2016

Rikoksen uhrin oikeudet parantuvat 1. maaliskuusta lähtien

Julkaistu: 18.01.2016

Uudistuksella laajennetaan poliisin ilmoitusvelvollisuutta uhrin oikeuksista esitutkinnassa ja oikeudenkäynnissä. Uhrille on myös ilmoitettava mahdollisuudesta saada tukea ja suojelua. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi rikoksen uhrille suunnattuja tukipalveluja.

Vastaisuudessa henkeen, terveyteen, vapauteen tai rauhaan kohdistuneen rikoksen tai seksuaalirikoksen uhrilla on halutessaan oikeus saada ilmoitus vangin tai tutkintavangin vapauttamisesta ja tietyin edellytyksin muusta vankilasta poistumisesta. Uudet säännökset koskevat laissa erikseen lueteltuja rikoksia, joissa ilmoittamista voidaan pitää perusteltuna rikoksen luonne ja vakavuus huomioon ottaen. Edellytyksenä on, että ilmoittamisesta ei arvioida aiheutuvan vaaraa vapautettavan hengelle tai terveydelle.

Uhrin tulee ilmoittaa poliisille tai syyttäjälle, jos hän haluaa saada tiedon vapautumisesta. Nykyisinkin viranomaiset voivat tietyissä uhkatilanteissa ilmoittaa uhrille vapautumisesta, mutta velvollisuutta siihen ei ole.

Uudistuksen myötä poliisin on tehtävä uhrista yksilöllinen arviointi haavoittuvuuden tunnistamiseksi. Tällöin on myös arvioitava, mitä erityistoimenpiteitä tarvitaan uhrin suojelemiseksi lisäkärsimykseltä, kun asiaa käsitellään esitutkinnassa tai oikeudenkäynnissä. Uhria voidaan esimerkiksi kuulla oikeudenkäynnissä näkösuojan takaa tai videoneuvottelun avulla.

Samalla laajennetaan oikeutta asiakirjojen käännöksiin. Uhrilla on pyynnöstään oikeus saada käännös mm. esitutkinnan lopettamista tai syyttämättä jättämistä koskevasta päätöksestä. Asiakirjat voidaan kääntää myös suullisesti, jollei uhrin oikeusturva edellytä kirjallista käännöstä.

 

Oikeusministeriön tiedotteen löydät täältä

Löydätkö vastauksen kysymykseesi artikkeleistamme?

Uutiset

Euroopan komissio ehdottaa verotussääntöjen yhtenäistämistä ja konsernin tuloksen jakamista EU:ssa

Ensin tarkoituksena on sopia yhteisestä yhtiöveropohjasta (Common Corporate Tax Base, CCTB), ja tämän jälkeen yhdistettyä yhtiöveropohjaa (Common Consolidated Corporate Tax Base, CCCTB) koskevista jakosäännöksistä. Yhdistetty yhtiöveropohja tarkoittaa, että eri jäsenvaltioissa toimivien konserniyhtiöiden kokonaistulos jaettaisiin jäsenvaltioiden kesken.

Lue uutinen

Uutiset

KKO hylkäsi anonyymiä todistamista koskevan syyttäjien vaatimuksen

Korkein oikeus on kumonnut Helsingin hovioikeuden päätöksen, jolla hovioikeus oli hyväksynyt neljän todistajan kuulemisen anonyymisti eli heidän henkilöllisyyttään ja yhteystietojaan paljastamatta. Kuulemista koskeva päätös liittyi törkeää huumausainerikosta koskevaan asiaan.

Lue uutinen

Uutiset

Työsopimuslaki muuttuu vuodenvaihteessa

Voimassaolevan työsopimuslain mukaan määräaikaisen työsopimuksen tekemiseen tulee olla perusteltu syy. Työsopimuslakiin lisätään vuodenvaihteessa säännös, joka mahdollistaa määräaikaisen työsopimuksen tekemisen pitkäaikaistyöttömän kanssa ilman perusteltua syytä.

Lue uutinen

Puhelinpalvelu

0600 199 33

Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin (1 € + ppm/min)

OpusLexin lakimiehet palvelevat sivua myös puhelimitse! Puhelinneuvontaa numerossa 0600 199 33 (1 € + ppm/min). Sinua lähinnä vapaana oleva OpusLexin lakimies vastaa puheluusi arkipäivisin kello 8:00-16:00 välisenä aikana, aattopäivinä klo 8:00-14:00.