Uutiset

Satoja asiantuntijoiden laatimia
artikkeleja useista eri aihealueista

Uutiset - 2016

Korkein oikeus ratkaisi huoneistonvuokrasopimuksen tulkinnanvaraisen vuokrankorotusehdon tulkinnan

R vuokranantajana ja L ja V vuokralaisina olivat solmineet vuokrasopimuksen, jossa oli sovittu vuokran korottamisesta siten, että vuokra oli sidottu elinkustannusindeksiin ja että minimikorotus oli 4 %. Sopimuksen mukaan vuokra tarkistettiin aina kesäkuun alusta ja tarkistusajankohta oli vuosittain. Vuokralaiset eivät olleet oma-aloitteisesti ryhtyneet maksamaan korotettua vuokraa.

Lue uutinen

Uutiset - 2016

Korkein oikeus arvioi asunnonvuokran irtisanomisilmoituksen muotovaatimusta

Asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain 54 §:n 1 momentin mukaan vuokranantajan irtisanoessa vuokrasopimuksen on vuokralaiselle annettava kirjallinen irtisanomisilmoitus, jossa mainitaan vuokrasuhteen päättymisajankohta. Korkeimmassa oikeudessa on kysymys siitä, onko vuokranantajan irtisanomisilmoitus ollut mainitun lainkohdan mukainen, kun irtisanomisilmoituksessa ei ollut ilmoitettu vuokrasuhteen nimenomaista päättymispäivämäärää.

Lue uutinen

Uutiset - 2016

Eduskunnan oikeusasiamies antoi moitteet kahdessa edunvalvonta-asiassa

Maistraatti oli ryhtynyt selvittämään kantelijan ja hänen puolisonsa edunvalvonnan tarvetta selvästi perusteettoman ilmoituksen nojalla. Oikeusasiamies katsoi maistraatin puuttuneen aiheettomasti asianosaisten perusoikeutena turvattuun yksityisyyden suojaan ja itsemääräämisoikeuteen.

Lue uutinen

Uutiset - 2016

Korkein oikeus kumosi hovioikeuden tuomion kirjanpitorikosasiassa

Kysymys siitä, oliko rakennustoiminta tosiasiassa A:n toimintaa, ja oliko sen perusteella A:n toiminimen kirjanpito siten virheellistä tai harhaanjohtavaa, että A ja toiminimen kirjanpitäjä olivat syyllistyneet kirjanpitorikokseen ja B avunantoon siihen.

Lue uutinen

Uutiset - 2016

Hallitus esittää sakkoihin suuria korotuksia

Päiväsakot esitetään korotettavaksi noin kaksinkertaisiksi, rikesakkoa aiotaan korottaa 25 prosenttia ja yhteisösakon asteikko on tarkoitus korottaa esityksen mukaan noin kolminkertaiseksi. Korotukset koskisivat niin tuomioistuimissa kuin niiden ulkopuolellakin määrättäviä sakkoja. Hallitus antoi asiasta esityksen eduskunnalle 4. helmikuuta.

Lue uutinen

Uutiset - 2016

Rikoksen uhrin oikeudet parantuvat 1. maaliskuusta lähtien

Uudistuksella laajennetaan poliisin ilmoitusvelvollisuutta uhrin oikeuksista esitutkinnassa ja oikeudenkäynnissä. Uhrille on myös ilmoitettava mahdollisuudesta saada tukea ja suojelua. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi rikoksen uhrille suunnattuja tukipalveluja.

Lue uutinen

Uutiset - 2015

Rikoslakiin tulee uusi törkeää luonnonsuojelurikosta koskeva säännös

Aiemmin laissa ei luonnonsuojelurikoksesta ollut törkeää tekomuotoa. Rikos voidaan arvioida törkeäksi, jos se on kokonaisuutena arvostellen törkeä ja se aiheuttaa vakavaa vaaraa luonnolle, sillä tavoitellaan huomattavaa taloudellista hyötyä tai se on erityisen suunnitelmallinen. Rangaistus rikoksesta on neljästä kuukaudesta neljään vuoteen vankeutta.

Lue uutinen

Uutiset - 2015

Korkolain mukainen viitekorko ja viivästyskorot 1.1.–30.6.2016

Korkolain mukainen viitekorko ajanjaksona 1.1.–30.6.2016 on 0,5 %. Viivästyskorko tänä ajanjaksona on siten 7,5 % vuodessa (viitekorko lisättynä korkolain 4 §:n mukaisella 7 prosenttiyksikön lisäkorolla).

Lue uutinen

Puhelinpalvelu

0600 199 33

Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin (3,10 € + ppm/min)

OpusLexin lakimiehet palvelevat sivua myös puhelimitse! Puhelinneuvontaa numerossa 0600 199 33 (3,1 € + ppm/min). Sinua lähinnä vapaana oleva OpusLexin lakimies vastaa puheluusi arkipäivisin kello 8:00-16:00 välisenä aikana, aattopäivinä klo 8:00-14:00.