2016

Eduskunnan oikeusasiamies antoi moitteet kahdessa edunvalvonta-asiassa

Julkaistu: 08.02.2016

Maistraatti oli ryhtynyt selvittämään edunvalvonnan tarvetta liian kevein perustein

Maistraatti oli ryhtynyt selvittämään kantelijan ja hänen puolisonsa edunvalvonnan tarvetta selvästi perusteettoman ilmoituksen nojalla. Oikeusasiamies katsoi maistraatin puuttuneen aiheettomasti asianosaisten perusoikeutena turvattuun yksityisyyden suojaan ja itsemääräämisoikeuteen.

Maistraattiin saapuneessa sähköpostissa oli vaadittu edunvalvojan määräämistä pariskunnalle muun muassa seuraavasti: "Olen tuntenut A:n jo lapsesta saakka, valitettavasti on minun siskoni... Koskaan hän ei ole ymmärtänyt mikä on taas toisen omaa. Huijaamalla se on itsensä elättänyt... Varastamalla minun rahoja kuolinpesästä...Nyt hän on löytänyt B:n (puolison), joka ajattelee samalla tavalla...edunvalvoja tällekin retkulle."

Maistraatti oli ryhtynyt selvittämään edunvalvonnan tarvetta ja pyytänyt henkilöistä lääkärinlausunnot terveyskeskukselta. Kantelijan yhteydenoton jälkeen maistraatti oli todennut ilmoituksen perättömäksi ja perunut lääkärinlausuntopyynnöt. Tästä huolimatta kantelijaan ja hänen puolisoonsa oli otettu yhteyttä terveyskeskuksesta edunvalvonnan tarpeen arviointia varten, ja asiasta oli edennyt tieto potilasasiakirjoihin.

Oikeusasiamies katsoi, että maistraatti oli ryhtynyt selvittämään asiaa selvästi liian kevein perustein. Lääkärinlausuntoja oli pyydetty rutiininomaisesti ilman, että ensin olisi kysytty ilmoituksen tekijältä lisätietoja tai kuultu asianosaisia.

Edunvalvontailmoituksesta ei ilmennyt edes vihjeitä siitä, että pariskunta ei kykenisi huolehtimaan raha-asioistaan tai muista eduistaan tai että he voisivat joutua taloudellisesti hyväksikäytetyiksi. Kyse oli pikemminkin heihin kohdistetuista kärkevistä ilmaisuista ja jopa rikosväitteistä.

Oikeusasiamies piti maistraatin menettelyä hyvin poikkeuksellisena ja antoi sille huomautuksen.

Edunvalvontailmoitus ei ole kiusanteon väline

Oikeusasiamies totesi, että jo edunvalvonnan tarpeen selvittäminen voi merkitä monin tavoin puuttumista perusoikeuksiin, kun henkilön terveydentilaa, asumisolosuhteita ja taloudellista tilannetta selvitetään.

Maistraatin tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, onko ilmoituksen perusteella ilmeistä, että henkilö tarvitsee jonkun valvomaan etujaan ja oikeuksiaan.

Edunvalvontailmoituksen tarkoitus on, että suojelun tarpeessa olevat pääsevät edunvalvonnan piiriin. Sitä ei ole tarkoitettu kiusanteon välineeksi, totesi oikeusasiamies.

Edunvalvoja ei kuullut päämiestään

Yleinen edunvalvoja oli laiminlyönyt päämiehensä kuulemisen ennen tämän asunnon suursiivousta, jossa oli hävitetty päämiehen tavaroita. 

Kainuussa yleinen edunvalvoja oli teettänyt kantelijan asunnossa suursiivouksen tämän ollessa sairaalassa.  Siivouksen yhteydessä asunnosta oli myös hävitetty siivoojan arvion mukaan käyttökelvotonta tavaraa.

Siivous ja tavaroiden hävittäminen merkitsivät oikeusasiamiehen mukaan puuttumista kantelijan yksityiselämän suojaan. Kyse oli kantelijalle erityisen tärkeästä asiasta, joten häntä olisi tullut kuulla ennen kuin toimenpiteisiin ryhdyttiin. Edunvalvoja ei edes väittänyt, että kuuleminen olisi ollut mahdotonta päämiehen tilan takia tai muustakaan syystä.

Oikeusasiamies ei pitänyt riittävänä sitä, että sairaalan henkilökunta oli keskustellut siivouksesta kantelijan kanssa, vaan edunvalvojan olisi itse tullut kuulla päämiestään. Tätä velvollisuutta ei poistanut se, että siivous oli sinänsä aiheellinen.

 

Eduskunnan oikeusasiamiehen päätökset löydät kokonaisuudessaan täältä ja täältä

Löydätkö vastauksen kysymykseesi artikkeleistamme?

Uutiset

Euroopan komissio ehdottaa verotussääntöjen yhtenäistämistä ja konsernin tuloksen jakamista EU:ssa

Ensin tarkoituksena on sopia yhteisestä yhtiöveropohjasta (Common Corporate Tax Base, CCTB), ja tämän jälkeen yhdistettyä yhtiöveropohjaa (Common Consolidated Corporate Tax Base, CCCTB) koskevista jakosäännöksistä. Yhdistetty yhtiöveropohja tarkoittaa, että eri jäsenvaltioissa toimivien konserniyhtiöiden kokonaistulos jaettaisiin jäsenvaltioiden kesken.

Lue uutinen

Uutiset

KKO hylkäsi anonyymiä todistamista koskevan syyttäjien vaatimuksen

Korkein oikeus on kumonnut Helsingin hovioikeuden päätöksen, jolla hovioikeus oli hyväksynyt neljän todistajan kuulemisen anonyymisti eli heidän henkilöllisyyttään ja yhteystietojaan paljastamatta. Kuulemista koskeva päätös liittyi törkeää huumausainerikosta koskevaan asiaan.

Lue uutinen

Uutiset

Työsopimuslaki muuttuu vuodenvaihteessa

Voimassaolevan työsopimuslain mukaan määräaikaisen työsopimuksen tekemiseen tulee olla perusteltu syy. Työsopimuslakiin lisätään vuodenvaihteessa säännös, joka mahdollistaa määräaikaisen työsopimuksen tekemisen pitkäaikaistyöttömän kanssa ilman perusteltua syytä.

Lue uutinen

Puhelinpalvelu

0600 199 33

Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin (1 € + ppm/min)

OpusLexin lakimiehet palvelevat sivua myös puhelimitse! Puhelinneuvontaa numerossa 0600 199 33 (1 € + ppm/min). Sinua lähinnä vapaana oleva OpusLexin lakimies vastaa puheluusi arkipäivisin kello 8:00-16:00 välisenä aikana, aattopäivinä klo 8:00-14:00.