2016

Liian lähellä toista autoa ajanut kuljettaja tuomittiin liikenneturvallisuuden vaarantamisesta sakkoihin

Julkaistu: 01.08.2016

Liian lähellä toista autoa ajanut kuljettaja tuomittiin liikenneturvallisuuden vaarantamisesta sakkoihin

Julkaistu 1.8.2016

Asiassa oli ollut käräjäoikeudessa riitaista vastaajan kuljettaman auton välimatka hänen edellä ajavaan autoon tapahtumahetkellä. Vastaaja oli oikeudessa kertonut, että välimatka edellä ajavaan autoon oli ollut 30 - 60 metriä.

Todistajana kuullun, tapahtumahetkellä partiotehtävissä toimineen todistajan mukaan vastaajan kuljettaman auton välimatka edellä ajavaan autoon oli ollut enimmäkseen noin kaksi auton mittaa eli noin 10 metriä useiden kilometrien matkalla. Todistaja oli pitänyt tätä välimatkaa todella lyhyenä ja erittäin vaarallisena keliolosuhteet huomioon ottaen.

Todistajan kertomusta oli tukenut DVD-tallenne, josta oli selvästi havaittavissa vastaajan kuljettaman auton huomattavan lyhyt etäisyys edellä ajavaan autoon useiden kilometrien matkalla, vaaran aiheuttamisen mahdollisuus edellä olevassa autossa matkustaville sekä keliolosuhteet. Näillä perusteilla vastaajan omaa kertomusta välimatkasta ei ollut pidettävä uskottavana.

Käräjäoikeus oli todennut, että vastaajan kuljettaman auton välimatkan ollessa edellä ajavaan autoon noin 10 metriä, vastaaja ei olisi voinut pysäyttää kuljettamaansa autoa, mikäli edellä ajavan auton kuljettaja olisi tehnyt äkkijarrutuksen. Tilanteessa oli ollut käsillä abstraktisen vaaran aiheuttaminen eli vastaajan toiminta oli ollut omiaan aiheuttamaan vaaraa toisen turvallisuudelle. Lisäksi vastaajan vähintäänkin huolimaton toiminta tilanteessa oli riittänyt edellä selostettujen seikkojen kanssa syyksilukemisen perusteeksi.

Vastaajan syyllisyydestä ei käräjäoikeuden mukaan ollut jäänyt varteenotettavaa epäilyä.

Rikoksen vahingollisuus ja vaarallisuus, teon vaikuttimet sekä rikoksesta ilmenevä muu tekijän syyllisyys huomioon ottaen oikeudenmukainen rangaistus rikoksesta oli 18 päiväsakkoa.

Hovioikeus ei myöntänyt vastaajalle jatkokäsittelylupaa.

 

Lähde: edilex.fi

Löydätkö vastauksen kysymykseesi artikkeleistamme?

Uutiset

Euroopan komissio ehdottaa verotussääntöjen yhtenäistämistä ja konsernin tuloksen jakamista EU:ssa

Ensin tarkoituksena on sopia yhteisestä yhtiöveropohjasta (Common Corporate Tax Base, CCTB), ja tämän jälkeen yhdistettyä yhtiöveropohjaa (Common Consolidated Corporate Tax Base, CCCTB) koskevista jakosäännöksistä. Yhdistetty yhtiöveropohja tarkoittaa, että eri jäsenvaltioissa toimivien konserniyhtiöiden kokonaistulos jaettaisiin jäsenvaltioiden kesken.

Lue uutinen

Uutiset

KKO hylkäsi anonyymiä todistamista koskevan syyttäjien vaatimuksen

Korkein oikeus on kumonnut Helsingin hovioikeuden päätöksen, jolla hovioikeus oli hyväksynyt neljän todistajan kuulemisen anonyymisti eli heidän henkilöllisyyttään ja yhteystietojaan paljastamatta. Kuulemista koskeva päätös liittyi törkeää huumausainerikosta koskevaan asiaan.

Lue uutinen

Uutiset

Työsopimuslaki muuttuu vuodenvaihteessa

Voimassaolevan työsopimuslain mukaan määräaikaisen työsopimuksen tekemiseen tulee olla perusteltu syy. Työsopimuslakiin lisätään vuodenvaihteessa säännös, joka mahdollistaa määräaikaisen työsopimuksen tekemisen pitkäaikaistyöttömän kanssa ilman perusteltua syytä.

Lue uutinen

Puhelinpalvelu

0600 199 33

Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin (3,10 € + ppm/min)

OpusLexin lakimiehet palvelevat sivua myös puhelimitse! Puhelinneuvontaa numerossa 0600 199 33 (3,1 € + ppm/min). Sinua lähinnä vapaana oleva OpusLexin lakimies vastaa puheluusi arkipäivisin kello 8:00-16:00 välisenä aikana, aattopäivinä klo 8:00-14:00.