksistä. Yhdistetty yhtiöveropohja tarkoittaa, että eri jäsenvaltioissa toimivien konserniyhtiöiden kokonaistulos jaettaisiin jäsenvaltioiden kesken.

Lue uutinen

Uutiset

KKO hylkäsi anonyymiä todistamista koskevan syyttäjien vaatimuksen

Korkein oikeus on kumonnut Helsingin hovioikeuden päätöksen, jolla hovioikeus oli hyväksynyt neljän todistajan kuulemisen anonyymisti eli heidän henkilöllisyyttään ja yhteystietojaan paljastamatta. Kuulemista koskeva päätös liittyi törkeää huumausainerikosta koskevaan asiaan.

Lue uutinen

Uutiset

Työsopimuslaki muuttuu vuodenvaihteessa

Voimassaolevan työsopimuslain mukaan määräaikaisen työsopimuksen tekemiseen tulee olla perusteltu syy. Työsopimuslakiin lisätään vuodenvaihteessa säännös, joka mahdollistaa määräaikaisen työsopimuksen tekemisen pitkäaikaistyöttömän kanssa ilman perusteltua syytä.

Lue uutinen

Puhelinpalvelu

0600 199 33

Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin (3,10 € + ppm/min)

OpusLexin lakimiehet palvelevat sivua myös puhelimitse! Puhelinneuvontaa numerossa 0600 199 33 (3,1 € + ppm/min). Sinua lähinnä vapaana oleva OpusLexin lakimies vastaa puheluusi arkipäivisin kello 8:00-16:00 välisenä aikana, aattopäivinä klo 8:00-14:00.