2014

Ryhmärakennuttamista ehdotetaan säänneltävän uudella lailla

Julkaistu: 11.03.2014

Nykyään yleistynyt ryhmärakennuttaminen, jonka edistäminen on kirjattu hallitusohjelmaan, halutaan tarkemman sääntelyn alaiseksi. Oikeusministeriön työryhmä ehdottaa mietinnössään uuden oman lain säätämistä ryhmärakennuttamista varten.

Ryhmärakennuttamisessa on kyse siitä, kun tulevien asukkaiden ryhmä järjestäytyy ja aloittaa yhdessä asuntojen rakennuttamisen. Asukkaat rakennutavat omalla riskillään, vaikka apua saatetaan hankkia rakennuttajakonsultilta.

Rakennuttaminen tapahtuu asuntoyhteisömuodossa, kun rakentavat asukkaat ovat osakkaita tai jäseniä asunto-osakeyhtiössä tai muussa asuntoyhteisössä, joka toimii rakennuttajana. Kiinteistömuotoisessa rakennuttamisessa ryhmään kuuluvat henkilöt ovat rakennuttajia itse. Kaavailtu laki koskisi molempia rakennusjärjestelyjä. Sen ulkopuolelle rajattaisiin enintään kolmen asunnon rakennuttamiset.

Lailla tavoitellaan ryhmärakennuttamiseen osallistuvien henkilöiden oikeuksien turvaamista. Sillä säänneltäisiin esimerkiksi hankkeen markkinointia ja ryhmärakennuttajakonsultin vastuuta. Markkinoinnissa tulee antaa riittävät tiedot hankkeesta. Lisäksi markkinointivaiheessa asukkailta edellytettävien osallistumismaksujen enimmäismääriä rajattaisiin. Konsultille ehdotetaan säädettävän virhevastuu ja vaadittavan tältä vastuuvakuutusta. Lisäksi säädettäisiin konsultin ammattitaito- ja huolellisuusvaatimuksista sekä tiedonantovelvoitteista asukkaita kohtaan.

Lailla pyritään helpottamaan myös rahoituksen saantia rakennushankkeelle.

Asiasta tiedotti oikeusministeriö.

Löydätkö vastauksen kysymykseesi artikkeleistamme?

Uutiset

Uusi yhdenvertaisuuslaki astuu voimaan 1.1.2015

Voimaan astuvalla uudella yhdenvertaisuuslailla edistetään yhdenvertaisuutta ja ehkäistään syrjintää. Lakia sovelletaan julkiseen ja yksityiseen toimintaan, muttei yksityiselämään, perhe-elämään ja uskonnonharjoitukseen. Siten se soveltuu esimerkiksi työantajiin ja koulutuksen järjestäjiin. Samalla tasa-arvolakiin, joka sääntelee sukupuolisyrjinnän kieltoa, tulee joitakin muutoksia koskien esimerkiksi lisättyä sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvan syrjinnän kieltoa.

Lue uutinen

Uutiset

Korkein oikeus määräsi huoltajuuskiistan hävinnen vanhemman maksamaan voittaneen oikeudenkäyntikulut

Tapauksessa vanhemmat olivat riidelleet lasten huollosta ja tapaamisoikeudesta. Hävinnyt vanhempi oli käräjäoikeudessa vaatinut yksinhuoltoa ja toiselle vanhemmalle tiedonsaantioikeutta lasten asioista. Vaatimusten perusteina olivat muun muassa vanhempien riidat ja toisen vanhemman lapsiin kohdistunut huono kohtelu.

Lue uutinen

Uutiset

Korvausten saaminen kartelleista aiheutuneista vahingoista helpottuu

Kilpailunrajoituksista kuten kartelleista kärsineiden mahdollisuudet korvauksiin paranevat uuden direktiivin myötä, jonka Euroopan parlamentti ja EU-maat ovat hyväksyneet. Korvauksia voivat saada kilpailunrajoitusten vuoksi ylihintaa maksaneet asiakkaat. Hinnannousu on voinut olla kartellien kohdalla jopa 25 prosenttia.

Lue uutinen

Puhelinpalvelu

0600 199 33

Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin (3,10 € + ppm/min)

OpusLexin lakimiehet palvelevat sivua myös puhelimitse! Puhelinneuvontaa numerossa 0600 199 33 (3,1 € + ppm/min). Sinua lähinnä vapaana oleva OpusLexin lakimies vastaa puheluusi arkipäivisin kello 8:00-16:00 välisenä aikana, aattopäivinä klo 8:00-14:00.