2014

Korvausten saaminen kartelleista aiheutuneista vahingoista helpottuu

Julkaistu: 20.11.2014

Kilpailunrajoituksista kuten kartelleista kärsineiden mahdollisuudet korvauksiin paranevat uuden direktiivin myötä, jonka Euroopan parlamentti ja EU-maat ovat hyväksyneet. Korvauksia voivat saada kilpailunrajoitusten vuoksi ylihintaa maksaneet asiakkaat. Hinnannousu on voinut olla kartellien kohdalla jopa 25 prosenttia.

Jatkossa korvausta hakevan ei tarvitse erikseen näyttää vahingon aiheuttaneen menettelyn kilpailulain vastaisuutta, kun se on jo kilpailuviranomaisen taikka tuomioistuimen toimesta todettu.

Direktiivissä korvaustasoksi on asetettu täyden korvauksen periaate, eli aiheutuneen vahingon korvaaminen kokonaan. Katellien osalta sovelletaan vahinko-olettamaan, eli korvauksia hakevan on osoitettava vahingon suuruus, muttei sen johtumista jo todetusta kartellista. Tällöin kartelliin osallistuneet voivat puolustautua osoittamalla olettaman vääräksi.

Direktiivin myötä myös ne asiakkaat, jotka ovat joutuneet välillisesti maksamaan kartellin vuoksi ylihintaa, voivat vaatia korvauksia. Heillä tarkoitetaan siis kartelliyritysten asiakkaiden asiakkaita, joille hinnannousu on välillisesti koitunut maksettavaksi.

Kilpailunrajoitukseen syyllistynyt voi joutua vahinkojen korvaamisen lisäksi maksamaan määrätyn kilpailunrikkomismaksun. Rangaistusjärjestelmällä suojataan laillista kilpailua.

Muita kilpailunrajoituksia ovat kartellien ohella esimerkiksi määräävän markkina-aseman väärinkäyttö. Direktiivistä, jonka saattaminen osaksi Suomen lainsäädäntöä tulee toteuttaa kahden vuoden kuluessa, tiedotti Kilpailu- ja kuluttajavirasto.

Löydätkö vastauksen kysymykseesi artikkeleistamme?

Uutiset

Uusi yhdenvertaisuuslaki astuu voimaan 1.1.2015

Voimaan astuvalla uudella yhdenvertaisuuslailla edistetään yhdenvertaisuutta ja ehkäistään syrjintää. Lakia sovelletaan julkiseen ja yksityiseen toimintaan, muttei yksityiselämään, perhe-elämään ja uskonnonharjoitukseen. Siten se soveltuu esimerkiksi työantajiin ja koulutuksen järjestäjiin. Samalla tasa-arvolakiin, joka sääntelee sukupuolisyrjinnän kieltoa, tulee joitakin muutoksia koskien esimerkiksi lisättyä sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvan syrjinnän kieltoa.

Lue uutinen

Uutiset

Korkein oikeus määräsi huoltajuuskiistan hävinnen vanhemman maksamaan voittaneen oikeudenkäyntikulut

Tapauksessa vanhemmat olivat riidelleet lasten huollosta ja tapaamisoikeudesta. Hävinnyt vanhempi oli käräjäoikeudessa vaatinut yksinhuoltoa ja toiselle vanhemmalle tiedonsaantioikeutta lasten asioista. Vaatimusten perusteina olivat muun muassa vanhempien riidat ja toisen vanhemman lapsiin kohdistunut huono kohtelu.

Lue uutinen

Uutiset

Korvausten saaminen kartelleista aiheutuneista vahingoista helpottuu

Kilpailunrajoituksista kuten kartelleista kärsineiden mahdollisuudet korvauksiin paranevat uuden direktiivin myötä, jonka Euroopan parlamentti ja EU-maat ovat hyväksyneet. Korvauksia voivat saada kilpailunrajoitusten vuoksi ylihintaa maksaneet asiakkaat. Hinnannousu on voinut olla kartellien kohdalla jopa 25 prosenttia.

Lue uutinen

Puhelinpalvelu

0600 199 33

Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin (3,10 € + ppm/min)

OpusLexin lakimiehet palvelevat sivua myös puhelimitse! Puhelinneuvontaa numerossa 0600 199 33 (3,1 € + ppm/min). Sinua lähinnä vapaana oleva OpusLexin lakimies vastaa puheluusi arkipäivisin kello 8:00-16:00 välisenä aikana, aattopäivinä klo 8:00-14:00.