2016

Hallinto-oikeus kumosi ennakkoratkaisun edustusveneen vähennyksistä

Julkaistu: 02.09.2016

Rahoitusalalla toimiva A Oy on hankkinut veneen, jota käytetään yhtiön edustuskäytössä, osakkaan yksityisetukäytössä ja mahdollisesti henkilökunnan virkistystoiminnassa. Yksityiskäyttö on tarkoitus käsitellä kirjanpidossa luontoisetuna. Vene tulee olemaan vesillä vuosittain toukokuusta syyskuuhun. A Oy:n arvion mukaan venettä käytetään vuoden aikana 30‒35 päivää, josta edustuskäyttöä on 20‒25 päivää ja yksityiskäyttöä loput.

A Oy on pyytänyt ennakkoratkaisua siihen, missä määrin sillä on oikeus vähentää verotuksessaan veneestä aiheutuneet menot ja poistot edustusmenoina ja luontoisedun hankkimisesta aiheutuneina kustannuksina. Lisäksi A Oy on kysynyt, voidaanko veneestä yhtiölle aiheutuneisiin menoihin soveltaa joiltain osin verotusmenettelystä annetun lain säännöksiä peitellystä osingosta.

Verohallinto lausui päätöksessään, että muuttuvat kulut on kohdistettava todellisen käytön mukaan. Kiinteät kulut ja poistot on jaettava laskennallisesti siten, että edustuskäytön osuus on todellisten edustuskäyttöpäivien suhteellinen osuus vesilläolopäivistä ja muu osuus on yksityiskäyttöä. Edustuskäytön osalta puolet kuluista ja poistoista on vähennyskelpoista. Yksityiskäyttöön kohdistuvat kulut ja poistot ovat kokonaan vähennyskelpoisia eikä peiteltyä osinkoa aiheudu, jos osakkaita verotetaan tästä luontoisedusta.

Hallinto-oikeus kumosi ennakkoratkaisun ja palautti asian Verohallinnolle uudelleen käsiteltäväksi. Hallinto-oikeus totesi että veneestä aiheutuneet muuttuvat kulut tulee vähentää todellisen käytön mukaisesti ja kiinteät kulut sekä poistot toteutuneen käytön suhteessa. Veneestä aiheutuneihin menoihin ei sovelleta peitellyn osingon säännöksiä, jos yksityiskäyttö käsitellään luontoisetuna.

Hallinto-oikeus perusteli ratkaisua sillä, että yhtiön arvion mukaan edustusveneilyä tulee olemaan enemmän kuin yksityiskäyttöä. Vene on laiturissa ollessaan yhtäläisesti käytettävissä yhtiön liikekäyttöön ja osakkaiden yksityiskäyttöön. Näin ollen ei ole perustetta sille, että ns. laituripäivät olisivat kokonaan yksityiskäyttöä, joten kiinteät kulut ja poistot on hyväksyttävä vähennyskelpoiseksi toteutuneen edustuskäytön, luontaisetuna kirjatun yksityiskäytön sekä muun mahdollisen käytön suhteessa. Muuttuvat kulut, kuten esimerkiksi polttoainekulut, tulee kuitenkin hyväksyä vähennettäväksi sen mukaan, kuinka paljon kuluja kussakin käyttötarkoituksessa on tosiasiassa syntynyt.

 

Turun HAO 30.8.2016  16/0500/3

Löydätkö vastauksen kysymykseesi artikkeleistamme?

Uutiset

Euroopan komissio ehdottaa verotussääntöjen yhtenäistämistä ja konsernin tuloksen jakamista EU:ssa

Ensin tarkoituksena on sopia yhteisestä yhtiöveropohjasta (Common Corporate Tax Base, CCTB), ja tämän jälkeen yhdistettyä yhtiöveropohjaa (Common Consolidated Corporate Tax Base, CCCTB) koskevista jakosäännöksistä. Yhdistetty yhtiöveropohja tarkoittaa, että eri jäsenvaltioissa toimivien konserniyhtiöiden kokonaistulos jaettaisiin jäsenvaltioiden kesken.

Lue uutinen

Uutiset

KKO hylkäsi anonyymiä todistamista koskevan syyttäjien vaatimuksen

Korkein oikeus on kumonnut Helsingin hovioikeuden päätöksen, jolla hovioikeus oli hyväksynyt neljän todistajan kuulemisen anonyymisti eli heidän henkilöllisyyttään ja yhteystietojaan paljastamatta. Kuulemista koskeva päätös liittyi törkeää huumausainerikosta koskevaan asiaan.

Lue uutinen

Uutiset

Työsopimuslaki muuttuu vuodenvaihteessa

Voimassaolevan työsopimuslain mukaan määräaikaisen työsopimuksen tekemiseen tulee olla perusteltu syy. Työsopimuslakiin lisätään vuodenvaihteessa säännös, joka mahdollistaa määräaikaisen työsopimuksen tekemisen pitkäaikaistyöttömän kanssa ilman perusteltua syytä.

Lue uutinen

Puhelinpalvelu

0600 199 33

Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin (3,10 € + ppm/min)

OpusLexin lakimiehet palvelevat sivua myös puhelimitse! Puhelinneuvontaa numerossa 0600 199 33 (3,1 € + ppm/min). Sinua lähinnä vapaana oleva OpusLexin lakimies vastaa puheluusi arkipäivisin kello 8:00-16:00 välisenä aikana, aattopäivinä klo 8:00-14:00.