Uutiset

Satoja asiantuntijoiden laatimia
artikkeleja useista eri aihealueista

Uutiset - 2016

KKO hylkäsi anonyymiä todistamista koskevan syyttäjien vaatimuksen

Korkein oikeus on kumonnut Helsingin hovioikeuden päätöksen, jolla hovioikeus oli hyväksynyt neljän todistajan kuulemisen anonyymisti eli heidän henkilöllisyyttään ja yhteystietojaan paljastamatta. Kuulemista koskeva päätös liittyi törkeää huumausainerikosta koskevaan asiaan.

Lue uutinen

Uutiset - 2016

Työsopimuslaki muuttuu vuodenvaihteessa

Voimassaolevan työsopimuslain mukaan määräaikaisen työsopimuksen tekemiseen tulee olla perusteltu syy. Työsopimuslakiin lisätään vuodenvaihteessa säännös, joka mahdollistaa määräaikaisen työsopimuksen tekemisen pitkäaikaistyöttömän kanssa ilman perusteltua syytä.

Lue uutinen

Uutiset - 2016

Korkein oikeus hylkäsi Anneli Auerin seksuaalirikostuomiota koskevan purkuhakemuksen

Korkein oikeus (KKO) on hylännyt hakemuksen, jolla Anneli Auer haki Turun hovioikeuden antaman tuomion purkamista. Hovioikeus tuomitsi Auerin kesäkuussa 2013 yhteensä 7 vuoden ja 6 kuukauden mittaiseen vankeusrangaistuksen seksuaalirikoksista ja eräistä muista rikoksista.

Lue uutinen

Uutiset - 2016

KKO:n mukaan velka, joka perustuu toisen henkilön tekemään rikokseen ei ole esteperuste velkajärjestelyn myöntämiselle

A oli ollut jäsenenä viimeksi WinCapita-nimellä toimineessa klubissa, jonka toimintaa johtanut henkilö oli tuomittu rikoksesta. A ei ollut osallistunut rikolliseen toimintaan, mutta hän oli saanut sen johdosta taloudellista hyötyä, joka hänet oli tuomittu menettämään valtiolle.

Lue uutinen

Uutiset - 2016

KHO: Lahjaksi saaduista asunto-osakeyhtiön osakkeista ei tullut maksaa varainsiirtoveroa yhtiölainaosuuden perusteella

A sai aviopuolisonsa kanssa yhteisesti lahjaksi asunto-osakeyhtiön osakkeet, jotka oikeuttavat asuinhuoneiston hallintaan. Osakkeisiin on kohdistunut osuus asunto-osakeyhtiön lainasta. Verohallinto ei ollut määrännyt luovutuksesta varainsiirtoveroa.

Lue uutinen

Uutiset - 2016

KKO:n ratkaisu vapaaehtoisen eläkevakuutuksen huomioon ottamisesta ositukessa ja osituksen sovittelemisesta

A:n ja B:n avioeron tullessa vireille B oli omistanut X Ky:n. Hän oli myös työskennellyt kommandiittiyhtiössä ja oli sen ainoa vastuunalainen yhtiömies. Kommandiittiyhtiö oli ottanut eläkevakuutukset, joissa B oli ollut eläkevakuutuksessa vakuutettuna.

Lue uutinen

Uutiset - 2016

Asuntolainojen ja vertaislainojen sääntelyyn muutoksia vuoden 2017 alusta

Kuluttajansuojalakiin lisätään erityissäännökset asuntoluotoista sekä muista kuluttajaluotoista, joiden vakuudeksi annetaan asunto. Uudet säännökset perustuvat EU-direktiiviin. Ne vahvistetaan tasavallan presidentin esittelyssä tänään 14. lokakuuta. Tarkoituksena on, että ne tulevat voimaan vuoden 2017 alussa.

Lue uutinen

Uutiset - 2016

Työtuomioistuin katsoi ahtaajien ammattiosastojen rikkoneen työrauhavelvollisuuttaan

Ahtaajia edustavat ammattiosastot olivat toimeenpanneet kolmessa satamassa alusten lastinkäsittelyn keskeytyksiä. Aiemmat työtuomioistuimen ratkaisut osoittivat, että ammattiliiton tavoitteena ammattiosastoineen on ollut usean vuoden ajan saada tanko- eli konttisurraustyö ahtaajien tehtäväksi.

Lue uutinen

Puhelinpalvelu

0600 199 33

Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin (1 € + ppm/min)

OpusLexin lakimiehet palvelevat sivua myös puhelimitse! Puhelinneuvontaa numerossa 0600 199 33 (1 € + ppm/min). Sinua lähinnä vapaana oleva OpusLexin lakimies vastaa puheluusi arkipäivisin kello 8:00-16:00 välisenä aikana, aattopäivinä klo 8:00-14:00.