2016

Suomi menestyy kohtalaisen hyvin Eu:n sisämarkkinoiden toimeenpanossa

Julkaistu: 22.07.2016

Suomi menestyy kohtalaisen hyvin sisämarkkinoiden toimeenpanossa, käy ilmi EU:n komission 18.7.2016 julkaisemassa Sisämarkkinoiden tulostaulusta.

Tulostaulu kertoo maakohtaisesti jäsenmaiden hallinnon suoriutumisesta sisämarkkinoilla. Viranomaisten välisessä rajat ylittävässä sisämarkkinayhteistyössä (IMI) Suomi menestyy hyvin. Tulokset ovat yli EU-keskiarvon kaikissa viidessä indikaattorissa. Komission mukaan Suomi on yksi nopeimmista asiankäsittelijöistä.

– Sisämarkkinoiden toiminta edellyttää sitoutumista jäsenvaltioiden viranomaisilta ja Suomi pärjää hyvin tässä vertailussa, toteaa ylitarkastaja Akseli Koskela työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Rikkomusmenettelyjen kokonaismäärä on huomattavasti alempi kuin vielä viisi vuotta sitten. Kuitenkin 12 jäsenmaalla, myös Suomella, on tulos heikentynyt puolessa vuodessa. Komission ja jäsenvaltioiden välinen rakentava vuoropuhelu on usein tehokas keino ratkaista ongelmia. Suomen kannalta ongelmallisin sektori rikkomusmenettelyissä on liikenne.

Suomi on ilmoittanut erityisesti kemikaali- ja rakennusalaan liittyviä määräyksiä teknisten määräysten läpinäkyvyysmenettelyssä, jossa komissiolle ja muille jäsenmaille ilmoitetaan kansallisista teknisistä määräysluonnoksista TRIS-järjestelmän avulla. Yhdessä nämä kattavat yli puolet Suomen vuotuisista määräysilmoituksista.

EU:n sisäisten kaupanesteiden purkamiseen ja kansalaisten kohtaamiin vapaan liikkuvuuden esteisiin tarkoitettu SOLVIT-verkosto on yltänyt ratkaisuun 88 prosentissa tapauksistaan. Kasvava määrä tapauksista koskee kolmannesta maasta tulevien aviopuolisoiden oleskelua ja toisesta EU-maasta tulevien työttömäksi jääneiden työnhakijoiden sosiaalioikeuksia kahden jäsenmaan välillä.

Komissio kehittää edelleen yhden luukun periaatteella toimivaa sähköistä Your Europe - portaalia kaikille sisämarkkinapalveluille, jotka on suunnattu sekä kansalaisille että yrityksille. Portaalin vuosittainen kävijämäärä on noussut 12,2 miljoonaan. EU:n yhteiseen työvälityspalveluun EURES:iin on rekisteröitynyt 190 000 työnhakijaa. 

 

 

Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö

 

Muita tiedotteita aiheesta:

Euroopan komission suomen edustuston tiedotus

Lue lisää rikkomusmenettelyn prosessista sekä sisämarkkinoiden tulostaulusta laajemmasta lehdistötiedotteesta

Komission vuosikertomus Suomen osalta

Löydätkö vastauksen kysymykseesi artikkeleistamme?

Uutiset

Euroopan komissio ehdottaa verotussääntöjen yhtenäistämistä ja konsernin tuloksen jakamista EU:ssa

Ensin tarkoituksena on sopia yhteisestä yhtiöveropohjasta (Common Corporate Tax Base, CCTB), ja tämän jälkeen yhdistettyä yhtiöveropohjaa (Common Consolidated Corporate Tax Base, CCCTB) koskevista jakosäännöksistä. Yhdistetty yhtiöveropohja tarkoittaa, että eri jäsenvaltioissa toimivien konserniyhtiöiden kokonaistulos jaettaisiin jäsenvaltioiden kesken.

Lue uutinen

Uutiset

KKO hylkäsi anonyymiä todistamista koskevan syyttäjien vaatimuksen

Korkein oikeus on kumonnut Helsingin hovioikeuden päätöksen, jolla hovioikeus oli hyväksynyt neljän todistajan kuulemisen anonyymisti eli heidän henkilöllisyyttään ja yhteystietojaan paljastamatta. Kuulemista koskeva päätös liittyi törkeää huumausainerikosta koskevaan asiaan.

Lue uutinen

Uutiset

Työsopimuslaki muuttuu vuodenvaihteessa

Voimassaolevan työsopimuslain mukaan määräaikaisen työsopimuksen tekemiseen tulee olla perusteltu syy. Työsopimuslakiin lisätään vuodenvaihteessa säännös, joka mahdollistaa määräaikaisen työsopimuksen tekemisen pitkäaikaistyöttömän kanssa ilman perusteltua syytä.

Lue uutinen

Puhelinpalvelu

0600 199 33

Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin (3,10 € + ppm/min)

OpusLexin lakimiehet palvelevat sivua myös puhelimitse! Puhelinneuvontaa numerossa 0600 199 33 (3,1 € + ppm/min). Sinua lähinnä vapaana oleva OpusLexin lakimies vastaa puheluusi arkipäivisin kello 8:00-16:00 välisenä aikana, aattopäivinä klo 8:00-14:00.