Kauppa ja sopimus

Mikä vaikutus käsirahan antamisella on asuntokaupassa?

Julkaistu: 01.03.2012

Käsirahan antamalla henkilö on tehnyt tarjouksen asunnon ostamisesta. Käsirahalla on ikään kuin tarjousta vahvistava tehtävä.

Käsirahan saanut myyjä puolestaan lupaa, ettei myy asuntoa jollekulle muulle. Myyjä ei saakaan ottaa asunnosta vastaan toista käsirahaa taikka tarjousta, ennen kuin tämä on palauttanut ensin saamansa käsirahan takaisin sen antajalle. Palauttamisen vaihtoehtona käy muu toimi, jonka seurauksena käy selväksi ostotarjouksen tehneelle, että käsiraha tullaan palauttamaan.

Käsiraha luetaan osaksi asunnon kauppahintaa.

Jos myyjä hylkää tarjouksen, tulee myyjän palauttaa käsiraha takaisin sen antaneelle ostajaehdokkaalle. Jos sen sijaan kappa ei toteudukaan myyjästä johtuvasta syystä, vaikka siitä on myyjän kanssa sovittu käsirahaa annettaessa, tulee myyjän korvata käsirahan suuruinen summa ostajalle. Korvaus maksetaan siis käsirahan palautuksen lisäksi.

Ostajan vetäytyessä kaupasta, saa myyjä pitää saamansa käsirahan.

Mikäli myyjä on ottanut vastaan useita käsirahoja samasta asunnosta, eivät ostotarjousten tekijät ole sidottuja tarjoukseen. Tämä tarkoittaa sitä, että he voivat rauhassa vetäytyä kaupasta ja saavat käsirahansa takaisin.

Löydätkö vastauksen kysymykseesi artikkeleistamme?

Artikkelit

Perusteettoman edun palautus

Henkilön saadessa perusteetonta etua toisen kustannuksella, tämä etu voidaan vaatia takaisin perusteettoman edun palautuksena. Perusteettoman edun palautus ei tarkoita samaa kuin vahingonkorvaus.

Lue artikkeli

Artikkelit

Pakko, petollinen viettely ja kiskonta

Sopimusten sitovuus on yksi oikeusjärjestelmämme lähtökohdista. Tiettyjen olosuhteiden vallitessa tehty oikeustoimi voidaan kuitenkin todeta pätemättömäksi. Oikeustoimilaissa säädetään yleisistä pätemättömyysperusteista, jotka koskevat kaikkia varallisuusoikeudellisia oikeustoimia. Tässä käsittelemme pakkoa, petollista viettelyä ja kiskontaa oikeustoimen pätemättömyysperusteena.

Lue artikkeli

Artikkelit

Velan vanhentuminen

Velan vanhentumisella tarkoitetaan velan raukeamista ajan kulumisen ja osapuolten passiivisuuden takia. Vanhentumista säätelee laki velan vanhentumisesta. Laki antaa yleiset säännökset velan vanhentumisesta, joista ei voida poiketa velallisen vahingoksi.

Lue artikkeli

Puhelinpalvelu

0600 199 33

Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin (1 € + ppm/min)

OpusLexin lakimiehet palvelevat sivua myös puhelimitse! Puhelinneuvontaa numerossa 0600 199 33 (1 € + ppm/min). Sinua lähinnä vapaana oleva OpusLexin lakimies vastaa puheluusi arkipäivisin kello 8:00-16:00 välisenä aikana, aattopäivinä klo 8:00-14:00.