Kauppa ja sopimus

Lahjan peruutus ja purkaminen

Julkaistu: 23.01.2012

Asianajaja Martti Lepistö, Seinäjoki, As:tsto Ristikangas, Kinnunen & Koskinen Oy, martti.lepisto@ristikangas.fi

Voiko lahja peruuttaa tai purkaa?

Lahjan antaminen on vapaaehtoista. Lahjoittaja voi vapaasti peruuttaa antamansa lahjalupauksen siihen saakka, kunnes lahjalupaus katsotaan täytetyksi, eli kunnes lahjansaaja on saanut lahjan haltuunsa. Lahja voidaan peruuttaa (tai sitä vähentää) sitovan lahjanlupauksen antamisen jälkeen, mutta ennen lahjoituksen täyttämistä. Edellytyksenä peruutukselle on, lahjanantajan varallisuusolojen niin suuri huonontuminen, että lahjansaajankin olot huomioon ottaen, lahjan vaatiminen olisi ilmeisesti kohtuutonta. Jos lahjansaaja tekee sitovan lahjalupauksenantajalle huomattavaa vääryyttä, voi antaja peruuttaa lahjoituksen, niin kauan kun sitä ei ole täytetty. Lahjanantajan tulee ilmoittaa peruutuksesta lahjansaajalle vuoden kuluessa vääryydestä tiedon saatuaan.

Lahjoittajan tai lahjansaajan mieli voi muuttua ja lahja halutaankin purkaa. Lahjakirjaan sisällytetystä purkuehdosta säännellään perintö- ja lahjaverolaissa. Kanne lahjoituksen purkamisesta on pantava vireille vuoden kuluessa siitä, kun lahjanantaja on saanut tiedon purkuperusteesta. Jos purkuehtoa ei ole sisällytetty lahjakirjaan, ei ole myöskään lainsäädäntöä johon tukeutua, joten ratkaisua on haettava oikeus- ja verotuskäytännöstä.

Lahjavero tulee maksettavaksi lahjakirjaan sisällytetystä purkuehdosta huolimatta. Maksettu lahjavero palautetaan takaisin maksajalle, jos purkavin ehdoin saadun omaisuuden saaja, ehdon täyttyessä, joutuu luovuttamaan omaisuuden viiden vuoden kuluessa siitä, kun hän sen sai. Verovelvollisen on tehtävä maksetun veron palautusta ilmoitus verottajalle kuuden kuukauden kuluessa omaisuuden takaisinluovuttamisesta.

Lahjan antamisen yhteydessä ei olla välttämättä täysin selvillä lahjasta seuraavasta verovelvollisuudesta. Lahja annetaan, mutta verotoimistosta saadun lahjaveropäätöksen jälkeen mieli muuttuukin. Lahjansaaja ei yllättäen selviydykään lahjaveron maksuvelvollisuudesta ja lahja halutaan peruuttaa. Toimitettu lahjavero jää voimaan, eikä sitä palauteta, jos pätevä lahjoitus puretaan vapaaehtoisesti, ilman lahjakirjaan sisällytettyä purkuehtoa. Ilman purkuehtoa tapahtuvan palautuksen yhteydessä, alkuperäiselle omistajalle palautuvasta omaisuudesta seuraa uusi lahjaveronmaksuvelvollisuus. Käytännössä palautuvasta samasta lahjasta maksetaan tuplaverot.

Edellä mainitunlaisessa tilanteessa, kaksinkertaiselta verotukselta välttyy vain jos tuomioistuin mitätöi lahjan, esimerkiksi lahjanantajan konkurssin yhteydessä, takaisinsaantina pesään. Vastaavasti menetellään myös, jos lahja puretaan osapuolten yhteisymmärryksellä sellaisella syyllä, jolla tuomioistuinkin olisi purkanut lahjoituksen. Verovelvollinen kannattaa pyytää lahjan purkamista koskevassa asiassa verottajan ennakkoratkaisua (maksullinen), ennen toimenpiteisiin ryhtymistä. Myös asianajajan apuun kääntyminen on hyvin suositeltavaa.

Löydätkö vastauksen kysymykseesi artikkeleistamme?

Artikkelit

Tavaran virhe kauppalain mukaan

Kauppa on sopimus, jossa myyjä luovuttaa esineen omistusoikeuden ostajalle rahavastiketta vastaan. Kun kaupan molemmat osapuolet ovat joko yksityishenkilöitä tai elinkeinonharjoittajia, sovelletaan kauppalakia. Tässä artikkelissa tarkastellaan, milloin tavarassa on kauppalain mukaan virhe.

Lue artikkeli

Artikkelit

Vuokranantajan oikeus purkaa vuokrasopimus

Toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus päättyy tavallisesti irtisanomiseen. On kuitenkin tiettyjä erikoistilanteita, joissa vuokrasopimus voidaan purkaa välittömästi. Tässä artikkelissa keskitytään niihin tilanteisiin, joissa vuokranantaja voi purkaa vuokrasopimuksen asuinhuoneistoa vuokratessa. Vuokranantajan purkuperusteet on lueteltu tyhjentävästi laissa ja ylimääräisistä purkuperusteista ei voi sopia.

Lue artikkeli

Artikkelit

Perusteettoman edun palautus

Henkilön saadessa perusteetonta etua toisen kustannuksella, tämä etu voidaan vaatia takaisin perusteettoman edun palautuksena. Perusteettoman edun palautus ei tarkoita samaa kuin vahingonkorvaus.

Lue artikkeli

Puhelinpalvelu

0600 199 33

Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin (1 € + ppm/min)

OpusLexin lakimiehet palvelevat sivua myös puhelimitse! Puhelinneuvontaa numerossa 0600 199 33 (1 € + ppm/min). Sinua lähinnä vapaana oleva OpusLexin lakimies vastaa puheluusi arkipäivisin kello 8:00-16:00 välisenä aikana, aattopäivinä klo 8:00-14:00.