Uutiset

Satoja asiantuntijoiden laatimia
artikkeleja useista eri aihealueista

Uutiset - 2016

Liian lähellä toista autoa ajanut kuljettaja tuomittiin liikenneturvallisuuden vaarantamisesta sakkoihin

Asiassa oli ollut käräjäoikeudessa riitaista vastaajan kuljettaman auton välimatka hänen edellä ajavaan autoon tapahtumahetkellä. Vastaaja oli oikeudessa kertonut, että välimatka edellä ajavaan autoon oli ollut 30 - 60 metriä.

Lue uutinen

Uutiset - 2016

Suomi menestyy kohtalaisen hyvin Eu:n sisämarkkinoiden toimeenpanossa

Suomi menestyy kohtalaisen hyvin sisämarkkinoiden toimeenpanossa, käy ilmi EU:n komission 18.7.2016 julkaisemassa Sisämarkkinoiden tulostaulusta.

Lue uutinen

Uutiset - 2016

Korkein oikeus arvioi asunto-osakeyhtiökokouksen päätöksen lain- ja yhtiöjärjestyksen vastaisuutta sekä yhdenvertaisuusperiaatteen soveltumista

Asunto-osakeyhtiö L oli aikaisemmin perinyt käyttömaksun yhtiön yhteisissä tiloissa olevan pyykkituvan käytöstä. Yhtiökokous oli annettujen äänten enemmistöllä päättänyt, että pyykkituvan käytöstä aiheutuvat kustannukset katetaan yhtiövastikkeilla eikä käytöstä peritä erillistä käyttömaksua. A ja B omistivat L:n asunto-osakeyhtiöstä kahden asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavat osakkeet.

Lue uutinen

Uutiset - 2016

Korkein oikeus arvioi testamentin muotovaatimusten pätevyyttä

SL oli allekirjoittanut testamentin, jolla hän oli testamentannut omaisuutensa pojalleen AL:lle lukuun ottamatta testamentissa yksilöityjä asunto-osakkeita, jotka hän oli testamentannut miniälleen HL:lle. Tyttärensä CL:n osalta SL:n testamentista ilmenevä käsitys oli, että tämä oli jo saanut lakiosansa ennakkoperintöjen muodossa.

Lue uutinen

Uutiset - 2016

Apulaisoikeusasiamies moitti Verohallintoa siitä, että se jätti tekemänsä virheen korjaamisen asiakkaiden aktiivisuuden varaan

Kanteluasian tutkinnan yhteydessä ilmeni, että vuoden 2012 ennakkopidätysprosentin laskennassa Verohallinnossa oli tapahtunut ohjelmointivirhe. Sen seurauksena noin 3 600 verovelvollisen ulkomailta saama eläketulo kirjautui ennakonpidätysprosentin laskentaan kahteen kertaan.

Lue uutinen

Uutiset - 2016

Korkeimman oikeuden mukaan velan vanhentuminen ei ala kulua, kun velan peruste on objektiivisesti katsoen epäselvä

A oli vuonna 2003 tuonut Suomeen käytetyn henkilöauton, josta oli 7.4.2004 annetun autoveropäätöksen perusteella peritty autoverolle laskettua arvonlisäveroa (jäljempänä elv). A oli 14.5.2010 pyytänyt korkeimmalta hallinto-oikeudelta verotuspäätöksen purkamista sillä perusteella, että elv oli ollut Euroopan unionin oikeuden vastainen. Purkuhakemus oli hylätty ja A:lta oli peritty oikeudenkäyntimaksu.

Lue uutinen

Uutiset - 2016

Espanjalaisella tuomioisuimella oli yksinomainen toimivalta suomalaisten yhteisomistajien omistussuhteen purkua koskevassa asiassa

A, B ja C vaativat käräjäoikeuteen toimittamassaan yhteisomistussuhteen purkamista koskevassa hakemuksessaan uskotun miehen määräämistä myymään heidän ja X:n ja Y:n yhteisesti omistaman Espanjassa sijaitsevan omakotitalon ja kerrostaloasunnon sekä jakamaan saatavan kauppahinnan yhteisomistajien kesken.

Lue uutinen

Uutiset - 2016

Vuosilomalaki, merimiesten vuosilomalaki ja sairausvakuutuslaki muuttuvat

Tasavallan presidentti on vahvistanut vuosilomalain, merimiesten vuosilomalain ja sairausvakuutuslain muutokset 18.3.2016. Lait tulevat voimaan 1.4.2016, eli seuraavan lomanmääräytymisvuoden alusta.

Lue uutinen

Puhelinpalvelu

0600 199 33

Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin (1 € + ppm/min)

OpusLexin lakimiehet palvelevat sivua myös puhelimitse! Puhelinneuvontaa numerossa 0600 199 33 (1 € + ppm/min). Sinua lähinnä vapaana oleva OpusLexin lakimies vastaa puheluusi arkipäivisin kello 8:00-16:00 välisenä aikana, aattopäivinä klo 8:00-14:00.