Kauppa ja sopimus

Artikkelit - Kauppa ja sopimus

Mikä vaikutus käsirahan antamisella on asuntokaupassa?

Käsirahan antamalla henkilö on tehnyt tarjouksen asunnon ostamisesta. Käsirahalla on ikään kuin tarjousta vahvistava tehtävä.

Lue artikkeli

Artikkelit - Kauppa ja sopimus

Lahjan peruutus ja purkaminen

Voiko lahja peruuttaa tai purkaa? Lahjan antaminen on vapaaehtoista. Lahjoittaja voi vapaasti peruuttaa antamansa lahjalupauksen siihen saakka, kunnes lahjalupaus katsotaan täytetyksi, eli kunnes lahjansaaja on saanut lahjan haltuunsa.

Lue artikkeli

Artikkelit - Kauppa ja sopimus

Lahjanlupaus – sitooko se antajaansa?

Lahjanlupaus on kyseessä nimensä mukaisesti silloin, kun henkilö lupaa jonakin tulevana ajankohtana antavansa lahjan toiselle henkilölle. Erilaiset lupaukset tosielämässä peruuntuvat useinkin, mutta seuraavassa esitellään irtainta omaisuutta koskevan lahjanlupauksen oikeudellista sitovuutta – sitooko lahjanlupaus antajaansa?

Lue artikkeli

Artikkelit - Kauppa ja sopimus

Kirjallinen valtakirja

Valtakirjan laatiminen on helpohko tapa luovuttaa toiselle oikeus tiettyyn toimeen, jonka muutoin vain valtuuttaja itse olisi oikeutettu tekemään. Esimerkiksi pankissa asiointi – vaikkapa tietyn rahasumman nostaminen tai tallettaminen – luonnistuvat helposti, kunhan pankkivirkailijalle esitettävä valtakirja on laadittu oikeaoppisesti.

Lue artikkeli

Artikkelit - Kauppa ja sopimus

Omistuksenpidätys konkurssissa

Tavara kuuluu myyjälle, kunnes kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu – vai kuuluuko? Konkurssin kohdattua yritystä törmää pesänhoitaja usein tilanteeseen, jossa tukkumyyjä tai tavarantoimittaja on hakenut tuotteensa tai tavaransa pois konkurssia kohdanneesta yrityksestä joitakin päiviä tai viikkoja ennen konkurssia.

Lue artikkeli

Artikkelit - Kauppa ja sopimus

Asuntokaupan sopimuksen synty: tarjous ja vastaus

Sopimus asunto-osakkeen kaupasta syntyy tarjouksen ja siihen saadun vastauksen myötä. Oleellista on, että hyväksyvän vastauksen tulee olla sisällöltään sama kuin tarjous, jotta sopimus katsotaan muodostuneen.

Lue artikkeli

Artikkelit - Kauppa ja sopimus

Onko sopimus pätevä, jos sopimuskumppanina on vajaavaltainen henkilö?

Vajaavaltaisella tarkoitetaan alle 18-vuotiasta henkilöä (alaikäinen) ja sellaista 18 vuotta täyttänyttä henkilöä (täysi-ikäinen), joka on julistettu vajaavaltaiseksi.

Lue artikkeli

Artikkelit - Kauppa ja sopimus

Onko sopimus pätevä silloin, jos sopimuskumppani on menetellyt petollisesti?

Jos sopimuskumppani on saanut sopimuksen aikaan petollisen menettelyn kautta tai jos hän tietää tai hänen olisi pitänyt tietää, että joku muu on saanut sopimuksen aikaan menetellen petollisesti hänen sopimuskumppaniaan kohtaan, on sopimus pätemätön. Se ei tällöin sido sitä, johon petollinen menettely on kohdistunut.

Lue artikkeli

Artikkelit - Kauppa ja sopimus

Onko sopimus pätevä, jos toinen osapuoli menettelee kunnianvastaisesti ja arvottomasti?

Jos oikeustoimi on tehty sellaisissa olosuhteissa, että niistä tietoisen olisi kunnianvastaista ja arvotonta vedota oikeustoimeen, ja sen, johon oikeustoimi on kohdistettu, täytyy olettaa niistä tietäneen, on oikeustoimi pätemätön.

Lue artikkeli

Artikkelit - Kauppa ja sopimus

Onko sopimus pätevä, jos olen erehdyksessä antanut virheellisen tahdonilmaisun?

Jos osapuoli on erehdyksessä antanut virheellisen tahdonilmaisun, ei tahdonilmaisu sellaisenaan sido sen antajaa, jos sopimuksen toinen osapuoli tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää erehdyksestä. Sopimuksen toisen osapuolen katsotaan pitäneen tietää erehdyksestä esimerkiksi silloin, kun sopimukseen erehdyksessä väärin merkitty hinta poikkeaa huomattavasti yleisestä hintatasosta.

Lue artikkeli