Kauppa ja sopimus

Asuntokaupan sopimuksen synty: tarjous ja vastaus

Julkaistu: 03.01.2012

Sopimus asunto-osakkeen kaupasta syntyy tarjouksen ja siihen saadun vastauksen myötä. Oleellista on, että hyväksyvän vastauksen tulee olla sisällöltään sama kuin tarjous, jotta sopimus katsotaan muodostuneen.

Asunnon myynti-ilmoitusta ei katsota tarjoukseksi. Sillä kuvainnollisesti pyydetään ostotarjousta. Esimerkiksi lehden myynti-ilmoitus ei siis velvoita myyjää lopulta myymään asuntoa.

Jos tarjoukseen on annettu vastaus, jossa tarjous kyllä hyväksytään mutta kaupalle asetetaan jokin uusi ehto, ei sopimus synny kyseisen vastauksen myötä. Näin on myös jos vastaukseen on laitettu jokin lisäys, joka poikkeaa tarjouksesta. Vastaus katsotaan tällöin uudeksi tarjoukseksi, johon edellytetään samansisältöinen vastaus.

Jos tarjouksessa on asetettu vastukselle jokin määräaika, tulee tätä noudattaa jotta sopimus syntyisi.

Tarjous voidaan perua vain siinä tapauksessa, että peruutus on toimitettu tarjouksen saajalle, ennen tai samanaikaisesti kuin tämä on ottanut selon tarjouksesta.

Löydätkö vastauksen kysymykseesi artikkeleistamme?

Artikkelit

Vuokranantajan oikeus purkaa vuokrasopimus

Toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus päättyy tavallisesti irtisanomiseen. On kuitenkin tiettyjä erikoistilanteita, joissa vuokrasopimus voidaan purkaa välittömästi. Tässä artikkelissa keskitytään niihin tilanteisiin, joissa vuokranantaja voi purkaa vuokrasopimuksen asuinhuoneistoa vuokratessa. Vuokranantajan purkuperusteet on lueteltu tyhjentävästi laissa ja ylimääräisistä purkuperusteista ei voi sopia.

Lue artikkeli

Artikkelit

Perusteettoman edun palautus

Henkilön saadessa perusteetonta etua toisen kustannuksella, tämä etu voidaan vaatia takaisin perusteettoman edun palautuksena. Perusteettoman edun palautus ei tarkoita samaa kuin vahingonkorvaus.

Lue artikkeli

Artikkelit

Pakko, petollinen viettely ja kiskonta

Sopimusten sitovuus on yksi oikeusjärjestelmämme lähtökohdista. Tiettyjen olosuhteiden vallitessa tehty oikeustoimi voidaan kuitenkin todeta pätemättömäksi. Oikeustoimilaissa säädetään yleisistä pätemättömyysperusteista, jotka koskevat kaikkia varallisuusoikeudellisia oikeustoimia. Tässä käsittelemme pakkoa, petollista viettelyä ja kiskontaa oikeustoimen pätemättömyysperusteena.

Lue artikkeli

Puhelinpalvelu

0600 199 33

Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin (1 € + ppm/min)

OpusLexin lakimiehet palvelevat sivua myös puhelimitse! Puhelinneuvontaa numerossa 0600 199 33 (1 € + ppm/min). Sinua lähinnä vapaana oleva OpusLexin lakimies vastaa puheluusi arkipäivisin kello 8:00-16:00 välisenä aikana, aattopäivinä klo 8:00-14:00.